Hlavní navigace

Modemy - pro nezkušené

1. 10. 1999

Sdílet

Modem je zařízení, které slouží k přenosu dat po telefonních a jiných linkách.Slovo pochází z anglického spojení modulator-demodulator, což také naznačuje jeho funkci. Pro uživatel...
Modem je zařízení, které slouží k přenosu dat po telefonních a jiných linkách.
Slovo pochází z anglického spojení modulator-demodulator, což také naznačuje
jeho funkci. Pro uživatele znamená modem možnost připojení Internetu, využívání
homebankingu a také třeba práci doma.


Volba modemu
Pro případného uživatele jsou dvě základní varianty modemů. Buď to může být
modem externí, tedy malá krabička ležící na stole nebo na skříni počítače, nebo
modem interní, tedy karta skrytá uvnitř PC.

Interní nebo externí ?
Každá z těchto dvou variant má své přednosti i zápory. Interní modemy jsou
ceněny především pro úsporu místa na stole, neboť celá karta je ukryta uvnitř
počítače a chybí také napájecí zdroj, protože modem získává energii ze zdroje v
PC. Druhou výhodou, která je však pro mnoho uživatelů zásadní, je nižší cena
interního modemu v porovnání s externí variantou. Rozdíl však není nijak
propastný, navýšení ceny stejného externího modemu proti internímu je většinou
kolem 50 %.
Výhodou externích modemů je především to, že bez jakékoliv softwarové podpory
lze velmi přesně poznat, co konkrétně modem dělá, zda přenáší či nepřenáší data
nebo jestli je či není zrovna na lince. Externí modemy jsou totiž vybaveny
skupinou LED diod, které ukazují příjem nebo vysílán dat a také mnoho dalších
věcí. Navíc jsou některé, zvlášť ty dražší modemy, vybaveny rovněž displejem,
jenž uživatele může informovat třeba o použitém přenosovém protokolu, aktuální
rychlosti nebo chybových hláškách.
Další výhodou je to, že v případě problémů s komunikací lze modem jednoduše
resetovat, aniž by bylo nutné restartovat celý počítač. Naproti tomu u
interního modemu se reset provádí jedině spolu s restartem celého počítače, což
uživatele nutí k přerušení práce. Externí modemy se nejčastěji připojují na
sériové porty počítače. Některé firmy však zvládly technologii připojení modemu
na port paralelní (tiskárny) a nabízejí toto řešení jako standardní. Výhodou
paralelního portu oproti sériovému je především nižší zátěž systému a také
vyšší teoretická přenosová rychlost. Na druhou stranu však uživatel přichází o
možnost připojit k počítači tiskárnu.

PCI modemy
Interní modemy se většinou připojují na sběrnici ISA. Toto řešení je tradiční,
ale skrývá v sobě několik problematických míst, z nichž nejnepříjemnější je
vysoká zátěž systému při vyšších rychlostech přenosu. Proto se dnes prodávají
také interní modemy, které mají konektor do sběrnice PCI, jež zaručuje nižší
zátěž systému během komunikace. Uživatel tak může například přenášet soubory z
Internetu na pozadí a mezitím psát nebo počítat v tabulkovém procesoru, aniž by
se nějak citelně snížila rychlost výpočtu.

Modemy pro přenosné počítače
Speciálním druhem modemů jsou přístroje určené pro notebooky. Přenosné počítače
jsou téměř vždy vybaveny slotem na tzv. PC karty, tedy zařízením s pevně danými
rozměry, jež se vkládají do štěrbiny na boku notebooku. Výkonové parametry
modemů PC karet jsou zcela srovnatelné se stolními či internímu modely, avšak
cena je, vzhledem k miniaturizaci, o něco vyšší.

Rychlost modemu
Pro profesionálního uživatele je přenosová rychlost modemu klíčovou veličinou.
Běžnému uživateli určuje přenosová rychlost především komfort užívání modemu,
tedy za jak dlouho se stránky z Internetu načtou, případně jak rychle bude
webový prohlížeč reagovat. V současnosti jsou v prodeji modemy s rychlostí 33,6
kilobitu za sekundu a 56 Kb/s. Modemy s rychlostí 33,6 Kb/s mají poměrně dobře
standardizovány komunikační protokoly, a proto v případě, že si takový modem
koupíte, zřejmě nebude problém tuto rychlost skutečně uplatnit proti jiným
modemům s rychlostí 33,6 Kb/s a vyšší.
S rychlostí 56 Kb/s je spojeno několik problémů. Zejména jde o omezení v
podstatě fyzikální. Takové rychlosti lze totiž dosáhnout toliko v případě,
prochází-li signál modemu pouze jednou digitálně-analogovou konverzí, tedy
většinou pouze na digitálních ústřednách. Při jiné konfiguraci, například s
některými typy pobočkových ústředen, není možné takové rychlosti dosáhnout.
Druhým problémem, týkajícím se této rychlosti, je existence tří standardů pro
komunikaci rychlostí 56 Kb/s. Dnes totiž stále existují dva firemní protokoly
K56flex a X2, a jeden protokol doporučený mezinárodním telekomunikačním úřadem,
tedy V.90. Tyto protokoly však naneštěstí spolu nejsou kompatibilní, avšak
modem může podporovat i dva z nich zároveň.

Připojení rychlostí 56 Kb/s
Pro pochopení problémů kolem rychlosti 56 Kb/s je třeba poznamenat, že datový
přenos takovou rychlostí je nesymetrický. To znamená, že data proudí od
poskytovatele k uživateli rychlostí až 56 000 bitů za sekundu, avšak cesta
zpátky funguje na rychlosti jen 33,6 Kb/s, což poměrně věrně naznačuje poměr
četnosti přenášení dat od poskytovatele k uživateli a zpět. Při připojení dvou
uživatelů, přestože oba mají modemy disponující rychlostí 56 KB/s, však mezi
nimi nemůže dojít ke spojení touto rychlostí a komunikace bude probíhat nejvýše
na 33,6 Kb/s.
Když budete kupovat modem, který zvládá komunikaci při rychlosti 56 Kb/s, je
především dobré vědět, který z protokolů podporuje či v blízké době hodlá
podporovat váš poskytovatel připojení. To bude nejspíš některý z poskytovatelů
služeb Internetu (ISP), také to však může být služba vzdáleného přístupu (RAS)
do firemní sítě. Bez ohledu na to, který z protokolů si uživatel zvolí, je
nutné, aby modem buď přímo umožňoval komunikaci v protokolu V.90, případně
podporoval pozdější změnu protokolu zásahem do firmwaru modemu (flash), neboť
na něj dříve či později přejdou všichni poskytovatelé připojení.

Homologace
Homologace, tedy Rozhodnutí o schválení telekomunikačního zařízení pro
připojení k JTS, je dokument, jímž zákony podmiňují připojení modemu k
telefonní síti, a měl by tedy být součástí každého balení modemu. Homologace má
některé své povinné formální parametry, tudíž kopie rozhodnutí s originálním
otiskem razítka prodejce by měla být přiložena k modemu a na jeho spodní straně
by neměla chybět nálepka s lvíčkem a číslem homologace. Případné nesrovnalosti
s homologací je možné si ověřit na stránkách ČTÚ, tedy adrese www.ctu.cz.
Homologace však, bohužel, nezaručuje, že modem bude rychlý a jeho připojení
bezproblémové. A navíc je vydávána na konkrétní firmware modemu, takže případná
změna v souvislosti s přechodem na protokol V.90 způsobí de facto její
neplatnost.


Připojení modemu
Mezi instalací a zprovozněním interního a externího modemu jsou poměrně velké
rozdíly, i když se postupy v některých momentech podobají. Přesto bude lepší,
popíšeme li hardwarovou konfiguraci obou variant odděleně.

Interní modemy
Koupíte-li si interní modem v klasickém krabicovém balení, většinou obdržíte
nejen vlastní kartu modemu, ale také CD či diskety se softwarem a nějaké
médium, na němž jsou dodávány ovladače. V některých případech se k instalaci
používají originální drivery dodávané s operačním systémem, a proto bude stačit
najít instalační CD Windows 95 nebo 98. Nebude chybět většinou ani modemový
kabel se dvěma konektory se zámkem na každé straně. Jeho délka je různá, v
případě potřeby lze v počítačových nebo telekomunikačních prodejnách koupit
jiný. Koncovky se odborně nazývají RJ-11, někdy se jim též říká US. Velmi
častým prohřeškem prodejců je to, že nedodávají rovněž redukci na českou
čtyřkolíkovou telefonní zásuvku, která se dříve standardně používala, a proto
je často třeba si ji dokoupit. Opět se nejčastěji sežene v telekomunikačních
prodejnách nebo obchodech s elektronikou. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na
návod; poněkud přehlížená, ale stále platná úprava zákona stanoví, že musí být
v českém jazyce.
Vzhledem k tomu, že teď by mělo přijít na řadu otevření počítače, bývá dobrým
zvykem jej vypnout a také vyndat napájecí kabel. Pro zjednodušení práce je
možné rovněž odstranit ostatní kabeláž trčící ze zadní strany PC. Pokud si
nejste jisti, jakým způsobem ji zapojit zpět, neváhejte a udělejte si nákres
nebo polepte kablíky.
Když s pomocí nejčastěji křížového šroubováku otevřete skříň počítače, uvidíte
uvnitř vlastní útroby systému. V jednom rohu vidíte zdroj, přední stranu zdobí
různé mechaniky, od diskových přes disketové až po CD-ROM či ZIP. Na dně je
vidět rozměrnou plochou součástku základní desku.

Sloty
Sloty jsou podlouhlé plastové konektory, připevněné na základní desce a
sloužící k instalaci a uchycení přídavných desek. Současné počítače mívají dva
až tři druhy slotů. Nejčastěji a většinou také nejpočetněji jsou na základních
deskách zastoupeny krátké bílé sloty PCI. Ty jsou dlouhé asi 85 mm a od kraje
desky je dělí 35 mm. Dalším typem, který je však přítomen pouze na moderních
motherboardech, je slot AGP. Ten bývá v počítači pouze jeden a jeho barva je
hnědá. Sloty AGP jsou od kraje desky oproti slotům PCI posunuty ještě o další 2
cm.
Posledním druhem slotu, který se v PC vyskytuje, je slot ISA. Tyto sloty jsou
delší, jakoby složené ze dvou částí, jež na sebe plynule navazují. V počítači
jich bývá několik, používaná barva je černá.
Interní modemy se instalují do slotů typu ISA, nebo v poslední době často do
slotů PCI. Je proto nutné, aby před instalací byl alespoň jeden požadovaný slot
volný. Před instalací je navíc třeba odstranit záslepku na zadní straně skříně.
Záslepka drží buď přišroubována křížovým šroubem, nebo je vylamovací. Při
manipulaci se záslepkou je především třeba nepoškodit základní desku.
Modem může na sobě obsahovat nějaké zkratovací propojky (jumpery). Ty je dobré
propojit do stavu, kdy zařízení bude chovat jako plug & play. Žádné jednoduché
pravidlo, jak to udělat, však neexistuje, v této fázi je třeba se poradit s
dokumentací k modemu.
Dalším krokem je zasunutí modemu do slotu. Tato část instalace může způsobit
poškození nejen modemu, ale také základní desky, proto je bezpodmínečně nutné
jí věnovat maximální pozornost.
Nejčastěji se modem do slotu zasunuje celým plůtkem konektoru zároveň, aby
správně dosedl nejen konektor, ale také zadní čelo. Je možné, že při této
manipulaci dojde k prohnutí základní desky. Vzhledem k tomu, že je deska
složena z několika vrstev syntetické pryskyřice, které jsou pokryty plošnými
spoji, nemělo by být prohnutí příliš veliké. Při špatné konstrukci distančních
podložek mezi deskou a skříní může být prohnutí velmi znatelné, a proto se
doporučuje pod desku dočasně vložit nějakou podložku, ústřižek koberce a
podobně.
Po upevnění karty šroubkem je možné celý počítač zakrytovat.

Externí modemy
Externí modem se, s pomocí dodaného modemového kabelu, připojuje na jeden ze
sériových portů počítače. Jestliže máte externí modem připojitelný na paralelní
port, můžete využít také tohoto připojení. Pak se přirozeně používá paralelní
modemový kabel, připojený na paralelní (tiskárnový) port počítače. Jestliže si
budete kupovat modem v blízké budoucnosti, je možné, že už se bude běžně
připojovat také na rozhraní USB. Tam lze využít volný port na jakémkoliv hubu,
připojeném ať už přímo, či přes další huby, do kořenového hubu v PC. Všechny
externí modemy musí být napájeny z nějakého zdroje elektřiny, výjimkou je pouze
USB modem, který může být také v nenapájené verzi, získávající energii přímo z
rozhraní USB.

Připojení modemu k telefonní síti
V naprosté většině případů je modem vybaven dvěma zdířkami pro připojení
telefonní sítě. Jedna z nich bývá označována jako PHONE, zatímco druhá nese
nápis LINE. První slouží k případnému připojení dalšího zařízení do řetězce za
modem, tedy například telefonního přístroje. Častým dotazem je, zda bude např.
telefon fungovat i v přípa
dě, že modem v počítači nebo externí přístroj bude vypnut. Odpověď zní ANO.
Zdířka s nápisem LINE slouží k připojení modemu do telefonní sítě.

Software
Instalace softwaru zahrnuje nejen podpůrné programy, dodané spolu s modemem,
ale též ovladače. Interní modem je instalován ve dvou fázích nejprve se
nainstaluje port, a poté vlastní modem. Naproti tomu externí modem by měl být
rozpoznán na portu počítače. Jak u interního, tak u externího modemu je
uživatel následně vyzván k vložení média s ovladači zařízení. U některých typů
modemů se instaluje pouze "Standardní modem", jehož ovladač je dodán současně s
Windows 95/98.
Při instalaci ovladačů je dobré konzultovat postup s manuálem, kde se popis
vztahuje na konkrétní typ modemu.
Po úspěšném nainstalování ovladačů je možné provést instalaci telekomunikačního
softwaru. K modemům se často dodávají aplikace, spojující v sobě možnost
terminálového režimu pro spojení se stanicemi BBS, faxovací ovladač (virtuální
faxovou tiskárnu) a telefonní či faxový záznamník. V tomto směru se liší každý
jednotlivý modem, a navíc je nabídka programů v této oblasti velmi široká,
takže popis každého konkrétního programu je mimo rámec tohoto článku.

Připojení k Internetu
Dnes už se zcela standardním způsobem prodeje připojení k Internetu stala
"krabicová" varianta, kdy zákazník zaplatí jakýsi vstupní poplatek do sítě, za
nějž dostane od svého poskytovatele krabici či desky s příslušnými parametry
připojení a přístupovými hesly. Stejně jako se nevěnujeme konkrétním
telekomunikačním programům, nemůžeme ani probrat nastavení připojení každého
jednotlivého poskytovatele, ani stále aktuální otázku, kterého poskytovatele si
vybrat. Pro nás jsou důležité technické parametry připojení a jejich nastavení.
Naneštěstí není v tomto směru na trhu poskytovatelů služeb Internetu (ISP)
žádná jednota, a každý realizuje spojení podle svého. Lze však najít také
styčné body, a na ty se pokusíme upozornit.
Pokud je to možné a váš poskytovatele takovou volbu podporuje, instalujte
připojení s pomocí nějakého průvodce, kterého dostanete na CD spolu s
připojením a podpůrným softwarem.
Při nastavování pomocí průvodce se snažte na všechny otázky odpovídat co
nejpřesněji a o zbytek by se měl postarat program. Někdy ale tato volba selže,
a je třeba se věnovat ručnímu nastavení parametrů. A právě této volbě se budeme
na následujících řádcích věnovat.
V nastavení sítě je třeba mít nainstalován protokol TCP/IP a zároveň službu
Klient sítě Microsoft. Od svého poskytovatele musíte získat především telefonní
číslo, dále pak dvě adresy na primární a sekundární DNS server, a popřípadě
jednu adresu na bránu sítě.
Při přípravě připojení se používá standardní služba Windows 95/98 "Telefonické
připojení sítě". Poklepáním na ikonu "Nové připojení" se toto vytvoří nové a
zvolením Vlastnosti se zahájí jeho konfigurace.
Na listu "Typy serverů" se nastaví "Typ serveru" na PPP, a z podporovaných
protokolů se zaškrtne pouze protokol TCP/IP. Vedle něj se tlačítkem spustí jeho
konfigurace. Tam se zapíší obě dvě adresy názvových serverů (DNS) a podle toho,
zda jste obdrželi také adresu brány sítě, se zaškrtne buď volba "Použít výchozí
bránu sítě", nebo se dopíše též adresa brány.
Někdy poskytovatelé vyžadují, aby udaná brána byla zapsána také v Nastavení
sítě dostupném z Ovládacích panelů. V nastavení protokolu TCP/IP v Nastavení
sítě (zkrácená volba je třeba ťuknutí pravým tlačítkem na ikoně Okolní počítače
a dále pak volba Vlastnosti) se mohou upravit potřebná nastavení sítě.

9 0611/OK


Faq
? Zapojil jsem modem, ale po pokusu o jakékoliv volání z něj neslyším žádné
zvuky a jsem si jist, že ani žádné číslo nevytáčí potichu. V čem je problém?
- V tomto místě může být příčin několik. Nejdříve je dobré zkontrolovat, zda je
modem správně připojen do telefonní sítě, tedy zda signál je přiveden do zdířky
LINE, a případné další zařízení připojeno do PHONE. Další možností mohou být
problémy s napájením modemu (to se týká jen externích modelů). Naprostá většina
modemů nějak hlásí svoji připravenost k práci, tedy přísun elektrické energie.
Nejčastěji se rozsvítí nějaká dioda, která signalizuje, že je vše v pořádku.

? Můj modem sice slyšitelně pípá nebo cvaká při vytáčení, ale nedojde k žádnému
spojení (modem "nechrčí").
- V tomto případě je nejspíš problém způsoben špatnou konfigurací na straně
volané strany. V případě, že modem vytáčí, je už téměř připraven se také
spojit. Je možné, že volaný modem je odpojen, je obsazeno a modem to nepoznal,
nebo je porucha někde na vedení. Také ověřte volané telefonní číslo prostým
zavoláním z telefonu pokud se ozve chrčení modemu, nejspíš je dobré, pokud
uslyšíte lidský hlas, zřejmě voláte špatné číslo.

? Modem se rozchrčí, ale nedokáže se připojit do sítě. Případně se také
objevuje hláška o neschopnosti rozeznat zvolenou skupinu protokolů.
- V tomto případě je téměř jistě problém na volající straně, která má špatně
nakonfigurovány parametry telefonického připojení k síti. Je dobré je ověřit
podle dokumentace dodané poskytovatelem připojení, případně se spojit s
oddělením telefonické podpory zákazníků.

? Modem se pokouší vytáčet, je však jenom slyšet zvednutí linky, čekací tón a
pak Windows vrátí hlášku, že nebyl nalezen tón oznamovací.
- Mnoho telefonních ústředen používaných v České republice užívá pro oznamovací
tón jiný zvuk, než jsou schopny modemy zachytit a rozpoznat. Proto je v případě
problémů dobré čekání na oznamovací tón vypnout. To se provede v konfiguraci
modemu, na listu Spojení, kde odznačíme volbu Čekat na oznamovací tón.


Slovníček pojmů
Homebanking - spojení s bankovním ústavem pomocí modemu a osobního počítače
PCI - moderní 32bitová sběrnice, která je dnes součástí každého nového počítače
Kilobit za sekundu - jednotka rychlosti datového přenosu. Jeden kilobit znamená
přibližne 100 bajtů dat, neboť mezi jednotlivými bity, ale i uvnitř dat se
nacházejí různé korekční údaje, a tak na složení jednoho bajtu je třeba více
než tradičních 8 bitů
JTS - jednotná telekomunikační síť
RJ-11 - označení telefonního konektoru, známého též jako konektor US nejčastěji
je vyroben z průhledného plastu se dvěma konektory v drážkách na spodní straně
AGP - moderní sběrnice, určená pro rychlé grafické karty
ISA - původní sběrnice počítačů PC/AT