Hlavní navigace

Návratnost investic do sítí 5G má zajistit IoT

 Autor: Stephen Lawson, IDG NS
Ericsson zveřejnil komplexního průvodce pro operátory, se kterým mohou maximalizovat příjmy v oblasti internetu věcí (IoT) a na cestě k 5G. Automatizace v reálném čase je nejvýznamnější z devíti využitelných oblastí identifikovaných ve zprávě společnosti Ericsson o digitalizaci průmyslu 5G, dalším jsou vylepšené video služby.
-rd 21. 3. 2018

Sdílet

Ačkoli průmyslová odvětví v minulosti vnímala 5G technologii spíše negativně, nyní ji považují za důležitou součást své strategie. Společnost Ericsson ve zprávě o 5G-IoT představila plán pro operátory, který jim pomůže maximalizovat příjmové příležitosti v oblasti digitalizace průmyslu s využitím 5G.

V příručce „Podchycení podnikatelského potenciálu 5G digitalizace v průmyslu,“ která je součástí zprávy „Podnikatelský potenciál 5G,“ se Ericsson podrobněji věnuje způsobům, jak mohou operátoři potencionálně zvýšit své výnosy až o 36 % tím, že se zaměří na 10 klíčových sektorů.

Předcházející zpráva Podnikatelského potenciálu 5G odhalila, že podnikatelé mohou do roku 2026 zvýšit své příjmy z předpokládaných tržeb za služby ve výši 1,7 miliardy amerických dolarů (USD) o 204 až 619 miliard USD (12 až 36 procent). Mohou toho dosáhnout tak, že se zaměří na digitální transformaci jiných průmyslových odvětví, jako jsou například automobilový průmysl a výroba využívající technologii 5G-IoT.

Ve své nejnovější zprávě 5G-IoT společnost Ericsson zkoumá více než 400 případů použití digitalizace průmyslu v 10 odvětvích: energetika a služby, zpracovatelský průmysl, veřejná bezpečnost, zdravotní péče, veřejná doprava, média a zábava, automobilový průmysl, finanční služby, maloobchod a zemědělství.

Očekává se, že 5G bude hrát důležitou roli ve více než 200 ze 400 případů použití. Tyto případy použití byly seskupeny do oblastí vykazující shodné znaky s cílem zvýšit počet příjmových příležitostí a překonat problémy s nasazením.

Společnost Ericsson prostřednictvím pečlivě zvoleného analytického rámce vytvořila pro podnikatele komplexního průvodce, který se zaobírá celou řadou výzev. Zpráva také poukazuje na to, jak lze rozvíjet konkrétní případy použití pro dosažení plného podnikatelského potenciálu pramenícího z digitalizace průmyslu s využitím technologie 5G. Zpráva se zároveň zaměřuje na různé iniciativy podnikatelů a sdílí některé z dosavadních zkušeností.

Výnosy z digitalizace by se v letech 2016 až 2026 měly pro hráče v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) zvýšit o 13,6 % ročně, zatím co aktuální růst tržeb operátorů se předpokládá na úrovni 1,5 %. Protože technologie 5G se stává stále důležitější pro průmysl, rostou možnosti získání nových příjmů z využití 5G i pro operátory.

Téměř 47 % z celkové hodnoty příjmů získaných z využití 5G v roce 2026 je určeno právě pro ně. Prostřednictvím rozvíjení případů užití a jejich klastrování mohou operátoři už nyní začít maximalizovat možnosti 5G-IoT a digitalizace průmyslu, aby tak naplno využili svůj podnikatelský potenciál.

Společnost Ericsson identifikovala devět oblastí zahrnujících téměř 90 procent podnikatelských příležitostí, které přináší využití 5G. Největší příležitosti jsou v oblasti automatizace v reálném čase s potenciálem příjmů ve výši 101 miliard USD do roku 2026. Těsně za ní jsou pokročilé video služby s příjmovým potenciálem 96 miliard USD ve stejném roce.