Hlavní navigace

MindSphere: operační cloudový systém pro internet věcí

28. 5. 2018

Sdílet

 Autor: Siemens
Technologie pro internet věcí jsou považovány za ty, které spolu s umělou inteligencí do budoucna nejvíce ovlivní celou naši společnost. Novinkou na našem trhu je otevřený operační systém a cloudové řešení MindSphere od společnosti Siemens.

Jak tento systém funguje a jaké jsou jeho budoucí perspektivy?

MindSphere je otevřený operační systém a cloudové řešení pro průmyslový internet věcí. Zjednodušeně lze říct, že slouží k připojování různých zařízení ke cloudu a ke sběru dat. „Zařízeními“ jsou pak míněny všechny věci, stroje, přístroje apod., které lze nalézt v oblastech, ve kterých je Siemens aktivní. Může to tedy být vybavení chytrých továren, zařízení, která slouží k řízení dopravy a dopravní infrastruktury, např. chytrých křižovatek nebo železničních přejezdů, vlaků, tramvají, souprav metra apod. Mohou to ale být i technologické celky v energetice či v chemii, nebo „pouze“ připojený klasický počítač či senzor, který sbírá data. Všechna tato zařízení mají společné to, že generují velké množství dat, které je možné sbírat a ukládat v cloudovém úložišti. Tím ale role systému MindSphere nekončí. MindSphere umožňuje s těmito daty dále nakládat pomocí aplikací a pokročilých analytických funkcí, které rovněž běží v cloudu. Tyto aplikace vytváří buďto přímo společnost Siemens, anebo třetí strany, tj. nezávislí vývojáři. Další možností je, že si je připravují sami zákazníci. Velká část těchto aplikací míří například na optimalizaci správy, provozu a údržby zařízení, ze kterých jsou data sbírána.

 

Operační systém MindSphere tvoří tři základní vrstvy

Spodní vrstva

Slouží k připojování zařízení, ze kterých se sbírají data. Pro tuto úroveň Siemens připravuje celou řadu nástrojů MindConnect, ať již softwarových, nebo hardwarových, které slouží ke snadnému připojení zařízení od Siemens i třetích stran. Například MindConnect Nano umožňuje i komplikované řídicí systémy připojit velmi jednoduchým způsobem – plug & play. U velké řady novějších zařízení od Siemens je k dispozici integrovaná konektivita a není tak potřeba mít žádný dodatečný hardware ani speciální software. Zákazník si pouze aktivuje funkci, která mu zajistí šifrované připojení do cloudu. Tím jsme se také dostali k prvnímu zásadnímu bodu, který odpovídá na otázku: Čím se systém MindSphere odlišuje od konkurenčních systémů? V první řadě tím, že vzniká robustní, rozsáhlá sada nástrojů pro snadné a bezpečné připojení v podstatě libovolných zařízení. Ne všechny ostatní cloudové systémy tuto vrstvu mají, anebo ne v takové šíři. Siemens se zde opírá o přibližně 30 milionů řídicích systémů a miliony dalších zařízení, které má globálně instalovány a které umí těmito jednoduchými nástroji na konektivitu dovybavit.

Střední vrstva

Střední vrstvu operačního systému MindSphere tvoří samotné cloudové úložiště. V této oblasti Siemens spolupracuje s firmami, jako je SAP nebo Amazon Web Services, které poskytují vlastní cloudové služby. Zatím je MindSphere provozován pouze na veřejných cloudech, nicméně připravuje se i řešení pro cloudy soukromé.

 

Nejvyšší vrstva

Cloud22

Nejvyšší vrstvou v tomto systému je vrstva aplikační, na jejímž budování se podílí jak Siemens, tak i třetí strany. Intenzivně se pracuje na řešeních konkrétních problémů v řadě odvětví. Aplikace budou vznikat postupně a celá řada jich je aktuálně ve vývoji. Hotové aplikace budou zpřístupněny zákazníkům přes MindSphere Store, což je de facto internetový obchod s kompletní nabídkou aplikací od různých vývojářů. K dnešnímu dni je zde zveřejněno asi 25 aplikací, jejich vývoj ale probíhá velmi dynamicky a toto číslo se neustále zvyšuje. Lze mezi nimi filtrovat jak podle odvětví, do kterého směřují, tak i podle toho, jestli jsou od Siemens, nebo od třetích stran. Kromě oborově zaměřených aplikací tam však zákazníci naleznou i obecnější nástroje určené k pokročilé práci s daty.

Více informací naleznete na www.siemens.cz/mindsphere