Hlavní navigace

Nastal už čas pro hyperkonvergovanou infrastrukturu?

 Autor: © Andrea Danti - Fotolia.com
Infrastruktura datového centra je často složitá a její provoz je pro firmy nákladný. V posledních letech však začínají prosazovat hyperkonvergované systémy – nabízejí totiž způsob, jak poskytnout větší flexibilitu, škálovatelnost a snadnější správu systémů provozovaných ve vlastní infrastruktuře.
Matthew Finnegan 24. 6. 2017

Sdílet

Hyperkonvergence staví na širokém přijetí virtualizace a do jisté míry ji lze považovat za součást posunu směrem k větší automatizaci provozu datového centra.

„Širší vizí tohoto vývoje je vrstva softwarově definovaného datového centra, kde máte mnohem více možností pro využití své infrastruktury, protože většina inteligence je integrovaná do softwaru,“ vysvětluje analytik John Abbott ze společnosti 451 Research. „Zátěže se odklánějí do nejvhodnější části infrastruktury.“

Takže co hyperkonvergence znamená pro vaše podnikání a může být dalším krokem v automatizaci řízení datového centra?

 

Co znamená?

Zjednodušeně řečeno hyperkonvergence představuje přístup k infrastruktuře, který kombinuje funkce serverů, úložišť a síťových funkcí, přičemž vše se spravuje přes softwarovou vrstvu.

Tento přístup znamená, že se odstraní některé tradiční separace mezi částmi datového centra a (na rozdíl od systémů konvergované infrastruktury) také spoléhání se na modulární komoditní hardwarové systémy.

Klíčovou součástí je softwarově definované úložiště s hyperkonvergovanými appliancemi využívajícími místně připojená úložiště namísto dosud využívaných vyhrazených sítí SAN (Storage Area Networks). Důležité přitom je, že zákazníci mohou mít jediného dodavatele, kterého lze kontaktovat, když se cokoli pokazí.

„Cílem je zjednodušit IT,“ prohlašuje Jesse St Laurent, viceprezident pro produktovou strategii ve společnosti Simplivity. „Současné infrastruktury IT jsou extrémně složité a naším cílem je jak z kapitálového, tak i z provozního hlediska vše zjednodušit.“

St Laurent tvrdí, že tradiční prostředí musí „spravovat deset až dvanáct různých systémů – appliance, softwarové balíky a podobné záležitosti“, zatímco hyperkonvergované infrastruktury se spoléhají při správě veškerého hardwaru na „jedno unifikované rozhraní zabudované do něčeho, co již používáte – tedy do sady nástrojů pro správu hypervizoru“.

Dodavatelé hyperkonvergovaných řešení používají dva hlavní přístupy – nabízejí předem integrované hardwarové appliance nebo softwarové varianty, které si lze stáhnout.

Podle některých výrobců to znamená, že jednotlivé hyperkonvergované moduly lze pro rozšíření nasazení snadno přidat a virtuální stroje lze spustit do 15 minut.

Přeplněnost trhu pro hyperkonvergované systémy roste, což není překvapující vzhledem k růstu, na který upozorňují oboroví pozorovatelé. Podle IDC dosáhne letos prodej hyperkonvergovaných systémů celosvětově dvou miliard dolarů a do roku 2019 se tento objem zdvojnásobí na téměř čtyři miliardy dolarů.

Společnost Nutanix byla pravděpodobně první, kdo nabízel v roce 2011 plně hyperkonvergovaný systém, a nyní se její hodnota údajně oceňuje až na dvě miliardy dolarů. Přidala se k ní společnost Simplivity a další start-upy jako například Scale Computing.

Zavedení dodavatelé se také zapojili, aby drželi krok s trhem, často prostřednictvím partnerství se start-upy. Například VMware spolupracuje s řadou výrobců hardwaru v oblasti svých produktů VSAN a EVO:RAIL včetně firem Fujitsu a Dell.

HPE se zase rozhodla působit samostatně se svým systémem HC-250 StoreVirtual. Hitachi Data Systems má applianci zaměřenou na Hadoop a EMC, dnes už součást Dellu,  má své produkty VCE VxRack, VxRail nebo ScaleIO.

V posledních několika měsících odhalily společnosti VCE, Cisco a HPE další své záměry na trhu, společnosti Juniper a Lenovo zase v tomto směru uzavřely strategickou dohodu.

 

Od VDI po Hadoop

Co tedy vyvolává poptávku po hyperkonvergované infrastruktuře? První případy nasazení byly převážně mezi menšími a středně velkými firmami s malými rozpočty a menšími týmy IT, kde mohou appliance fungovat jako jádro infrastruktury.

Dodavatelé však tvrdí, že se o investice snaží i větší podniky, kde jsou více problémem provozní náklady a potřeba agility. Přijetí se často soustředí kolem infrastruktury virtuálních desktopů (VDI), ačkoli běžnými případy nasazení jsou také obnova po havárii a infrastruktura pro vzdálená pracoviště na pobočkách.

Jedním z důvodů je použití místně připojených úložišť namísto sítí SAN. „VDI je dobré využití, protože je těžké zjistit, jaké zdroje jsou nutné k provozu,“ říká Abbott z 451 Research. „Realizace VDI byla obtížná, zejména při použití SAN v back-endu.“

V hyperkonvergované infrastruktuře se však začíná obsluhovat stále více zátěží včetně stěžejních aplikací, distribuovaných aplikací NoSQL a aplikací založených na platformě Hadoop. Snadnost, s jakou lze přidávat nové moduly, znamená, že systémy lze škálovat tak, aby splňovaly požadavky analytiky pro big data.

„Ve světě hyperkonvergence se již začínají objevovat nové případy použití, obvykle založené na cloudu nebo vytvořené pomocí softwarově definovaných struktur pro zajištění odolnosti,“ uvádí Nigel Moulton, technologický ředitel pro region EMEA ve společnosti VCE.

To podle něj zahrnuje aplikace, které se spouštějí v distribuci Hadoop nebo využívají jako úložiště dat kontejnerizovaný Linux nebo objektově orientované databáze typu Cassandra. Tyto druhy aplikačních prostředí se tedy pro systémy s hyperkonvergovanou infrastrukturou hodí.

 

Alternativa k veřejnému cloudu?

Rostoucí zájem o hyperkonvergované infrastruktury ukazuje širší perspektivu: Ne všichni zákazníci mají zájem o přesun pracovních zátěží do veřejného cloudu při přetrvávajících obavách o bezpečnost a výkon. Mnoho podniků ale chce ve vlastních infrastrukturách získat část výhod efektivity cloudových technologií a nových modelů využití.

„IT oddělení začínají zjišťovat, zda mohou modernizovat své interní architektury, aby se jejich firmy mohly posunout někam směrem k privátnímu cloudu,“ tvrdí Moulton.

Dodavatelé hyperkonvergence prohlašují, že jde o jednodušší způsob, jak to udělat. Je modulární, podporuje nové modely využití, je levnější než tradiční velké systémy a snáze se škáluje.

St Laurent ze společnosti Simplivity tvrdí, že celkové náklady na vlastnictví jejich systémů mohou být ve skutečnosti nižší než varianta, kdy se využije nabídka poskytovatele veřejného cloudu, jako je například Amazon Web Services. Dodává však, že by náklady neměly být při posuzování, kam umístit pracovní zátěže, tím hlavním hlediskem.

„Zpráva tedy zní: ‚Nepředpokládejte, že pro získání agility, kterou pro svou firmu hledáte, musíte přejít do veřejného cloudu‘,“ vysvětluje St Laurent. „IT organizace by často volily interní řešení, ale roli hraje nutnost mít potřebnou agilitu.“

Hyperkonvergovaná infrastruktura se však také považuje za způsob postavení mostu k veřejnému cloudu. Wolverhamptonská univerzita, která má 21 tisíc studentů a 2 400  zaměstnanců, využívá hyperkonvergovanou applianci HPE HC 250, která podporuje platformu Helion OpenStack. To usnadní v případě potřeby přesun pracovních zátěží k poskytovatelům veřejného cloudu.

„Dává nám schopnost přesunout služby z našeho vlastního privátního cloudu do veřejného cloudu a dokonce i mezi dodavateli veřejného cloudu,“ popisuje Dean Harris, zástupce ředitele pro infrastrukturu informačních a komunikačních technologií na zmíněné univerzitě.

 

Automatizace a škálovatelnost

Zákazníci, kteří investovali do hyperkonvergované infrastruktury, popisují škálovatelnost a snadné nasazení jako jedny z hlavních výhod této technologie. Harris tvrdí, že investice do hyperkonvergovaných appliancí umožňuje IT oddělení univerzity dosáhnout větší agility při reakcích na požadavky a funguje i jako zprostředkovatel interních zdrojů a externích cloudových služeb.

„To nás staví jako interního poskytovatele služeb do velmi silné pozice,“ tvrdí Harris. Automatizace je v rámci toho klíčovým aspektem. Harris dodává, že snadnější správa znamená, že oddělení podpory a služeb univerzity zvládne spravovat vlastní infrastrukturu. To uvolňuje systémové inženýry „k práci na projektech, které organizaci přinášejí hodnotu a pozitivní změny“.

„Nejde jen o snadnost správy, ale také o požadovanou úroveň schopností,“ vysvětluje Harris. V současné době systémoví inženýři podle něj spravují prostředí úložišť, protože je k tomu potřebná znalost firewallů, sítí a struktur LUN.

„Díky hyperkonvergovaným systémům se úložiště ale jeví jednotně, logicky a nejde jen o technické podrobnosti, takže lze zmírnit požadavky na úroveň potřebných schopností a personál s odbornějšími znalostmi se může zaměřit na záležitosti, které mají nejvyšší hodnotu,“ dodává Harris.

 

Problémy a nevýhody

Je ale samozřejmě i řada oblastí, pro které se hyperkonvergované systémy nehodí. Existují názory, že pro provozování velkých stěžejních aplikací není hyperkonvergovaný model úplně vhodný, což je jeden z důvodů, proč se přijetí u větších podniků dosud příliš nerozmohlo.

Aplikace jako finanční systémy nebo software ERP...

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 7-8/2016. Oproti této variantě je obsáhlejší a obsahuje řadu dalších rad, které můžete využít u sebe ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.