Hlavní navigace

Nepřehlédněte: Platy v IT stoupají o desítky procent!

21. 3. 2008

Sdílet

Mezinárodní personální agentura Robert Half International (RHI) zveřejnila již třetím rokem výsledky vývoje mezd v nejrůznějších odvětvích v České republice. Sféra ICT vykázala z tohoto hlediska opět značný nárůst a u absolventských pozic pak běžně dochází k meziročnímu zvýšení o 20 %. Ale i ostatní posty zaznamenávají stále výrazně rostoucí tendenci...

Mezinárodní personální agentura Robert Half International (RHI) zveřejnila již třetím rokem výsledky vývoje mezd v nejrůznějších odvětvích v České republice. Sféra ICT vykázala z tohoto hlediska opět značný nárůst a u absolventských pozic pak běžně dochází k meziročnímu zvýšení o 20 %.

Rostoucí význam informačních technologií a vhodné ekonomické klima podporuje vysokou poptávku po zkušených IT odbornících. Tato poptávka roste již třetí rok znatelně rychleji než počet profesionálů hledajících uplatnění v IT oblasti, což má za následek nejvyšší zjištěnou úroveň mezd u naprosté většiny profesí. Jan Bílek, manažer Robert Half Technology říká, že uplynulé tři roky by se daly označit jako „zlaté časy“ pro zaměstnance v IT. K největšímu nárůstu v roce 2007 podle něj došlo hlavně u mezd absolventů vysokých škol a odborníků s praxí do 3 let, kteří jsou na IT trhu nejvíce žádáni. Pozice seniorských specialistů a manažerů (s výjimkou manažerů projektů a vývoje) naopak nejsou již poptávány tak intenzivně jako v minulosti.

U absolventských pozic zaměřených na vývoj softwaru (Java, C# a C++), které dnes patří mezi nejatraktivnější, se mzdové ohodnocení pohybuje standardně nad 30 000 Kč měsíčně, což představuje oproti loňskému roku nárůst o 20 %. Také weboví programátoři se znalostí PHP si polepšili zhruba o čtvrtinu na minimálních 25 000 Kč měsíčně. Podobně je na tom i oblast databázového vývoje, kde je nejvíce žádaná znalost PL/SQL. S tímto zaměřením se úroveň mezd vyrovnává výši platů vývojářů v jazycích Java, C# a C++. Nabídka zkušených odborníků s touto specializací je navíc značně omezená a zhruba dalším čtvrtinovým zvýšením mzdy je hodnocena i znalost Oracle databází. S praxí více než 5 let pak není problém dosáhnout v kategorii vývoje na měsíční mzdu 65 000 - 85 000 Kč, u vedoucích týmů to může být až 90 000 Kč.

Také v oblasti správy systémů došlo k nárůstu ve všech kategoriích zhruba o 20–25 % a obecně platí, že specialisté na platformu Unix/Linux jsou díky nižší nabídce těchto odborníků s komerční praxí finančně hodnoceni lépe než administrátoři Windows a po pěti letech mohou dosáhnout až na 70 000 Kč, zatímco jejich "windowsovští" kolegové jen na 55 000 Kč. Výrazně nižší platy v tomto segmentu lze najít u pracovníků helpdesku či hardwarových techniků, neboť se jedná většinou o juniorské pozice bez předchozí praxe a s horší znalostí jazyků, kde se lze setkat i s ohodnocením 18 000 Kč měsíčně. Podobně také platy testerů bez praxe začínají již na 22 000 Kč, ale narozdíl od helpdesku zde s narůstajícími zkušenostmi dochází i k velmi výraznému zvýšení, až na 80 000Kč po pěti letech.

Telekomunikace a sítě
I v této oblasti došlo k nárůstu oproti roku 2006 zhruba o 10–20 % a absolventské platy začínají od 25 000 Kč výše. Telekomunikační specialista s praxí 3–5 let si pak vydělá 30 000–50 000 Kč měsíčně a konzultant sítí v průměru ještě o 10 % více. Nad 5 let praxe pak není výjimkou ani plat 70 000Kč. Pro specialisty zaměřené na síťové technologie zůstává zásadní podmínkou získání dobře ohodnoceného zaměstnání certifikace: nejčastěji Cisco, CCNA a CCNP, která může jejich mzdu zvýšit o dalších 10–40 %, podle úrovně certifikátu.

Obchod a management
Intenzivní nárůst je patrný u obchodníků v oblasti ICT, kteří mají za úkol získávat nové zakázky, neboť schopnost úspěšně prodat produkty, vytvořené týmy vysoce kvalifikovaných vývojářů, je vysoce ceněna a poptávka po zkušených obchodnících i v této oblasti převyšuje nabídku. Také s rostoucí praxí zde mzda stoupá velmi výrazně. Vyhledávanou pozicí je dnes i projektový manažer. V této kategorii proto došlo ke zvýšení mzdy oproti roku 2006 o 10 %, které se běžně u pracovníků s více než pěti roky zkušeností pohybují mezi 65 000–150 000 Kč. Na ředitelských postech v oblasti ICT pak platy dosahují až čtvrt milionu měsíčně.

Dobře dopadla i kategorie konzultantů a analytiků, kde se mzdy odborníků s praxi 1–3 roky pohybují nejčastěji mezi 30 000–40 000 Kč a s praxí nad 5 let se pak lze setkat i s ohodnocením až 100 000 Kč. Pro konzultanty u dodavatelských IT společností je velkou výhodou držení příslušného certifikátu. Nejvíce rozšířené i požadované jsou certifikace a školení zaměřené na Microsoft, SAP, Siebel a ITIL.

Srovnání a závěry
Podle Jana Bílka došlo díky příznivému vývoji v uplynulých letech a snížení kurzu dolaru k dalšímu přiblížení ohodnocení srovnatelných pozic v Česku a v USA. Například pozice projektového manažera je v USA hodnocena po přepočtu jen asi zhruba o 10 % lépe než u nás. V seniorských pozicích s praxí nad 5 let je rozdíl dvojnásobný a největší rozdíl lze najít u juniorských míst, kde je v USA běžná mzda zhruba troj- až čtyřnásobná.

Situace v České republice zjevně kopíruje celosvětový trend, charakterizovaný nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, a naše země patří v Evropě spolu se Španělskem, Itálií a Lucemburskem v tomto ohledu na přední místo. České firmy se proto budou muset výrazně zaměřit i na udržení svých stávajících zaměstnanců. Nejvyšší mzdy lze pak v evropském regionu najít v Německu, Švýcarsku a Velké Británii, celosvětově potom v Japonsku. Mzdy ve vyspělých zemích EU jsou však stále v průměru 2,5–3x vyšší než v Česku a dorovnaly se jen některé vrcholové pozice ve finanční sféře. Obecně naopak platí, že české mzdy se nejvíce přibližuje evropskému průměru u pozic méně náročných na odborné zkušenosti a délku praxe.

Mzdy v oblasti IT podle RHI signalizují následný růst i v dalších oborech, jako je marketing, management či finance. Výrazný nárůst platů loni zaznamenali daňoví specialisté, neboť v roce 2007 se projevil nedostatek těchto odborníků, a dále sféra lidských zdrojů, manažerské podpory, zákaznického servisu a práva. Podle Aleše Křížka, ředitele společnosti Robert Half Czech Republic, se na základě dostupných informací dá předpokládat, že v letošním roce bude nárůst mezd mírnější, ale výrazně bude pokračovat rozšiřování nabídky zaměstnaneckých benefitů. Výjimkou může být snad jen oblast marketingu, kde již nyní nabídka převyšuje poptávku.

Česká specifika
Pro český pracovní trh je typická také uzavřenost oborů, kdy je velmi těžké přejít do zcela jiné sféry činnosti, a také práce na klasický úvazek, zatímco například v USA je dnes trendem projektové zaměstnávání. Důležitou roli bude hrát i nadále angličtina, obzvláště u administrativních pozic, i když řada zaměstnavatelů bude nucena i tento svůj požadavek díky situaci na trhu přehodnotit. Zcela klíčová je však pro řadu pozic praxe (speciálně v marketingu je naprosto nepostradatelná), kterou odborníci z RHI doporučují získávat již během studia na vysoké škole, podobně jako další jazykové dovednosti (například cestováním), neboť znalosti získané běžným studiem se často jeví jako nedostatečné.

Právě rozšíření jazykových dovedností se také může stát efektivním prostředkem ke zvýšení mzdy, podobně jako vhodná certifikace či přestěhování se do Prahy, případně Brna, jako nutného kroku pro další profesní rozvoj.

V uvedeném průzkumu RHI, který probíhal od 10. září do 30. listopadu 2007, bylo osloveno více než 1 000 respondentů hlavně z oblasti Prahy a okolí. Právě v této lokalitě lze sledovat i největší nedostatek odborníků, který působí tlak na výši mezd.
Nenechte si ujít:
USA nabízí ve srovnání s ČR až pětinásobné platy

Mají IT odborníci opravdu pohádkové platy?

Hardware a telekomunikace táhnou růst českých firem

Outsourcing – nástrahy na ceste k úspechu

Vývoj IT trhu nevypadá příznivě, Forrester je stále pesimističtější

Tento článek lze v kompletní podobě, včetně přehledné tabulky ukazující nárůsty mezd podle let praxe u jednotlivých oborů, najít v tištěném Computerworldu 4/2008.

Pokud máte s platy v oblasti IT jinou zkušenost, můžete se o ní s námi podělit v diskusním fóru...

 

Autor článku