Hlavní navigace

Migrace na Windows 7 impulzem pro virtualizaci desktopů

 Autor: © Victoria - Fotolia.com
Nová studie společnosti Forrester upozorňuje na souvislost mezi přechodem z Windows XP na Windows 7 a s virtualizací desktopů.
Martin Noska 30. 9. 2011

Sdílet

Do konce podpory nejrozšířenějšího operačního systému Windows XP již zbývá méně než 1000 dnů a organizace po celém světě zrychlují přechod na Windows 7. Společnosti si v této souvislosti uvědomují potenciál virtualizace desktopů, což zjednodušuje přechod na nový operační systém, jako je například Windows 7, a usnadňuje rozhodnutí investovat.

Tyto závěry vychází ze studie na téma virtualizace desktopů, kterou provedla organizace Forrester Consulting jménem společnosti Dimension Data. Průzkumu se zúčastnilo 546 organizací a téměř polovina (46 %) uvedla, že nyní vyvíjí „agresivní úsilí“ při přechodu na Windows 7. Dalších 17 % společností plánuje přechod na Windows 7 v příštím roce.

Přestože 13 % společností dokončilo celopodnikovou migraci, 51 % dotázaných IT manažerů spojuje přechod na Windows 7 s koncem životního cyklu počítačů a nákupem nových strojů. 21 % podniků dává prioritu virtualizaci desktopů a aplikací před upgradem na Windows 7 a 29 % vědomě propojuje své investice do Windows 7 s virtualizací desktopů.

„Průzkum společnosti Forrester ukazuje, že organizace jsou pod tlakem, aby zvládly konec podpory Windows XP. 22 % dotazovaných organizací uvedlo, že nemá v plánu nasazení Windows 7 a dalších 13 % neví, jak dlouho bude jejich nasazení trvat. Většina respondentů potvrdila, že stále ještě podporují Windows XP a Vista (47,3 %, respektive 9,1 %) v porovnání s 31 % organizacemi, které již nasadily Windows 7,“ říká Zbyszek Lugsch, Sales and Solutions Director ze společnosti Dimension Data Czech Republic.

V následujících dvou letech se významně zvýší využití virtualizace desktopů. Migrace na Windows 7 je příležitostí pro organizace zavádět desktopy nové generace, které jsou bezpečnější a efektivnější. Navíc koncovým uživatelům nabízí více funkcí a přívětivější uživatelské rozhraní. Nicméně virtualizace desktopů není zázračný lék, který řeší všechny problémy spojené s desktopy.

„Organizace musí nejdříve dobře pochopit, co je hnacím motorem jejich podnikání, co očekávají a potřebují zaměstnanci a jak přesně funguje systém jejich aplikací. Až potom by měly definovat své plány pro přechod na novou generaci desktopů,“ říká Zbyszek Lugsch. „Řada našich klientů řeší složité otázky spojené s aplikacemi. Podle výzkumu jsou hlavní důvody pro virtualizaci desktopů snižování nákladů a zabezpečení, ale 47 % dotázaných také uvedlo, že virtualizace jim pomůže přejít na Windows 7. Proto firmám doporučujeme, ať propojí virtualizaci a své investice do migrace na Windows 7.“