Hlavní navigace

Na ČVUT vzniká obor zaměřený na bezpečnost ICT

Studenti si mohou třeba zapsat předmět „Navrhování a konstrukce elektronických zařízení“ a následovně využít nabyté znalosti např. v předmětu „Prostředky a metody zpravodajských služeb“.
kuž 23. 2. 2010

Sdílet

Na Dopravní fakultě ČVUT vznikl nový obor zaměřený na bezpečnost ICT (viz také Computerworld.cz).

 

O vznik nového studijního oboru Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů na Fakultě dopravní ČVUT se asi nejvíce zasloužil doc. Václav Jirovský, vedoucí nově vzniklého Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství. Právě jeho jsme se proto zeptali, jaký význam přikládá tomuto novému magisterskému studiu.

 

 

FD ČVUT otevírá v zimním semestru, tj. letos na podzim nový studijní obor Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů. Lze říci, že jeho vznik si vyžádala bezpečnostní situace nejen v informatice, ale obecně ve společnosti, závislé stále více na IT? 

 

Současná situace ve světě, který je stále více závislý na vybudovaných infrastrukturách, je sledovanou otázkou v bezpečnostních studiích všude na světě. Nově otvíraný obor by měl zajistit vzdělání pro bezpečnostní odborníky v oblasti informatiky a telekomunikací, která je nejenom nejcitlivější, ale i nejsložitější. Snažili jsme se koncipovat rozsah znalostí a vědomostí tak, aby absolvent se dokázal orientovat nejenom v technické oblasti, ale aby byl schopen uvažovat i ve složitějším prostředí, kde výraznou roli uvnitř celého systému hraje člověk. Tomu odpovídá i skladba předmětů, kde mírně nadpoloviční většina patří do technické oblasti a je doplněna poměrně výrazným podílem humanitních předmětů, zaměřených na oblast psychologie, sociologie a práva. Nově otevřený obor je svého druhu prvním „čistě bezpečnostním oborem“ v této oblasti v Evropě a trochu nás k tomu inspirovalo i rozhodnutí Evropské komise rozšířit stávající výzkumný program unie o novou prioritu – Bezpečnostní výzkum.

 

O tom, že ekonomika potřebuje stále více informatiků se často hovoří a píše, ale nakolik se zvyšuje potřeba expertů na informační a technologickou bezpečnost, se v zásadě neví...

 

Musíme si uvědomit, že vlastně každý systém, který nějakým způsobem zasahuje do života společnosti, by měl mít stanoveny nějaké bezpečnostní charakteristiky. Tím se automaticky stává předmětem zájmu bezpečnostních expertů. To platí zejména o informačních systémech, neboť objem útoků nebo zneužití informačních systémů stále vzrůstá a řekl bych, že i media často o takových útocích v kyberprostoru poměrně často informují. Je tedy nutno věnovat se této problematice daleko hlouběji a systematičtěji než v minulosti, a to je právě úkolem odborníků na bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů. Na trhu práce je po takových specialistech významná poptávka, a tak často dochází ke stavu, že za bezpečnostního odborníka v této oblasti je považován každý, kdo prokáže alespoň trochu povědomí o nebezpečích zneužití informačních a telekomunikačních systémů. Tomuto stavu bychom chtěli zabránit a nabídnout specialisty, jejichž vzdělání bude na patřičné úrovni a kteří budou zárukou bezpečného provozu systémů u svých zaměstnavatelů.    

 

Půjde o magisterské studium. Na co především budete klást důraz?

 

Ano, jedná se o magisterské studium, kam by měli být především přijímáni absolventi bakalářských oborů zaměřených právě na informatiku nebo telekomunikace. V rámci magisterského studia bude kladen důraz zejména na rozšíření teoretických znalostí, a to nejenom v oblasti informačních a telekomunikačních technologií, ale i v oblasti sociálních a psychologických dopadů užívání těchto technologií nebo v souvisejících právních předpisech. Naše fakulta již dlouhou dobu úspěšně realizuje projektovou formu studia, a tak nově nastupující student si může na počátku magisterského studia zvolit, kterou problematiku bude sám preferovat a zpracuje ji ve svém projektu nebo později v diplomové práci. Škála projektů i přednášek je velmi široká, jedná se o interdisciplinární obor, a tak nelze preferovat jeden předmět před druhým – jenom abych uvedl příklad: studenti si mohou třeba zapsat předmět „Navrhování a konstrukce elektronických zařízení“ a následovně využít nabyté znalosti např. v předmětu „Prostředky a metody zpravodajských služeb“.

 

Jaké šance na uplatnění budou mít absolventi nových studijních směrů?

 

Jak jsem již uvedl, na trhu práce je velká poptávka po expertech na bezpečnostní problematiku informačních a telekomunikačních systémů. Ne vždy však této poptávce odpovídá kvalita, kterou trh nabízí. Absolvent nového bezpečnostního oboru by měl výrazně posunout laťku kvality v této oblasti, a tak nepochybuji, že naši absolventi budou žádanými nejenom na místa např. bezpečnostních ředitelů komerčních firem nebo státních organizací, ale najdou své uplatnění i ve sféře navrhování nových systémů, které musí splňovat příslušné bezpečnostní požadavky, v auditorských firmách nebo analytických týmech. Tak jak vidíme zájem o odborníky na bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů, mohu s klidným svědomím tvrdit, že naši absolventi nebudou muset mít strach o práci...