Hlavní navigace

Motorola: do bezdrátové infrastruktury investuje většina velkých firem více než do kabelových rozvodů

Evropský výzkum, který ukazuje, že investice do bezdrátové infrastruktury jsou ve většině velkých podniků vyšší než investice do kabelových systémů, uveřejnila firma Motorola. Výzkum odhalil, že 88 % firem očekává, že veškeré jejich síťové vybavení bude během tří let bezdrátové.
Pavel Louda 14. 12. 2008

Sdílet


Evropský výzkum, který ukazuje, že investice do bezdrátové infrastruktury jsou ve většině velkých podniků vyšší než investice do kabelových systémů, uveřejnila firma Motorola. Výzkum odhalil, že 88 % firem očekává, že veškeré jejich síťové vybavení bude během tří let bezdrátové.
Vzhledem ke snižování finančních rozpočtů hledají společnosti ve všech sektorech způsoby, jak se stát efektivnějšími a právě mobilita poskytuje podnikům způsob, jak reagovat lépe na tržní podmínky. Není tudíž nijak překvapivé, že trendem je směřování ke zcela bezdrátovým sítím,“ komentuje situaci Marco Landi, výkonný viceprezident a generální ředitel Motorola Enterprise Mobility Business pro EMEA. „Máme nekonečné množství aplikací pro mobilitu, a to včetně možnosti přístupu k datům o pacientovi u jeho postele, obohacování hodin ve školách a sledování soudků s whisky na jejich cestě ke spotřebiteli, pokud máme jmenovat jen pár z nich. Pravdou je, že pracovní síly již nezůstávají na jednom místě a zaměstnanci potřebují mít přístup k datům, když jsou v pohybu jak v kanceláři, tak mimo své pracoviště.“
Výzkum zjistil, že 76 % společností již má nějakou formu bezdrátové infrastruktury a téměř pětina podniků má „převážně“ nebo „zcela“ bezdrátový systém.
Respondenti byli taktéž dotázáni na to, zda mají nějaké obavy z přesunu na zcela bezdrátovou síť. Dvě nejčastější obavy se týkaly bezpečnosti (63 %) a výkonu (41 %), což poukazuje na potřebu dalšího vzdělávání ohledně toho, jak zabezpečit a jak co nejlépe využít možnosti bezdrátových sítí. Nicméně výsledky ukázaly, že dokud je možné tyto obavy úspěšně vyvrátit, 69 % společností očekává, že bude mít ve své organizaci zcela bezdrátovou síť do roku 2010.