Hlavní navigace

MS Windows Server 2003 - Nové funkce, upgrade, implementace

1. 11. 2003

Sdílet

Nová verze jakéhokoliv operačního systému je dobrým důvodem k tomu, abynakladatelé přispěchali s ještě lepšími a často tlustšími knihami, jež popisují vše důkladně "od podlahy"...
Nová verze jakéhokoliv operačního systému je dobrým důvodem k tomu, aby
nakladatelé přispěchali s ještě lepšími a často tlustšími knihami, jež popisují
vše důkladně "od podlahy". Naštěstí jsou zde i příležitosti pro autory a
čtenáře, kteří předchozí verze znají a chtějí se dozvědět, co je opravdu
nového. Dále zmiňovaná kniha je skvělým soustem tohoto druhu.

Tvůrci dílka rozhodně nejsou začátečníky, a pokud se podrobně zabýváte systémy
Microsoftu, něco jste z jejich dílny pravděpodobně již četli. Tato jejich
knížka je jakýmsi upgradem v pravém slova smyslu: znalost předchozích verzí
serverů Windows 2000 je naprosto nezbytná, neboť autoři se prostě nezabývají
tématy, jež by měl správce z dřívějška znát. Pokud jste tedy nováčky na
serverové platformě, zvolte raději jinou cestu.

Celý svazek je velmi hutným pojednáním o novinkách, jež poslední serverová
varianta Windows přináší. Krok za krokem narážíte na popis nových součástí, od
typů serverů přes instalaci, změny v Active Directory, příkazy pro konzoli a
spolupráci se staršími verzemi až po aktuální možnosti zabezpečení. Řadě témat
je věnován rozsáhlý prostor: narazíte zde na detailní ukázky automatizované
instalace či upgradu, důkladně se můžete seznámit s obdobnými postupy v případě
Active Directory a rovněž je zde podána bezesporu jedna z nejlepších ukázek
použití služeb WMIC v česky psané literatuře. Podobně do hloubky je také
zpracována např. problematika obnovy systému po pádu a souvisejících
diagnostických režimů.

Podíl Dalibora Kačmáře je znát především v závěrečné části knihy, kde pohovořil
o možnostech zabezpečení ve zcela novém běhovém prostředí MS.NET. Zařazení této
tematiky je rovněž naprosto logickým vyústěním postupu této technologie, jejíž
znalost se stává nezbytností nejen pro programátory na současné platformě
Windows.

Kniha představuje dle mého názoru špičkové dílko pro všechny profesionály,
kteří přecházejí z Windows 2000 a velmi dobře je znají. Buďte si jisti, že
řečičky o vylepšených ikonách a tapetách zde nenajdete!

Autoři: Bohdan Cafourek, Dalibor Kačmář
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 247
Doporučená cena: 295 Kč
Používáme Linux - Podrobný průvodce Linuxem

Patrik Malina

Nevím jak čtenář, ale autor recenze se nikdy za svou slabost k publikacím z
dílny nakladatelství O\Reilly nestyděl. V případě knížky, o níž bude řeč v tuto
chvíli, to platí minimálně dvojnásob, neboť se jedná o opravdu povedený kousek
pro každého, kdo v Linuxu začíná a rád by pocítil pevnou půdu pod nohama.

Knížka představuje výchozí materiál pro každého začínajícího uživatele, který
se hodlá seznámit s operačním systémem Linux. Pokud budete k četbě přistupovat
systematicky a důsledně, uvědomíte si, že opravdu málo věcí je zde považováno
za samozřejmost: autoři vše postupně podrobně objasňují a naprosto se
ztotožňují se čtenářem, jemuž popisovaná platforma prozatím mnoho neříká. Ani v
případě, že pokročíte za polovinu či dále, nebudete mít pocit, že se výklad
rapidně komplikuje a znepřehledňuje, neboť tvůrci až do konce dodrželi postup,
kdy nejdříve důkladně vysvětlí "proč" a pak názorně předvedou "jak".

Podíváme-li se blíže na celou náplň publikace, rozpoznáme záměr autorů oslovit
potenciální zájemce na pomezí skupin běžných uživatelů a mírně pokročilých
správců. Čtenář má možnost nejen udělat pár základních kroků, ale stát se
soběstačným administrátorem vlastního linuxového počítače. Krom kapitol o
instalaci a výchozí konfiguraci zde tedy najdeme výklad nejzákladnějších úkonů
a práci s konzolí, ale dále též editaci zaváděcího záznamu disku, nastavení
diskových oddílů či sestavení nového jádra. Podobně zde vedle sebe leží
kapitoly o základní editaci textů a obrázků i výklad použití programovacích
jazyků a jim odpovídajících nástrojů. Pochopitelně nemohou chybět sítě,
především konfigurace TCP/IP, použití služeb jako web a elektronická pošta, a
najdete zde i zmínku o firewallech. Dnes již nezbytnými se též jeví kapitoly o
grafickém rozhraní a technologii X Windows.

Knihu lze bez obav doporučit každému začátečníkovi s Linuxem. Ale pozor, pod
pojmem začátečník je zde míněn spíše nadšenec s experimentálními sklony,
nikoliv výhradní uživatel kancelářského balíku a grafického editoru. Pro druhou
jmenovanou skupinu jsou, a to bez urážky, určeny jiné publikace.

Autoři: M. Welsh,
M. K. Dalheimer, T. Dawson
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2003, 3. vydání
Počet stran: 659
Doporučená cena: 590 Kč
Flash s využitím XML - Tvorba dynamických webových stránek

Patrik Malina

Obě technologie, zmíněné v názvu knihy, jsou i pro zběžného znalce webu a světa
PC synonymem pro moderní přístup k tvorbě internetových aplikací a práci s
daty. Po publikacích o PHP, ASP či XML jako takových rozšířil nakladatel svou
programátorskou knihovničku o titul, zahrnující poměrně specifickou tematiku.
Samotné využití nástroje Flash firmy Macromedia a s ním souvisejících
technologií je speciální disciplínou. Musíte znát odpovídající názvosloví a
"programátorské" postupy a nebát se vstupu do poměrně svérázného světa. Autoři
publikace se zaměřili na poměrně zajímavou, i když dosti specifickou tematiku,
jakou je propojení tvůrčích možností Flashe s potenciálem jazyka XML pro
strukturovaný popis dat. Výsledkem je jakási základní učebnice tvorby aplikací,
jejichž základ leží "někde" v databázi.

Ačkoliv kniha je nakladatelem proklamována jako látka pro začínající uživatele,
nenechte se zmást! Výklad si žádá dobře obeznámeného "flešaře", jemuž navíc
samotné XML není úplně cizí a semtam nějaký skript v jiném jazyce jej
nepřekvapí. Zkrátka, učebnice je pro každého, kdo chce své znalosti flash
technologií rozšířit o práci s datovými strukturami XML.

Počáteční čtyři kapitoly nejsou ničím překvapivým po lehkém úvodu do XML
následují první praktické kroky v podobě seznámení s pracovním prostředím a
možnostmi parsování ve Flashi. Pokud se ztratíte už zde, doporučujeme
dostudovat XML ještě z jiné publikace. V další části knihy již přituhuje:
autoři podrobněji popisují architekturu klient-server, poukazují na využití
dalších technologií (PHP, Perl atd.) a zabývají se databázovou konektivitou a
optimalizací aplikací. Závěrečná část je zaměřena na tvorbu náročnějších návrhů
s využitím tzv. XML socketu, jenž dovoluje sestavit víceuživatelské aplikace s
komunikací v reálném čase, bez omezení protokolu HTTP.

Na to, jak speciální téma je v knize obsaženo, se jedná o přiměřeně obtížný
výklad. Příkladů zde najdete tak akorát a autoři nejsou extrémně struční. Ovšem
znovu zdůrazňuji, nejde o příručku pro začátečníky v oboru.

Autoři: Craig Swann, Greg Caines
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 240
Doporučená cena: 299 Kč
Linux administrace serveru Apache

Patrik Malina

Je s podivem, že ačkoliv webový server Apache je naprostou jedničkou ve své
kategorii řešení, a to nejen na unixových systémech, do češtiny přeložených či
původních publikací o něm najdete jen velmi málo. Protože se nejedná pouze o
"open source hračku", ale o profesionální systém, jejž dnes najdete i v
aplikačních serverech velkých firem, další přírůstek do knihovny jistě přijde
vhod.

Publikace zahrnuje široce pojaté pojednání nejen o technologii Apache, ale o
též o řadě obecných principů provozování webových serverů, jež je potřeba znát.
Jak je z názvu patrno, vše se v tomto případě odehrává na platformě Linux,
ačkoliv v knize najde spoustu použitelných informací i webmaster Apache ve
Windows. Pokud však s Linuxem běžně nepracujete, praktické experimentování vám
často nepůjde tak snadno, neboť jeho zběžná znalost se předpokládá. Podobně
není na škodu znát základní internetové technologie, tušit, co je IP adresa a
nebát se psaní skriptů. Krom pravidelných úvodních, seznamovacích odstavců v
jednotlivých kapitolách je celý text hodně technologický, tedy nic pro úplného
začátečníka.

Mezi hlavními částmi knihy najdeme jak problematiku pokročilé konfigurace, tak
stati o provozování webových aplikací a generování dynamických stránek. Úvodní
kapitoly pojednávají o historii webu a různých srovnatelných řešeních, dále již
autor přistupuje ke kompilaci zdrojových kódů, instalaci a zcela základní
konfiguraci Apache. Pátá kapitola, ač nepříliš dlouhá, obsahuje klíčovou látku
o principu fungování modulů webového serveru, a hned v následující části je
pojednán neméně důležitý virtuální hosting. Náplň dalších kapitol je věnována
aplikacím: přes SSI technologii přejdeme k CGI, Perlu, PHP a nasazení Javy.
Další rozsáhlý oddíl je zaměřen na sledování výkonu a před koncem je zpracováno
zabezpečení webové komunikace.

Z hlediska potřeb správce, který se s Apachem seznamuje, je v knize prakticky
vše podstatné. Jistě, třeba pro popis dalších modulů je nutno sáhnout do další
dokumentace, ale jsem rád, že autor nepodlehl pokušení udělat z knihy
referenční telefonní seznam. Je dobře, že převládá výklad, a ne výčet položek.

Autor: Charles Aulds
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 535
Doporučená cena: 580 Kč
Zabezpečení sítí Cisco - Autorizovaný výukový průvodce

Patrik Malina

Po úvodním titulu, věnovaném všeobecnějšímu přehledu síťových technologií
Cisco, pokračuje nakladatel této knihy dalším svazkem, jenž představuje zásadní
pilíř chystané kolekce, zaměřené na řešení zřejmě největšího světového
dodavatele síťových řešení. Problematika bezpečnosti je nejen populární, ale i
velmi důležitá, a proto je chvályhodné, že výběr padl přednostně na tuto
tematiku. Koncepce publikace rozhodně není nahodilá materiál je nedílnou
součástí komplexní vzdělávací metodologie Cisco, která je směrována k dosažení
certifikací této firmy, a i z toho důvodu je kniha doporučena k samostudiu
vážným zájemcům. V každém případě je třeba říci, že látka není určena úplným
začátečníkům: určité základní znalostí sítí jsou nezbytné, a navíc je potřeba
být obeznámen s běžným ovládáním produktů Cisco a tvorbou konfiguračních
souborů, jež představují v některých částech knihy fundamentální látku.

Bezpečnostní problematika je v publikaci rozdělena do sedmi hlavních částí.
Úvodní pojednání je zaměřeno na koncepční otázky, zahrnuto je vyhodnocení rizik
a postupy tvorby bezpečnostních politik, avšak další oddíly jsou již těsně
spjaty s implementací v zařízeních Cisco. Část druhá je věnována zabezpečení
přístupu vytáčenou linkou a zahrnuje řešení jako RADIUS či TACACS, v
následující stati je řešena konfigurace přístupových směrovačů, a vzápětí
narazíte na detailní popis konfigurace firewallů PIX. Druhá část knihy se nese
ve znamení šifrování a nosným tématem je zabezpečení virtuálních privátních
sítí pomocí protokolu IPSec. Velmi důležitým studijním materiálem jsou pak
přílohy, kde najdete především ukázkové případové studie.

Mezi přednosti knihy patří hloubka rozpracování látky bezpečnostní technologie
a konfigurační postupy jsou vysvětleny podrobně a dovolují proniknout k jemným
podrobnostem. Další výhodou je bohatý doprovod ve formě názorných ilustrací,
příkladů a konkrétních výpisů konfigurací. Pokud se věnujete Cisco řešením a
nemáte knihu v originále, pak nemá cenu váhat. Jen budete muset opravdu hodně
zaplatit.

Autor: Michael Wenstrom
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 753
Doporučená cena:
1 490 Kč
Windows Server 2003

Patrik Malina

Pokud bychom o některém z autorů knih o operačním systému Windows měli říci, že
je na tuzemské poměry nestorem, pak to bezesporu bude Michal Osif. Jeho knihy
jsou s námi od dob verzí 3.11, a ani nové Windows Servery 2003 pochopitelně
nemohly ujít jeho psaveckému zaujetí. Výsledkem je první svazek, jenž bude
zřejmě záhy následován minimálně jedním pokračováním s pokročilými tématy.

Osif pojal věc nesmírně důkladně a koncipoval knihu tak, že je velmi
srozumitelná a maximálně vhodná i pro správce-začátečníky, kteří nikdy
nepracovali ani třeba se servery Windows 2000. Veškeré části operačního
systému, jejichž zvládnutí patří k základní administrátorské výbavě, jsou
vyloženy důkladně a názorně: máte možnost se precizně seznámit s instalací
interaktivní i automatizovanou, jste provedeni panoptikem Ovládacích panelů,
konfigurací klientských parametrů síťových rozhraní či správou tiskových
služeb. Dále autor předkládá např. novinky ve Správci úloh, podrobný popis
služeb (Services), nechybí postupy pro monitorování činnosti a zásahy do
databáze Registry. Až zcela v závěru knihy je zpracováno téma Active Directory,
a to v podstatě pouze jediná jeho část správa uživatelského účtu, a opravdu
pouze náznakem správa bezpečnostních skupin. Autor si evidentně tyto
záležitosti schovává do dalšího svazku.

Podíváme-li se na knihu z jiného úhlu, je třeba říci, že pro zkušeného správce,
znalého Windows 2000, bude již po letmém prolistování zklamáním. Poměr
aktuálních novinek a věcí, jež jsou zcela shodné či nebezpečně podobné
dřívějším publikacím, je dosti nerovný. Rozhodně zde nenarazíte na pokročilá
správcovská témata, jako jsou různé serverové síťové služby (DNS, DHCP atd.), a
na podrobná zákoutí Active Directory zapomeňte.

Kniha je velmi pěkným výchozím materiálem pro začínající správce, rekrutující
se z řad pokročilých uživatelů Windows, kteří dosud systém podrobněji
nezkoumali. Jste-li profesionály na platformě Windows 2000 a zajímají vás
novinky, sáhněte jinam, neboť jejich koncentrace je zde povážlivě nízká. Výše
popsaná cílová skupina však bude mít důvod ke spokojenosti.

Autor: Michal Osif
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 623
Doporučená cena: 599 Kč
Byl pro vás článek přínosný?