Hlavní navigace

Nástroje pro tvorbu webového obsahu (1.)

21. 3. 2011

Sdílet

Software pro tvorbu webového obsahu může být částí širšího systému CMS (Content Management System) anebo existuje jako samostatný produkt. Na výběr je široká řada možností od rozsáhlých a bohatých IDE na jedné straně až po malé a levné programy s nepříliš bohatou funkcionalitou.

Každý nástroj pro tvorbu webového obsahu je primárně orientován na určitý typ uživatelů. Existují nástroje, se kterými mohou vytvořit hezké a dokonale funkční webové stránky i naprostí laici, dokonce i takoví, kteří nikdy předtím nestvořili ani jedinou webovou stránku. Na opačném konci spektra jsou pak prostředky určené pro „opravdové“ programátory s hlubokými a rozsáhlými znalostmi programovacích jazyků, webových standardů i samotných nástrojů, se kterými při tvorbě a správě webového obsahu pracují.

Liší se také metody, kterými se webové stránky vytvářejí. Nejdokonalejší jsou prostředky používající tzv. metodu WYSIWYG, What You See Is What You Get. Na nich je vizuální struktura stránky vytvářené na modelu, se kterým tvůrce pracuje, stejná, jako pak bude na webovém prohlížeči, s nímž si uživatelé stránku z webového serveru zobrazí. Většina řešení se tomuto ideálu snaží přiblížit, některé úspěšně, jiné méně dokonale. Není to jednoduchý úkol, už proto ne, že různé typy a verze webových prohlížečů se od sebe liší, takže jedna a ta samá stránka se může zobrazit různě na různých konkrétních prohlížečích. Aby rozdíly nebyly příliš závažné, musí se autor snažit udělat stránky tak, aby byly na použitém prohlížeči pokud možno nezávislé, a vizuální tvar konkrétní stránky kontrolovat na více různých prohlížečích.

Protože se web rychle vyvíjí, prodělávají i nástroje na jeho tvorbu změny. V tomto přehledu jsme se snažili věnovat co nejaktuálnějším verzím prostředků. Vynechali jsme ale všechny předprodukční a beta verze vývojových nástrojů.

Profesionální nástroje využívající Microsoft Visual Studio
Do této skupiny patří řešení, opírající se o IDE Microsoft Visual Studio. Nástroje svity Microsoft Expression těsně spolupracují s Microsoft Visual Studiem. Expression Studio existuje ve variantách Web Professional, Premium a Ultimate. Všechny tyto možnosti mohou být součástí Microsoft Visual Studia. Ze tří možností Expression Studia se samostatně prodávají jen varianty Web Professional a Ultimate.

Všechny tyto aplikace jsou určeny pro profesionální programátory s rozsáhlými znalostmi jak použitých jazyků a webových standardů, tak těchto nástrojů samotných. Zatímco jiná řešení, obzvlášť typu WYSIWYG, někdy dovolují sestavovat a spravovat webové stránky i neodborníkům anebo programátorům nespecializovaným na vývoj webů, Visual Studio stejně jako Expression Studio předpokládá dokonalou znalost jak webu a jeho programovacích jazyků, tak nástrojů Microsoft.

Na druhé straně ale mohou programátoři a tvůrci webů pro svou práci použít všechny moderní prostředky, které tvorbu webového obsahu umožňují nebo podporují. Jde o ASP.Net, Ajax, Silverlight, PHP, Azure, DOM (Document Object Model), WCF (Windows Communication Foundation) a jiné.

Webové stránky zpravidla spolupracují s databází, např. SQL Serverem. Ten se instaluje a spravuje odděleně, ale bývá nezbytnou složkou webu. Jak Visual Studio, tak Expression Studio samozřejmě spolupráci s databází podporují. Znalosti této spolupráce také patří k nutným předpokladům nakládání s těmito vývojovými nástroji.

Expression Studio a v ještě komplexnější formě Visual Studio představují bohaté integrované vývojové prostředí (IDE) pro programátory a umožňují jak tvorbu webových stránek na úrovni složek, tak jejich integraci, testování a ladění přímo na serveru. Kromě toho tyto nástroje dovolují i spolupráci s  prostředky třetích stran, např. WordPress, Drupal, SugarCRM a jinými.

Microsoft Visual Web Developer 2010 je integrované vývojové prostředí, které se nepoužívá pro tvorbu webových stránek, ale webových aplikací. Používá ASP.Net pro rychlé a snadné sestavení požadovaných webových aplikací. Základním stylem jeho práce s ASP.Net je přístup MVC (Model-View-Controller), který odděluje základní aspekty webové aplikace. Pomocným nástrojem přitom může být sada Microsoft Web Application Toolkits. Jedná se o řadu nástrojů pro vytvoření webových aplikací nebo aplikačních rozhraní na různá specifická témata, např. Social Network API, Web App Toolkit for Calendars, Web App Toolkit for Mobile Applications a další. Umožňují rozšíření funkcionality webové aplikace v oblasti naznačené názvem kitu.

Velmi důležitým pomocníkem pro tvorbu webového obsahu s prostředky Microsoft, ale nejen s nimi, je Microsoft Web Platform Installer. Je to nástroj na integrovanou podporu a instalování rozličných komponent pro práci s webovými stránkami. Umožňuje koordinované stažení, instalaci a nastavování těchto dílčích nástrojů tak, aby dobře navzájem spolupracovaly a podporovaly se. Je k dispozici zdarma pro většinu verzí Windows od XP po Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Zabezpečuje, že vývojář bude pracovat se správnými verzemi všech požadovaných komponent.

Nejnovějším členem rodiny produktů Microsoft pro tvorbu webů je Microsoft WebMatrix. Byl oficiálně uveden teprve před několika dny, předtím měli vývojáři k dispozici jen jeho betaverzi. Umožňuje komfortně tvořit webové stránky z galerie webů, ze šablon, z lokálně uložených stránek anebo z prázdné stránky. Již hotové stránky lze editovat a spravovat přístup k nim. Pracuje s jazyky HTML, HTML5, CSS, SQL a se standardem .Net od verze 2 do verze 4 a využívá další nástroje třetích stran jako Drupal, WordPress, Joomla, DotNetNuke, Orchard a další.

Nástroj WebMatrix se instaluje s použitím již zmíněného instalátoru Microsoft Web Platform Installer. Ten zároveň nabídne možnost instalace výše zmíněných doplňků třetích stran. WebMatrix je plnohodnotné integrované vývojové prostředí, s nímž lze pracovat jak bez rozsáhlejších znalostí webových jazyků a standardů, tak i s využitím komplexních a rozsáhlých znalostí webového programování. Uvnitř WebMatrixu lze pracovat i se zabudovanou databází SQL Server Compact, použitou pro webové stránky, řídit přístup, publikování a nastavení zabudovaného webového serveru IIS Express a dělat další úkony, pro něž dřívější postupy vyžadovaly samostatné dílčí nástroje.

Začátečníkům umožní rychlé vytvoření webových stránek z mnoha dostupných šablon. Pokročilým programátorům nabídne integraci s Visual Studiem pro ladění a profilování. Jakmile vývojář dokončí na WebMatrixu tvorbu webu, je možné snadno přejít na vnější databázi a webový server. WebMatrix k tomu nabízí publikování FTP, FTPS a WebDeploy.

Jako zástupce produktů méně známých firem uvedeme řešení firmy Kentico, nástroj CMS for ASP.Net. Je to integrované vývojové prostředí pro profesionální programátory, využívající .Net Framework a MS Visual Studio. Používá Microsoft IIS nebo zabudovaný webový server ve Visual Studiu a databázi SQL Server 2008. Existuje i ve verzi zdarma pro osobní a nekomerční použití.

Tvůrce webové stránky má k dispozici tzv. CMS Desk, kde využije WYSIWYG editor stejně jako podrobné možnosti přímé editace všech prvků webové stránky. Pro správu celého webu pak slouží CMS Site Manager. Zde je přístup k editaci jednotlivých stránek, připojené databázi a dalších prvků webu. Pro vytvoření nové stránky má programátor např. tyto možnosti: článek, blog, událost, FAQ (Frequently Asked Questions), obrázková galerie a další. Využít může také některou z připravených šablon stránky. Pro úpravy pak slouží WYSIWYG editor.

Strukturu webu může autor tvořit a měnit také s pomůckou. Portal Engine. Ta nevyžaduje programování ani zapojení Visual Studia. Vyspělejší programátoři pak mohou použít ASPX šablony. Ty pracují s ASP.Net a standardními prostředky Visual Studia. Obě popsané cesty lze na jednom webu kombinovat, např. základní struktura se vytvoří s Portal Enginem a úpravy pro dosažení specifického vzhledu nebo funkcionality se udělají ve Visual Studiu s prostředky .Net.

Uživatelé mohou webové stránky doplnit vlastními stránkami ASP.Net, uživatelskými ovladači ASCX, částmi kódu napsanými v C# nebo VisualBasic.Net, ovladači třetích stran, dokumentovými typy, moduly atd. Administrace webu je standardní ASP.Net projekt, který se může zpracovat ve Visual Studiu nebo Visual Web Developeru Express Edition.

Uživatel si může napsat a použít své vlastní ovladače globálních událostí, např. pro datové operace, práci s dokumenty, bezpečnostní úkony (autentizace, autorizace), procesní toky (workflow) a jiné.  

Software také umožňuje tvořit weby optimalizované pro mobilní zařízení, jako iPhone, BlackBerry, telefony s Windows Mobile nebo Google Android. S použitím Kentico Connector for Microsoft SharePoint je možné publikovat webový obsah z prostředí SharePoint, např. webový obsah z podnikového intranetu se tak může prezentovat na veřejném internetu.

Řešení v rámci CMS
Sem patří například přístup, který zvolila firma Oracle. Svým zákazníkům nabízí mohutný balík na správu podnikového obsahu, Universal Content Management (UCM). Toto její řešení zabezpečuje všechny nároky na unifikované podnikové řízení obsahu. Pracuje v rámci softwaru Oracle Fusion Middleware 11g, jehož ústřední částí je databáze, zpravidla Oracle 11g. Sada Oracle Enterprise Content Management Suite 11g, která je dodávána v rámci Oracle Fusion Middleware 11g, obsahuje i řešení Web Content Management. Tento modul firmy Oracle pro správu webového obsahu je, jak už bylo řečeno, součástí balíku univerzálního řízení obsahu UCM.

Software používá třívrstvou uživatelskou architekturu. Pro tvorbu stránek se dají použít připravené šablony, kód a dokonce obsah. Stránky mohou být i vícejazyčné. Systém využívá WebLogic server a další komponenty svity Fusion Middleware 11g.

Uživatel může na webové stránce například upravit textový dokument, systém UCM změnu automaticky rozšíří na všechny stránky, které upravený text obsahují. Vývojáři mohou také konzistentně měnit rozložení stránek, firemní označení a další atributy na všech stránkách, které je obsahují.

Správu webového obsahu lze také zabudovat do libovolné webové aplikace. Jedním kliknutím se pak dají měnit součásti připravených šablon, což dovoluje uživatelům aktualizovat webový obsah, aniž se musí přepisovat webová aplikace anebo portovat do nové platformy.

Také Hewlett-Packard má ve své nabídce velké řešení pro správu podnikového obsahu, nebo v terminologii HP, pro správu informací, pod názvem HP TRIM 7. Jeho částí, věnovanou správě webového obsahu, je modul HP TRIM 7 Web Content Management. Tento modul umožňuje správu webového obsahu na serveru Microsoft SharePoint. Využívá dynamické linky a seznamy k práci s libovolným obsahem, např. i s blogy, wiki, diskuzními fóry, kalendáři a tak dál.

Ke správě se v něm používá webový klient, konzistentní vzhledově i funkčně s HP TRIM Rich Clientem, jako jediné a univerzální místo přístupu. Je možné s ním vytvářet, editovat, schvalovat a publikovat webové stránky. Používá webové formuláře a počáteční sestavení stránek usnadní připravené šablony, orientované na konfigurace podle parametrů. S využitím XML si tak uživatel může vytvořit web specifický pro firemní potřeby a zvyklosti, bez nutných znalostí programovacích jazyků a struktur. Tvůrci mají k dispozici náhled vytvářených stránek a prováděné úpravy se mohou v případě potřeby zrušit a vrátit se k předchozímu stavu stránky.

Software může automaticky archivovat celé weby anebo každou změnu webové stránky. Tato archivace spolu se snadností tvorby a údržby webových stránek umožňuje, aby se uživatelé mohli obejít bez služeb webmastera. Kromě toho systém eviduje všechny změny pro pozdější audit a také může posílat upozornění podle předem nastavených kritérií.

Z řady řešení, která pracují jako součást CMS, si ještě uveďme IBM Lotus Web Content Management. Je to nástroj na tvorbu, údržbu a poskytování webového obsahu na intranetu, internetu a portálových stránkách. Umožňuje mimo jiné budování portálů, sociálních sítí, blogů a wiki. Rozložení stránek a jeho prvky lze měnit odděleně od jejich obsahu. To umožňuje dělat buď vizuální změny stránek beze změny obsahu, nebo naopak změnu obsahu bez dopadu na rozložení a detaily stránek. Ke zjednodušení tvorby stránek lze použít redakční šablony. Některé prvky stránek, například navigace, se při upravování mění automaticky podle prováděných změn rozložení. Je dokonce možné upravovat kontext in-line přímo z webové stránky.

Webový obsah zpracovávaný tímto nástrojem může být uložen i v externích systémech správy webového obsahu. Web Content Integrator se používá pro import z externích systémů ve formátu RSS kanálu. Alternativně je možné pro import použít také WebDAV. Web Content Management dovoluje řízení verzí a správu a schvalování webového obsahu.

Zabudovaný editor Ephox EditLive! umožňuje tvořit HTML stránky bez znalosti programování. Ke správě se používá standard WebDAV a je možné využít i Adobe Dreamweaver. K administraci webů slouží integrace s portálem WebSphere Portal. Pro správu velkých nebo početných webů je možné použít knihovny. Nástroj podporuje i clustrování IBM WebSphere Clustering.

Výkonné nástroje i pro neodborníky
Do této skupiny jsme zařadili nástroje, které mohou použít jak weboví programátoři s odpovídajícími znalostmi, tak také autoři bez větších znalostí webového programování. Ne každý, kdo chce nebo potřebuje tvořit či spravovat webové stránky, musí znát programovací jazyky jako HTML, JavaScript a podobné. I bez takových znalostí je možné tvořit kvalitní webové stránky. K tomu pomáhají řešení, která poskytují flexibilní a účinné prostředky, aniž od tvůrců vyžadují rozsáhlé znalosti webového programování. Zpravidla tyto nástroje používají pro tvorbu webů šablony a grafické způsoby práce jako třeba přetahování myší. Nejdůležitějším zástupcem této skupiny produktů je Adobe Dreamweaver CS5.

Kromě bezplatného nástroje s otevřeným zdrojovým textem Adobe Flex nabízí firma Adobe produkt Dreamweaver CS5 jako součást kompletu Creative Suite Design Premium. Je to vyspělý vývojový systém pro tvorbu a správu webů, splňující současné standardy. Dává uživateli formou vizuálního procesu možnost vytvořit nový nebo upravit existující web. Využívá všechny obvyklé standardní nástroje pro tvorbu webové stránky, jako kaskádní styly, JavaScript, dynamické nástroje jako PHP, ColdFusion, ASP, JSP, .Net, XHTML, XSLT atd. Spolupracuje i s dalšími vývojovými nástroji, jako Drupal, Joomla  a Wordpress a také s blogy.

Dreamweaver umožňuje pohodlnou tvorbu webových stránek bez toho, že by uživatel nutně musel znát podrobnosti použitých jazyků. Pracuje s integrovaným prostředím zobrazujícím zdrojový kód, souborové struktury, detaily použitých nástrojů a další nutné nebo užitečné informace. Toto IDE tedy může používat jak laický autor stránek, tak i profesionální programátor se znalostmi webového programování. Nástroj dovoluje sestavení, úpravy, testování a upload kompletních webů. Kromě toho dělá automatickou kontrolu správnosti tvořených stránek, což současně s možností zobrazení tvořené stránky jak v předváděcím okně, tak ve skutečném webovém prohlížeči dává možnost plné kontroly obsahu a správnosti stránky. Uživatel pracuje metodou WYSIWYG (What You See Is What You Get), navíc doplněnou vizuálním zvýrazněním aktuální komponenty stránky jak ve zdrojovém kódu, tak na zobrazení stránky. Pro některé struktury může navíc Dreamweaver zobrazit i odkazy na definice a požadavky těchto prvků.

Tvůrce může pro sestavení nové webové stránky využít libovolný z mnoha připravených vzorů (šablon, template) CSS, které lze následně upravit pro potřeby konkrétního návrhu. Lze také pro web použít i grafické výstupy z programu Adobe Photoshop. Dreamweaver může výsledek také exportovat včetně linků na PSP soubory. Kromě standardních součástí stránky, jako textu, obrázků, tabulek, menu atd., má uživatel možnost do stránky integrovat i dynamické složky z jiných URL a flash animace, všechno jednoduše jen přetažením objektu myší. Jakmile uživatel definuje požadovaný objekt, Dreamweaver ihned načte všechny potřebné prvky, a pokud nemá úplné informace o jejich umístění, navádí uživatele interaktivním dialogem k jejich zadání.

Při psaní zdrojového textu např. PHP Dreamweaver automaticky nabízí kontextově závislé doplňování, a pokud uživatel používá doplňkové složky, např. Wordpress, Dreamweaver umožňuje i práci s dynamicky generovanými strukturami, jako jsou např. blogy. Stačí jen zadat adresu blogu. Dreamweaver ukazuje jak výsledný vzhled dynamické stránky, tak její zdrojový text, pro dynamické složky ovšem bez možnosti změn. Flashové animace začleněné do stránky je naproti tomu možné plně editovat. Lze přitom využít některé z řady připravených vzorů.

Pro zajištění kompatibility prohlížení různými typy a verzemi webových prohlížečů nabízí firma Adobe možnost využít on-line služby Adobe BrowserLab, ve které uživatel může ověřit zobrazení na libovolném z mnoha typů webových prohlížečů, simulované on-line. Uživatel může dokonce porovnávat zobrazení různých prohlížečů v jednom okně, takže případné nedostatky jsou zřetelně viditelné.

Dokončení článku vám přineseme zítra…