Hlavní navigace

Mozilla Thunderbird

1. 2. 2005

Sdílet

Pokud používáte pravidelně internet a e-mail, jistě jste se již setkali sněkterým z poštovních programů a klientů. Dnes vám představíme první oficiální verzi opensource poštovníh...
Pokud používáte pravidelně internet a e-mail, jistě jste se již setkali s
některým z poštovních programů a klientů. Dnes vám představíme první oficiální
verzi opensource poštovního programu Mozilla Thunderbird. Možná se vám zalíbí.

S produkty Mozilla se poslední dobou roztrhl pytel. Její prohlížeč Firefox se
po svém oficiálním vydání rychle stal druhým nejpoužívanějším webovým
klientským programem, pokud považujeme rodinu Internet Explorerů za jeden
celek. Pokud jste ve Firefoxu postrádali program pro práci s elektronickou
poštou, bylo tomu tak proto, že tento program byl původně součástí "velké"
Mozilly a Firefox je konstruován pouze a výhradně jako prohlížeč. Nyní však
vývojáři Mozilly uvolnili samostatný produkt nazvaný Thunderbird. Tento
program, který je stejně jako Mozilla či Firefox vytvářen dobrovolníky na bázi
svobodného softwaru, má být konkurentem především populárnímu klientu od
Microsoftu jménem Outlook Express. Stojí za to jej používat? Věříme, že ano.

Odkud se vzal, kam míří a kde jej vzít
Mozilla Thunderbird je samostatnou aplikací pro práci s elektronickou poštou,
diskusními skupinami a RSS kanály z dílny Mozilla Software Foundation. Jedná se
o multiplatformní opensource aplikaci, která má poskytnout snadný a komfortní
přístup k e-mailovým účtům, podporujícím elementární standardy. Thunderbird,
respektive jeho vývoj se dlouho nacházel v pozadí za hlavními projekty
sdružení, především tedy za samotnou Mozillou a jejím menším bratrem Firefoxem.
Bylo to mimo jiné proto, že jeho vývoj byl zahájen o něco později a také proto,
že mnoho předchozích verzí se nehodilo pro běžné používání. První verze
Thunderbirdu se potýkaly s problémy v oblasti stability, bezpečnosti, ale také
komfortu práce. Pak byla uvedena první oficiální verze. Krátce po oficiálním
představení se dočkala přeložení do mnoha jazyků včetně češtiny, a tak si jeho
funkcí můžeme užívat i v naší mateřštině.
Mozilla Thunderbird má být opensource alternativou k aplikaci Outlook Express,
která je standardně dodávaná s moderními verzemi operačního systému Windows. Na
rozdíl od OE se ale jedná o program, který může být kompilován pro libovolnou
výpočetní platformu a může na ni být bez obtíží provozován, zatímco OE je
skutečně jen pro Windows. Outlook Express se také nachází v instalaci
prohlížeče Internet Explorer. Právě to z něj činí vedle "plného" Outlooku,
aktuálně ve verzi 2003, jeden z nejrozšířenějších poštovních programů na světě.
Konkurence Outlook Expressu se nikdy příliš nechytila mimo centrálně spravované
prostředí, protože nedokázala nabídnout dostatek doplňkových funkcí, dostatečně
pohodlné a intuitivní ovládání a odpovídající míru stability. Ty nejpovedenější
z nich, mezi něž se řadí klient The Bat!, pak byly vytvořeny na bázi komerčních
licencí a vyžadovaly za používání produktu zaplacení určitého poplatku autorům.
Mozilla Thunderbird je však, jak už to v případě opensource aplikací bývá,
zadarmo a jeho dostupnost i podpora dostačuje na to, aby se používal v typickém
uživatelském prostředí. Jediným nedostatkem ve srovnání s Outlook Expressem,
který je dostatečně zjevný, zůstává skutečnost, že je nezbytné si jej stáhnout
a nainstalovat, abychom jej mohli používat.
Vydání verze 1.0 rozhodně neznamenalo konec a opuštění projektu Thunderbird.
Ten se bude nepochybně i nadále vyvíjet směrem ke zdokonalování stávajících
funkcí a pochopitelně doplnění dalších. V současné verzi je Thudnerbird
programem, který slučuje následující funkcionalitu:

• Klient elektronické pošty podle standardů POP3/SMTP/IMAP4.
• Aplikace pro práci s diskusními skupinami typu NNTP.
• Aplikace pro čtení RSS/XML kanálů.

V rámci klienta elektronické pošty má zabudován adaptivní filtr nevyžádané
pošty, dovede pracovat s digitálními certifikáty běžných formátů, s rozšířenými
možnostmi e-mailů včetně přenosu HTML a aktivních prvků. Stejné funkce jsou k
dispozici i u diskusních skupin. Pokud jde o čtečku RSS, ta je obsažená i v
sesterské aplikaci Firefox, nicméně v Thunderbirdu se její pojetí blíží práci
se zprávami, zatímco ve Firefoxu se pracuje spíše s dynamickými nabídkami
načítanými z kompatibilních serverů. Thunderbird může pracovat paralelně s více
e-mailovými účty. Je schopen obsluhovat složky s elektronickou poštou,
automaticky v nich poštu třídit, rozpoznávat spam. Umí obsluhovat i pravidla
rozšířené pošty, to znamená například dodatečně přiřazovat prioritu zprávám
podle zadaných kritérií a mnoho dalšího.
Podstatná část funkcí i vzhledu aplikace je odvozena od Firefoxu. Díky tomu je
vzhled a ovládání programu velmi podobné. Thunderbird obsahuje systém práce s
doplňky. Díky tomu je možné jeho funkcionalitu doplňovat o další plug-iny,
stažené z internetu. Podporována jsou i schémata, umožňující měnit vzhled
jednotlivých prvků aplikace podle toho, co se uživateli líbí, nebo například
podle corporate identity společnosti, která se rozhodla tohoto poštovního
klienta používat.
Thunderbird je poštovním klientem, nikoliv však aplikací pro práci s
groupwarovými systémy. Tyto možnosti je do něj sice možné díky popsanému
systému doplňků přidat a pravděpodobně se tak v budoucnu i stane, nicméně pro
korporátní použití se v tomto směru přinejmenším doposud nehodí. Nemůžeme jej
tedy srovnávat s aplikací Microsoft Outlook nebo dokonce Lotus Notes, tak
zvanými "velkými" poštovními klienty. Thunderbird v poslední verzi je možné
stáhnout z běžných umístění. To znamená v originálním provedení z webu nadace
Mozilla (http://www.mozilla.org), v lokalizovaném pak z českých stránek na
adrese http://www.czilla.cz. Další možnost představuje CD našeho časopisu.
Instalační balíček využívá standardní mechanizmy obvyklé u produktů Mozilly a
má něco okolo šesti megabajtů. Extrahovaná verze si pak v případě operačního
systému Windows vezme něco okolo dvaceti megabajtů diskového prostoru, k čemuž
je třeba připočítat místo na uskladnění e-mailových účtů, respektive stažených
zpráv, doplňků, vizuálních témat a dalších dat, mezi něž patří i informace
adaptivního filtru nevyžádané pošty.

Jak je to s bezpečností?
Mozilla Thunderbird by měl být mnohem méně náchylný k bezpečnostním rizikům než
Outlook Express. Především díky rozdílu v použité technologii a v renderovacím
jádru, dále paradoxně díky tomu, že se jedná o opensource produkt. Protože
obsahuje systém podpory doplňků, lze očekávat, že se časem i pro něj (a pro
Firefox) objeví nové spywarové komponenty, které budou tomuto programu
takříkajíc šity na míru. V současné době není známa žádná závažná bezpečnostní
mezera, která by jej umožňovala použít například jako bránu pro napadnutí
cizího počítače nebo vyloupení jeho dat. To ale neznamená, že by se především v
případě, že si Thunderbird najde tolik uživatelů jako Firefox, nezačaly časem
objevovat bezpečnostní mezery a jejich exploity. Zatím se ale není čeho bát.
Thunderbird obsahuje integrovanou funkci vyhledávání a správy aktualizací. Je
ovšem třeba říct, že právě tato funkce u Mozilly nefungovala vždy naprosto
korektně. Pokud jde o spolehlivost, je na tom první verze klienta mnohem lépe,
než byly především první betaverze. To znamená, že nepadá a nezapomíná svá
nastavení, jak tomu bylo dříve. Pod operačním systémem Windows (XP) funguje
zcela bezproblémově a také spotřeba systémových prostředků je dostatečně nízká,
aby mohla aplikace běžet nepřetržitě, což se od e-mailového programu do jisté
(značné) míry očekává.
V Mozille Firefoxu, a to jak v betách, tak v "oficiálních" vydáních, existoval
a dodnes existuje problém s manažerem stahování. Ten, pokud je otevřen a
obsahuje více položek, úspěšně zpomaluje i ten nejrychlejší počítač s
optimálním operačním systémem. V případě Mozilly Thunderbird zatím chyba
podobného ražení zaznamenána nebyla. Ani to ale neznamená, že se zde podobný
nedostatek nenachází a časem se neobjeví. Existuje ale dobrá šance, že tým,
který Thunderbird vytvořil, to jen tak nenechá a časem se dočkáme aktualizací
pro účely vyřešení bezpečnostních a výkonnostních potíží.

Má to cenu vyzkoušet?
Mozilla Thunderbird pracuje korektně s e-mailem, diskusními příspěvky, RSS
proudy. Je česky a podporuje češtinu na velmi solidní úrovni. Jeho ovládání je
jednoduché a intuitivní, navíc je zadarmo. Důležité je, aby ho začaly nativně
podporovat široce rozšířené antivirové programy, podobně jako nyní podporují
jiné poštovní klienty. Adaptivní antispamový filtr je velmi dobrou vlastností,
ale potřebuje se učit. Třídění do složek a práce s nimi se autorům podvedla,
filtrování e-mailů je právě takové, jaké bychom čekali. Pokud při práci s
Thunderbirdem narazíte na problém nebo nebudete něčemu rozumět, můžete se
obrátit na on-line dokumentaci nebo diskusní fóra, kde se velmi často většinu
problémů, které se mohou objevit, podaří vyřešit. Thunderbird bez obtíží
přijímá a zpracovává poštu odeslanou jinými e-mailovými aplikacemi v různých
prostředích a především s různým kódováním jazyků. A na co je třeba si dávat
pozor?
Především na možná nekorektní nastavení programu, jímž bychom povolili příjem
nevyžádané pošty nebo způsobili mazání e-mailů, které chceme dostávat. Dále pak
na nechtěné resetování správy spamu, vymazání filtrů nebo špatné doručování
e-mailů, které by měly být v samostatných složkách, do složky jediné.
Potenciálním rizikem je také spouštění doplňků nebo vizuálních schémat z
neověřených zdrojů, neboť tímto způsobem si do aplikace můžeme nechtěně
integrovat spywarovou komponentu. Thunderbird doporučujeme v každém případě
vyzkoušet.

Instalace a zprovoznění programu
Instalace programu probíhá klasickým způsobem. Po inicializaci průvodce
potvrdíme licenční smlouvu a vybereme typ instalace (doporučuje se vše ponechat
ve standardním nastavení). Následuje kopírování aplikace do složek, aktivace
jejich komponent a vytvoření zástupců potřebných pro spuštění programu. Na
závěr se instalátor zeptá, zda chceme klienta okamžitě spustit nebo nikoliv.
Thunderbird nevyžaduje manuální změny nastavení operačního systému ani
restartování počítače. Během instalace je vytvořen standardní odinstalační
záznam, takže Thunderbird je možné z počítače kdykoliv příslušným ovládacím
panelem odebrat. Zajímavé je, že se tak (po potvrzení výzvy) stane současně se
všemi daty, která vytvořil.
Po spuštění je potřeba nakonfigurovat e-mailový účet. Do patřičného průvodce
zadáme své jméno, e-mailovou adresu, vybereme typ serveru příchozí a odchozí
pošty. Je také možné určit, zda bude pro ukládání zpráv z tohoto serveru
založena vlastní složka, nebo zda budou zprávy doručovány a zobrazovány v rámci
složek již existujících. Tato funkce je velmi praktická v případě, že jedna
osoba používá více e-mailových účtů, které si vzájemně nepřeposílají svůj obsah
a které třídí a spravuje jako by šlo jen o jeden e-mail. Pokud tedy vyberete
ukládání do samostatné složky, pro účet se vytvoří i samostatná struktura.
Pokud jej připojíte k dalším, bude se doručovat spolu s implicitním účtem.
Tolik základní konfigurace klienta. Další změny, jako například nastavení
zabezpečeného připojení k serveru, je možné provádět z okna pro správu účtů,
které je v průběhu práce s Thunderbirdem kdykoliv dostupné z menu Nástroje. Zde
je možné také vybírat certifikáty pro digitální podepisování pošty, řídit
stahování hlaviček/celých zpráv tam, kde pracujeme s velmi pomalým nebo
omezeným internetovým připojením, nastavovat zabezpečené připojení pro práci se
serverem a také měnit další podrobné nastavení související s účty elektronické
pošty. Ze stejného místa se zakládají a spravují rovněž účty diskusních skupin
a složky pro příjem RSS kanálů. Ty však používají další podrobné konfigurační
dialogy, které lépe odpovídají jejich účelu.
Další nastavení již nápadně připomíná Mozillu Firefox. Je možné si vybrat, zda
budou doručené zprávy zobrazovány způsobem, který je obvyklý ve starších
poštovních klientech včetně aplikace Outlook Express, nebo zda dáváte přednost
"modernímu" rozložení z programu Outlook 2003 (a později i z mnoha dalších).
Vše lze kdykoliv změnit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat nastavení
bezpečnosti, především implicitním volbám stahování obrázků a komponent, na
které mohou odkazovat některé zprávy, a dále na spouštění aktivního obsahu,
především skriptů, jež se v e-mailech mohou rovněž nacházet. Jde o to, že
podobné komponenty velmi často zneužívají viry a jiné škodlivé kódy, nicméně
mohou být také nutné pro zobrazení některých legitimně doručovaných zpráv,
především různých HTML newsletterů, komiksů do e-mailových schránek a dalších
zpráv podobného ražení.

Thunderbird při běžné práci
Mozilla Thunderbird může kontrolovat e-mailové schránky ve dvou režimech.
Podobně jako v případě jiných e-mailových aplikací je možné poštu vybírat buď
manuálně, nebo automaticky na bázi periodické časové kontroly. Druhá z možností
přináší jednu výhodu. Je ji totiž možné nastavit rozdílně pro různé účty. To
znamená, že nejčastěji používanou e-mailovou schránku program kontroluje s
největší frekvencí, další, méně používané účty pak méně často. Tím dochází k
menší zátěži internetového připojení a k lepší optimalizaci jeho provozu.
Konfigurace automatického vybírání se provádí v Nastavení účtů a implicitně je
předvolena na desetiminutovou periodu a je aktivní. Ruční vybírání se provádí
prostřednictvím prvního tlačítka ve výchozí podobě hlavní nástrojové lišty
programu, přičemž je možné vybrat, které účty mají být kontrolovány.
Thunderbird označuje přečtené zprávy od nepřečtených tučným písmem, jak je to
obvyklé u většiny poštovních programů. Označení můžeme změnit klepnutím na
ikonku, která se velmi chytře nachází jako sloupec v seznamu zpráv a nikoliv
jako samostatný nástroj na aplikační liště. Zde jsou zobrazovány i další
implicitní informace, k nimž patří odesílatel e-mailu, jeho předmět, datum
odeslání a vlákno diskuse. Je možné si vybírat z množství dalších informací,
které zde mohou být zobrazeny klepnutím na poslední ikonku (výběr sloupců).
Doporučujeme zobrazovat jen ty sloupce, které potřebujete, a ty přebytečné
skrýt. Velmi důležitým je však parametr nevyžádané pošty. Podle něj se totiž
bude Thunderbird učit rozeznávat spam od legitimních zpráv a předcházet tak
zahlcení poštovní schránky. Užitečná je i známá schopnost označovat jednotlivé
zprávy dodatečně pomocí malých vlaječek.
Psaní nové zprávy zařídíme buď klepnutím na patřičnou ikonu, nebo vybráním
patřičné funkce (Odpověď, Přeposlání) z nástrojové lišty, popřípadě
kontextového menu aplikace. Dialog pro psaní je jednoduchý, ale účelný. Při
výběru příjemců nejsme vázáni pevně danými kolonkami, ale pro každou z lišt pro
adresy nebo kontakty vybrané z integrovaného adresáře si můžeme předdefinovat
vlastní statut z výběru příjemce/příjemce kopie/příjemce slepé kopie a několika
dalších. Nechybí funkce automatického doplňování z adresáře nebo dokonce ze
seznamu známých domén. Na psaní samotného e-mailu ani dříve nebylo co vylepšit,
nicméně je možné si vybrat formát a kódování, nechybí funkce digitálního
podpisu a/nebo šifrování zprávy. Celek můžeme odeslat (se zprávou v počítači se
naloží podle nastavení) nebo uložit jako hotovou zprávu, případně jako šablonu,
podle níž je pak možné psát další e-maily. Zajímavý je výběr příloh k e-mailu,
kde nejsme vázáni souborem, ale můžeme připojit webovou stránku nebo informaci
o kontaktu ve formátu vCard. Ta může být ostatně přikládána standardně, pokud
to povolíme a nakonfigurujeme v nastavení svého e-mailového účtu. Při psaní
e-mailu je přítomna oblíbená funkce známá z programů pro Instant Messaging. Tou
je schopnost vkládat přímo emotikony - populární smajlíky. Připravená zpráva se
v on-line režimu odesílá okamžitě, v off-line se pak ukládá do patřičné složky
Thunderbirdu k dalšímu zpracování, což je indikováno u popisu této složky.
Najednou je možné mít v neodeslané poště neomezené množství e-mailů.
Mozilla Thunderbird je ideálním nástrojem pro práci s velkým množstvím pošty
najednou. Nabízí implicitní zobrazení. Každé z nich, je-li aktivováno, ukazuje
pouze ty zprávy, které mu odpovídají a napomáhá tak orientovat se i v poměrně
velikém množství doručené pošty. Kromě přednastavených zobrazení je možné v
programu definovat i svoje vlastní, a to podobnou cestou, jak se vytvářejí
filtry pro doručování pošty. Ty ostatně lze (podobně jako další funkce tohoto
poštovního klienta) spravovat z nástrojového menu. Bohužel prozatím chybí
průvodce, který by byl určen méně vyspělým uživatelům, avšak ani tak není
obtížné ho použít.
V rámci stromové struktury mailoboxů je možné vytvářet podsložky a jak
příchozí, tak odchozí poštu filtrovat podle různých pravidel právě do nich. Pro
každou složku je možné vybrat implicitní kódování, a to platí nejen pro ty
poštovní, ale i pro složky s diskusními příspěvky a se zprávami z RSS kanálů.
Je také možné je společně konfigurovat, všech se týká i nastavení stavu celé
aplikace, tedy režimu on-line nebo off-line. Také je možné nastavovat zvláště
adaptivní filtr nevyžádané pošty pro každý z předdefinovaných účtů a především
složkových systémů.
To se hodí zejména v případě, kdy potřebujeme přijímat různé zprávy v různých
jazycích a nastavení by způsobilo, že by docházelo k excesům filtru. Tedy
skutečná pošta v jedné ze složek by mohla být označena jako spam a naopak -
díky použití různých jazyků, respektive různých jazykových nastavení. Správa
pošty v Mozille Thunderbird nabízí ještě mnohem více funkcí a její
funkcionalitu lze dále rozšířit použitím některého z dostupných doplňků.
Pokud jde o funkci čtečky konferencí, Thunderbird nabízí všechny možnosti,
které jsou dostupné v poštovním režimu v rámci podporovaného protokolu.
Schopnost číst RSS pak aplikaci velmi přibližuje například známému a všobecně
oblíbenému klientskému programu FeedReader, včetně "vlajkování" zpráv, jejich
prohledávání, třídění a nezávislé práce s nimi. Je možné rovněž načítat
stránky, na něž jsou jednotlivé položky RSS kanálu napojeny, ale stejně tak je
možné tyto stránky ignorovat nebo nechat nastavení na jednorázové volbě.
Thunderbird se tak stává velmi pohodlným a praktickým "trojjediným" programem,
což je velmi pozitivní vlastnost.

Mozilla Thunderbird ve zkratce

Co je to Thunderbird?
Jedná se o samostatnou aplikaci pro práci s elektronickou poštou, diskusními
skupinami a RSS. Program je vyvíjen jako opensource konsorciem vývojářů na
celém světě. Je nekomerční a svobodný. Existuje v mnoha jazykových verzích,
včetně české.

Má cenu přejít z Outlook Expressu?
Ano. Thunderbird nabízí antispamový filtr, umí pracovat s RSS, má mnoho
doplňkových funkcí a není náchylný k bezpečnostním rizikům.

Má cenu přejít z Outlooku?
Pokud používáte kalendář, rozšířené možnosti kontaktů, úkoly, plánování času a
synchronizaci s PDA, tak rozhodně NE.

Hodnocení
• jednoduché ovládání
• je multiplatformní
• více e-mailových účtů, funkce pro správu
• adaptivní filtr
• stabilní aplikace
• nepříliš rozšířený
• podpora doplňků může vést ke spywaru

Zajímavé adresy
http://www.mozilla.org, http://www.czilla.cz

Zajímavá funkce
Mozilla Thunderbird obsahuje tzv. adaptivní filtr nevyžádané pošty. Ten se od
filtru obsaženého například v aplikaci Outlook liší tím, že uživatel sám
postupně označuje to, co je a co není nevyžádaná pošta. Na základě zpráv, které
uživatel označí, pak samotná aplikace rozhoduje, co je a co není spam a zprávy
pak příslušným způsobem třídí do složek, případně maže. Filtr se neustále učí -
získává nové definice nevyžádaných zpráv a pracuje s podobností jejich obsahu,
tedy nikoliv pouze s adresou odesílatele či předmětem. Právě tento filtr patří
mezi největší přednosti aplikace Mozilla Thunderbird. Vzhledem k tomu, že mnoho
freemailů nabízí filtrování na úrovni serveru, funguje pak pouze jako doplněk,
a to jeho funkcionalitu paradoxně ještě zvyšuje. Je ale třeba říct, že zejména
na počátku práce s aplikací není tento typ filtrování zpráv spolehlivý. Kromě
Thunderbirdu ho běžně používají například některé poštovní servery.