Hlavní navigace

Nejvíce žádané IT dovednosti pro letošní rok

15. 3. 2010

Sdílet

Vzhledem k tomu, že situace na trhu práce v ČR není zatím příliš optimistická, je více než kdy jindy potřeba disponovat právě takovými dovednostmi, které jsou pro zaměstnavatele nejvíce atraktivní.

Na základě názorů expertů z oblasti lidských zdrojů vám přinášíme přehled šesti oblastí ve sféře IT, v nichž lze letos očekávat největší poptávku po kvalifikovaných zaměstnancích.

1. Programování a vývoj
Na prvním místě je potřeba zmínit programátorské schopnosti a zkušenosti s vývojem aplikací, neboť v letošním roce řada firem plánuje spustit nové projekty a právě programátorské posty mají patřit mezi vůbec nejvíce požadované zaměstnavateli. To potvrzuje i Dave Willmer, výkonný ředitel společnosti Robert Half Technology pro zaměstnávání ve sféře IT, neboť podle něj bylo ke konci roku 2008 mnoho projektů zastaveno a ty budou nyní postupně obnoveny nebo nahrazeny novými. Tato vlna nových projektů také zvýší podle Willmera poptávku po projektových manažerech a po byznys analyticích.

Z vývojářských dovedností pak bude nejvíce žádána znalost platforem Java a .Net, dále i webový vývoj a zvládnutí open source a portálových technologií. Růst bude také zájem po lidech specializovaných na jazyky Ruby on Rails a Ajax a také po odbornících, kteří mají znalosti jak ve vývoji softwaru, tak současně i ve vedení projektů (více viz bod 4).

2. Technická podpora
Poptávka by měla výrazně vzrůst i po zaměstnancích na pozicích help desk a technické podpory. Tento zájem bude podle Toma Silvera, viceprezidenta společnosti Dice Holdings, korelovat se zlepšujícími se ekonomickými podmínkami a stabilizací trhu, neboť oživující se byznys přinese větší nároky na fungování technické infrastruktury ve firmách a též na podporu uživatelů. Podobně i Dave Willmer říká, že pozoruje nárůst poptávky o pozice help desku a podpory, hlavně u firem, které v loňském roce uskutečnily na těchto pracovních postech výrazné škrty. Některé společnosti ovšem místo plných úvazků nabídnou spíše zaměstnání na projektové bázi, dodává Willmer.

3. Síťová řešení
Zájem o profesionály se zkušenostmi s datovými sítěmi bude dán rostoucím významem síťové infrastruktury ve firmách pro nové modely doručování aplikací, jako je cloud computing a software jako služba. Také stále intenzivnější využívání videokonferencí a IP telefonie bude vyžadovat odborníky s dobrým přehledem v této oblasti. Konvergence podnikové informační a komunikační infrastruktury pak přinese zájem o experty s kombinovanou znalostí problematiky serverů, úložných systémů a sítí.

4. Vedení projektů
Tom Silver je dále přesvědčený, že vedení projektů je oblastí, která spolu s postupujícím reengineeringem podnikových procesů velmi nabývá na významu a lze ji považovat za dobrý směr pro další rozvoj kariéry těch profesionálů, kteří se dříve zabývali jen technologickými otázkami. Ti totiž dobře rozumí technologii a její důležitosti pro obchodní strategie firem, takže mohou spojením těchto dvou světů nabídnout organizacím přidanou hodnotu. Společnosti si takových profesionálů budou velmi cenit a rády za jejich zkušenosti zaplatí.

5. Bezpečnost

Dave Willmer vidí souvislost mezi poptávkou po bezpečnostních expertech a stále ještě ne úplně zklidněném globálním ekonomickém prostředí a potvrzuje, že největším rizikům jsou firmy vystaveny ze strany svých zaměstnanců. Pokud ti se totiž nebudou cítit dostatečně placeni nebo jim může hrozit např. ztráta jejich pracovního místa, zvyšuje se i šance na to, že díky nim dojde k nějakému bezpečnostnímu incidentu v síti, úniku dat a podobně.

Problematika bezpečnosti se stává natolik komplikovanou, že už ji nemohou řešit běžní zaměstnanci IT oddělení, jako tomu bylo před deseti lety, ale vyžaduje speciálně vyškolené experty, kteří mají přehled o nejnovějších trendech právě v oblasti bezpečnosti. Silver k tomu dodává, že pozice bezpečnostních specialistů mají vynikající perspektivy, neboť budou stále žádáni a nebudou mít problém nalézt uplatnění.

6. Business intelligence
Znalostní technologie se stávají klíčové pro konkurenceschopnost firem a je tedy logické, že poroste i zájem o odborníky zaměřené na tuto oblast. Firmy, jež tuto oblast dosud podceňovaly, by měly zvážit, zda není ta pravá chvíle poohlédnout se po zaměstnanci se znalostmi v oblasti BI, a důležití pro ně budou i programátoři a analytici, kteří dokáží získat ze surových dat uložených v datových skladech cenné informace odpovídající požadavkům byznysu. Podstatné může být pro zaměstnance disponovat i znalostmi propojujícími svět BI a Webu 2.0, neboť zatímco tradiční metody business intelligence byly spíše o sběru historických dat a nástrojích pro jejich analýzu, nyní se zájem přesouvá na BI v reálném čase a na analýzy informací dostupných pomocí prvků Webu 2.0.