Hlavní navigace

Mobilní operátoři s příchodem 5G posílí zabezpečení

13. 5. 2019

Sdílet

 Autor: Stephen Lawson, IDG NS
Mobilní operátoři v souvislosti s IoT očekávají nové obchodní příležitosti, které však zásadně zvyšují obavy o bezpečnost.

Podle globálního průzkumu, který provedla Business Performance Innovation (BPI) Network ve spolupráci s A10 Networks, očekávají poskytovatelé mobilních služeb významné obchodní příležitosti v souvislosti se zaváděním vysokorychlostních 5G sítí a s novými možnostmi využití IoT. Současně věří, že pro dosažení tohoto potenciálu bude nezbytné i podstatné zlepšení zabezpečení.

Nová studie „Zajištění budoucnosti inteligentního světa“ („Securing the Future of Smart World“) ukazuje, že operátoři se jednoznačně zaměřují na komercializaci 5G a že bezpečnost je jednou z jejich hlavních obav:

 • 67 % respondentů nasadí své první komerční 5G sítě do 18 měsíců a dalších 20 % do dvou let
 • 94 % očekává růst síťového provozu, připojených zařízení, a to, že kritické aplikace IoT významné zvýší obavy ohledně zabezpečení a spolehlivosti 5G sítě
 • 79 % uvádí, že 5G spadá mezi uvažované oblasti investic do bezpečnosti

 „S přechodem na 5G očekávají mobilní operátoři významné příležitosti k dosažení nových výnosů a velmi zajímavé případy nového využití. Odvětví však také přiznává, že 5G výrazně zvýší riziko z pohledu zabezpečení a zajištění spolehlivosti těchto sítí,“ říká Gunter Reiss, viceprezident A10 Networks. „Nové kritické aplikace, jako jsou autonomní vozidla, chytrá města a vzdálené sledování stavu pacientů, povedou k tomu, že spolehlivost sítě se pro bezpečí a ochranu lidí a firem stane životně důležitou. Dramatický nárůst rychlosti provozu a připojených zařízení totiž významně rozšíří vektory a škálu útoků kyberzločinců.

Co do posílení sítí mají operátoři s příchodem 5G před sebou dost práce. Kupříkladu, zatímco více než 80 procent respondentů z řad mobilních operátorů říká, že budou muset ve svých páteřních sítích upgradovat Gi/SGi firewally, pouze 11 procent implementaci nových firewallů dokončilo.

Využití potenciálu plnohodnotných 5G sítí vyžaduje od operátorů velké investice. Návratnost těchto výdajů je pro telekomunikační průmysl klíčový. Operátoři vidí významné příležitosti ke zvýšení příjmů a inovování obchodních modelů.

 

Tři hlavní přínosy související s 5G:

 • 67 % - celkový růst na mobilním trhu
 • 59 % - lepší služby a spokojenost zákazníků
 • 43 % - vytvoření nových obchodních modelů postavených na 5G

 

Hlavní motory rozšiřování 5G:

 • 61 % - chytrá města
 • 48 % - průmyslová automatizace a inteligentní výroba
 • 39 % - vysokorychlostní připojení
 • 37 % - pevné bezdrátové připojení
 • 35 % - připojená vozidla

Mezi bezpečnostními obavami vystupuje zabezpečení páteřní sítě a ochrana před DDoS útoky:

 • 63 % respondentů vnímá pokročilou ochranu před DDoS jako nejdůležitější faktor ochrany 5G sítě
 • 98 % uvedlo, že ochrana páteřní sítě je pro ně v 5G velmi důležitá (72 %) nebo důležitá (26 %)
 • 79 % má nebo bude upgradovat své Gi/SGi firewally
 • 73 % má nebo bude upgradovat svůj GTP firewall