Hlavní navigace

MySQL nabízí k testování verzi 5.6

12. 4. 2012

Sdílet

 Autor: © Oracle
Nová verze systému pro správu relačních databází nabízí lepší replikaci a rychlejší dostupnost známou prozatím spíše z databází typu NoSQL.

Vydání DRM (Development Milestone Release – předělové vývojové vydání) verze 5.6 nabídne řadu nových a stále ještě experimentálních funkcí včetně vylepšené replikace a možnosti obejít rámec SQL a získat tak rychlejší přístup k datům. Kromě rychlejší replikace se uživatelé mohou těšit i na zkrácení doby odezvy serveru při zpracování dotazů.

Replikace v této verzi používá globální transakční identifikátory (GTID), díky kterým dokáže systém dohledat data v rámci replikace na několika různých serverech. GTID také zjednoduší případné automatické přepínání na záložní server v případě výpadku primární kopie. Tuto funkčnost obstarává modul, který do databázového systému začlenila jiná společnost, bude to ale první řešení tohoto scénáře přímo v rámci MySQL. Doposud bylo potřeba využívat externí nástroje, které sledují dostupnost jednotlivých uzlů a v případě potřeby je dokáží přepnout.

Verze 5.6 se zaměřuje také na zrychlené zpracování dotazů. Proto nyní dokáže sloučit více dotazů nebo jejich výsledků do jedné pracovní jednotky. Ve výchozím nastavení je možno vyplňovat datová pole automaticky, což ušetří práci aplikacím a vede k dalšímu zrychlení. Systém je také vybaven optimalizací třídění – dokáže uspořádat pořadí složitějších třídění tak, aby zabrala co nejméně času. Další novinkou je možnost formátování výstupu dotazů ve formátu JSON, který se používá ve webových aplikacích, zejména pro AJAX a HTML 5.

Kromě výše uvedených funkcí, které budou ve finální verzi zařazeny mezi standardní, si mohou zájemci vyzkoušet i takové, které se napevno objeví až v pozdějších verzích MySQL. Nejzajímavější z nich pravděpodobně bude rozhraní API, které aplikacím umožní přímý přístup k datům využívajícím engine InnoDB, bez nutnosti využívat standardní nadstavbu SQL. Nasazení takového API pomůže MySQL nabídnout přístupnost databází typu NoSQL, které se začínají objevovat v souvislosti s potřebou zpracování čím dál větších objemů dat. Dalším principem inspirovaným v NoSQL je nová sada operací ADD, která umožní aplikacím zápis do databáze bez blokování dalších operací, které také chtějí vkládat nová data.

MySQL tvoří vyladěný serverový balík označovaný jako LAMP (Linux, Apache, MySQL + PHP, Perl nebo Python), který používá řada webových serverů. Databáze MySQL používají například i spolčenosti Facebook nebo Flickr.

Společnost Oracle prozatím nezveřejnila datum vydání nové verze MySQL, verze 5.5 byla uvedena v prosinci roku 2010.