Hlavní navigace

Na stříbrných kotoučích

1. 12. 2002

Sdílet

Geometrie 1 Konstrukční úlohyPřímky, polopřímky, úsečky, trojúhelníky, čtverce,kružnice a jiné obrazce a tvary. Tím vším a mnohým dalším se zabývá jedna z odnoží matematiky g...
Geometrie 1 Konstrukční úlohyPřímky, polopřímky, úsečky, trojúhelníky, čtverce,
kružnice a jiné obrazce a tvary. Tím vším a mnohým dalším se zabývá jedna z
odnoží matematiky geometrie. A právě na tuhle oblast se specializuje
následující titul firmy Silcom Multimedia Geometrie 1 který slouží k
procvičování konstrukčních postupů pro základní geometrické útvary.

Program je určen jak pro školáky druhého stupně základních škol, tak i jejich
učitelům. Tedy v případě, že vyučují matematiku na počítačích (což se asi na
drtivé většině škol neděje). Kdyby tomu tak bylo, mohou je díky tomuto
multimediálnímu dílku dokonce zkoušet, protože veškeré výsledky se zapisují do
externího souboru, v němž lze posléze najít veškeré důležité údaje. Údaje o
tom, jaký typ úlohy byl řešen, kdo na něm pracoval, čas který potřeboval k
vyřešení, výsledné bodové hodnocení a známku. Ano, i starosti se známkováním
ubudou, protože to program zvládne za vás. A na co se vlastně můžete po
zakoupení balení těšit? Ve zkratce. Na 20 samostatných okruhů konstrukčních
úloh, rozdělených podle náročnosti a výsledných geometrických útvarů. První a
nejjednodušší sekcí je Trojúhelník 1, ve které jsou obsaženy konstrukce podle
vět sss, sus a usu zadány jsou všechny strany (sss) nebo strana, úhel a strana
(sus), atp. Následuje Trojúhelník 2, kde již budete muset rýsovat trojúhelník
pomocí výšek a těžnic, což je o maličko složitější. Jako třetí jsou na řadě
čtyřúhelníky (obecné, lichoběžníky a rovnoběžník) a výčet zakončují kružnice (a
jejich tečny), které jsou ještě rozděleny na šest typů konstrukce podle
zadaných údajů.

Pokud někdo přemýšlíte nad tím jak se dá rýsovat jen pomocí standardního
počítačového vybavení, pak odpověď zní: Jednoduše, jen pomocí myši. Stačí si
jen vybrat, co chcete nakreslit, o kousek dál kliknout pravým tlačítkem,
potáhnout myší a kružnice, přímka či některý z jiných geometrických útvarů jsou
na světě.

Celý program se opravdu jednoduše a intuitivně ovládá. Navíc obsahuje i
podrobnou nápovědu, která v případě nějakých problémů či nejasností pomůže a
ztratit se není kde. Doporučená konfigurace začíná už u Pentia s Windows 95,
což zajišťuje, že program poběží na jakémkoli soudobém počítači. Prostě dobrá
pomůcka ke studiu základní školy.


Geometrie 1 - konstrukční úlohy

jednoduché ovládání
přehlednost
Producent: Silcom Multimedia
Žánr: výukový program
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/NT/XP
Cena: 599 Kč vč. DPH
K recenzi poskytla firma: Apro, s. r. o., Jindřišská 12 111 21 Praha 1
http://www.apro.cz
Novinky v řadě LANGMaster Škola hrou

Zdá se, že společnost LANGMaster již opravdu překonala počáteční obtíže, a
produkce titulů kolekce Škola hrou pro všeobecné vzdělávání začíná běžet na
plné obrátky. Po zářijové Matematice 1 (pro 4. až 6. třídy) byly vzápětí
uvedeny na trh hned dvě novinky, náležející tentokrát do řady S (je určena
starším žákům na vyšších ročnících základních škol a nižších stupních
víceletých gymnázií). Výrobce prozatím zůstal v oblasti přírodních věd, a tak
si můžeme představit produkty Fyzika 1 (12-16 let) a Chemie 1 (12-16 let).

Pokud jste již dříve pracovali s tituly řady eduROM, nebude pro vás ovládání
žádnou novinkou. Stejně jako např. u Dobrodružství poznání i u současných
novinek je výuková látka uživateli zprostředkována pomocí aplikace, jež mimo
jiné dobře posloužila i našim severním sousedům, kde obdobnou kolekci
připravuje firma Yound Digital Poland, partner LANGMasteru. Rozhraní je
připraveno velmi profesionálně, dobře se s ním pracuje a především výborně
graficky koresponduje s demonstrovanou studijní látkou. Na druhou stranu, stále
jsme se nedočkali dlouho avizované unifikace pomocí technologie LANGMaster .NET
a rozhraní eduExploreru, jež poskytuje další rozšířenou funkcionalitu. Pokud
instalujete první produkt řady eduROM, připravte se na klasický zaváděcí
proces, jenž bohužel končí restartem. Ale projednou se to dá vydržet, pak již
můžete pouze vkládat výuková CD.

Pojďme od formy k náplni. Jasné zacílení titulů je zřejmé již z názvu je třeba
dodat, že oba kursy představují v daných předmětech úvodní studium (na nižších
stupních se nevyučují). V případě fyziky jsou zpracována témata jako Způsoby
získávání informací, Světlo, Optická zobrazení či Síly a jejich účinky. Dále se
dostalo na výklad pojmů práce, výkon a mechanická energie. Chemie sestává ze
základních kapitol o chemických látkách, jejich přeměnách, vodných roztocích,
ale také atomech, molekulách a periodické soustavě prvků.

Fyzika a chemie jistě nebyly mezi prvními zvoleny vydavatelem náhodně. Právě v
případě těchto disciplín totiž nesmírně vynikne hlavní síla moderních, zcela
nově pořízených dat a multimediální bohatost. K dispozici jsou videozáznamy
chemických pokusů, 3D animace názorně demonstrující fyzikální zákonitosti či
stovky velmi kvalitních fotografií, jejichž kvalita nebrání použití ve výuce.

V těchto dvou produktech se žákům dostává do rukou velmi kvalitní, plnohodnotný
materiál, jenž patří na špičku nejen v tuzemsku. Jeho použití lze jen doporučit.


LANGMaster - Škola hrou

multimediální obsah
standardní ovládání v celé kolekci
univerzální aplikace pro všechna data
Producent: LANGMaster
Žánr: všeobecné vzdělání
Jazyk: český
OS: 32bitová Windows
Cena: 499 Kč za každý titul
K recenzi poskytla firma: LANGMaster, Branická 107 147 00 Praha 4
http://www.langmaster.cz
MS Word 2002

Multimediální příručky z dílny nakladatelství Grada patří mezi poměrně kvalitní
a zdařilý výukový materiál. V tomto ročníku jste již mohli narazit na recenze
titulů MS Excel 2002 (3/2002) a MS Access 2002 (6/2002), a nabídku tedy
doplňuje zde představená učebnice práce s textovým editorem. Protože se jedná o
výuku zřejmě nejpoužívanějšího a relativně snadného nástroje z celého balíku MS
Office XP, dá se říci, že výklad je odpovídajícího charakteru.

Jako v případě ostatních sourozenců, i tento titul zahrnuje personalizaci
uživatelů při prvním spuštení jste požádáni o zadání jména a hesla, a díky tomu
jsou vaše studijní pokroky jak podrobně zaznamenávány do osobního profilu, tak
utajeny pred ostatními uživateli téhož počítače. Vzhledem k charakteru výuky je
žádoucí mít na počítači samotnou aplikaci MS Word 2002. V tomto ohledu mne
program trošku zklamal, neboť u Excelu či Accessu správně rozpoznal, že mám
verzi 2000 v tomto případě však Word nalezen nebyl.

Jak už jsem zmínil, možnosti MS Wordu poměrně dobře korespondují s rozsahem
kursu, takže jeho zvládnutím máte možnost se stát velmi pokročilými uživateli.
Naleznete zde, samozřejmě krom základních temat, třeba též tvorbu hromadné
korespondence, záznam a úpravu maker či tvorbu HTML dokumentu. Jako v jiných
případech i zde najdete několik typu výuky: základní výklad je převážne
textový, případně s vloženými ukázkami rozhraní programu. Pro komplexní výklad
určitých postupů jsou použity animace, včetně hlasového výkladu (případně
titulků), a prakticky lze vše zvládnout pomocí cvičení, jež spolupracují přímo
s MS Wordem. Právě ta jsou, spolu s ukázkovými soubory, připravena velmi dobře.

K prověření nabytých znalostí slouží testy. Najdete je jak za každou kapitolou,
tak na konci celého kursu. Právě k této části bych měl výhrady, neboť je
zpracována velmi nesourodě. Některé testovací kolekce jsou chudé a pochybuji,
že mohou směrodatně uživatelovy znalosti zhodnotit. Na druhou stranu, funguje
zde metodika několika správných odpovědí, jejichž počet není předem znám, což v
některých situacích řešení neúměrně komplikuje. Po stránce výkladové považuji
produkt za poměrně kvalitní a přínosný.


MS Word 2002

rozsah kursu
grafické zpracování
testovací část
detekce aplikace WORD 2002
Producent: Grada
Žánr: výuka práce s aplikací MS WORD 2002
Jazyk: čeština
Cena: 690 Kč
K recenzi poskytla firma: Grada Publishing U Průhonu 22 170 00 Praha 7
http://www.grada.cz