Hlavní navigace

Mobilní tisk: postupy, technologie a trendy

6. 6. 2016

Sdílet

 Autor: Sharp
I když jsou mobilní zařízení a tisk, co se práce s dokumenty týče, v podstatě konkurenčními platformami, najdou se přesto situace, kdy je zapotřebí jejich symbióza. Tedy tisk dokumentu z mobilního zařízení ať už na pracovišti daného uživatele, tak i mimo něj. To ovšem vyžaduje odpovídající podporu na straně softwaru i hardwaru a nese takto sebou nejednu výzvu, a to třeba i v oblasti bezpečnosti.

Důvodů, pro které uživatel potřebuje vytisknout dokument z mobilního zařízení, je řada. Typicky jde o nutnost sdílet dokument s někým, kdo potřebuje jeho papírovou podobu. Příkladem za všechny mohou být vstupenky, jízdenky, letenky, potvrzení, smlouvy, prezentace, formuláře či výukové materiály. Někdy může být také individuální či skupinové anotování dokumentu rychlejší a pohodlnější v papírové podobě bez ohledu na aktuální možnosti příslušných elektronických nástrojů.

Je to dáno zejména tím, že obrazovka mobilního zařízení je malá, což bývá obvykle limitující i v případě četby dokumentu, jehož layout není mobilnímu zařízení příliš přizpůsoben, typicky třeba PDF určený původně k tisku.

Počet uživatelů, kteří potřebují mobilní tisk v podnikové oblasti, strmě narůstá. Souvisí to se stále větší penetrací uživatelů mobilními zařízeními, a to zejména těmi, jež jsou v jejich vlastnictví a jsou využívány jak pro pracovní, tak soukromé účely (faktor BYOD – „Bring Your Own Device“).

Podle některých odhadů (IDC) se takto například pro rok 2015 očekávalo, že více jak padesát procent podnikových uživatelů s mobilními zařízeními bude potřebovat mobilní tisk. A že objem takto vytištěných dokumentů dokonce překročí v dané oblasti objem dokumentů tištěných klasickými postupy.

 

Nároky

Zdánlivě triviální nárok na vytištění dokumentu z mobilního zařízení sebou nese překvapivě mnoho speciálních požadavků odlišných od nároků standardních tiskových postupů. V první řadě takovýto tisk obvykle vyžaduje bezdrátový přístup k tiskovému zařízení. Na straně mobilního zařízení je tedy zapotřebí odpovídající tiskový ovladač podporující bezdrátový přenos (typicky přes Wi-Fi) a detekci dostupných tiskových zařízení. V případě tiskárny je pak zapotřebí software či firmware, který umožňuje příjem tiskových úloh prostřednictvím lokální sítě, Internetu či přímo z daného mobilního zařízení.

Důležitý je bezpečnostní aspekt. Bezdrátový přístup k tiskárně by měl být dostatečně pohodlný i pro náhodného návštěvníka, ale na druhou stranu dostatečně zabezpečený proti zneužití. Zabezpečit je takto třeba jak tiskovou úlohu pro tisk důvěrných dokumentů (výstup až po autorizaci uživatelem na dané tiskárně), tak i tiskovou službu samotnou (prevence průniku do firemní sítě).

Důležité jsou možnosti monitorování a kontroly tiskových úloh zasílaných z mobilních zařízení, aby se takto zamezilo neautorizovanému či neekonomickému tisku, respektive zneužívání tiskových zařízení uživateli.

Nároky daného typu zohledňuje řada řešení a technologických platforem.

 

Proprietární prostředky

Výrobci tiskových zařízení nepřehlíží daný trend a nabízí pro své produkty řešení, jež obnáší výše již zmíněné klientské mobilní tiskové aplikace a dále odpovídající aplikační podporu na straně tiskárny. V případě multifunkčních zařízení je mobilní cestou obvykle možné rovněž skenování.

K dispozici bývá také třeba i podpora QR kódů pro snadnou identifikaci tiskového zařízení. Konkrétní nabídka příslušných řešení zahrnuje například HP ePrint, Epson Connect, Brother iPrint&Scan, Samsung Mobile Print, Canon Pixma Printing Solutions, Ricoh HotSpot či Xerox Mobile Print.

Obvyklou základní funkcí daných produktů je tisk dokumentu jeho zasláním na e-mailovou adresu daného zařízení. Toto je v mnoha ohledech jen nouzové řešení pro případy, kdy nejsou k dispozici specializovanější prostředky, neboť u takto tištěného dokumentu nelze obvykle změnit výchozí nastavení tiskového zařízení či použít důvěryhodný preview výstupu. Jen o něco lepší možnosti pak poskytuje zaslání dokumentu k tisku prostřednictvím odpovídajícího webového rozhraní.

Cloud22

Zdaleka nejvíce nabízí specializované funkce příslušných mobilních aplikací, jež dovolí vytisknout dokument či fotografii s použitím náhledu a nastavením různých parametrů, jako je rozsah stránek, počet kopií, orientace atp. Problémem je zde ovšem mnohdy limitovaný přístup k dokumentům, které lze daným způsobem tisknout (obvykle jen z určitých aplikací či cloudových úložišť apod.), což bývá dáno specifiky dané platformy a také záměry samotného výrobce.

Další nepřehlédnutelnou komplikací je nutnost mít instalovánu danou aplikaci, což může být nepraktické v mnoha ohledech. Z těchto i dalších důvodů je proto pro mobilní tisk dnes i v budoucnosti mnohem perspektivnější využití univerzálních platforem, jež možnost tiskového výstupu nabízí napříč daným mobilním operačním systémem obvykle bez nutnosti na daném zařízení cokoli instalovat.