Hlavní navigace

Nové směry v HP software

 Autor: © kentoh - Fotolia.com
Uplynulý rok 2011 představoval v oblasti HP software velmi úspěšné období doprovázené ohlášením nového směrování a akvizicemi velmi zajímavých společností.
PR článek 4. 4. 2012

Sdílet

Uplynulý rok 2011 představoval v oblasti HP software velmi úspěšné období doprovázené ohlášením nového směrování a akvizicemi velmi zajímavých společností, které svými produkty doplnily stávající portfolio HP software. Dokončené akvizice nutně vyvolaly změny v celkové organizaci HP software.

Přírůstky v rodině software
HP nelenilo a hned v lednu 2011 představilo nové služby a produkty označené HP CloudSystem, jejichž stavebními kameny jsou konvergovaná infrastruktura HP kombinovaná se softwarem HP Cloud Service Automation pro budování, správu, automatizaci a využívání privátních, veřejných a hybridních cloudů.


Únor 2011 byl zlomový ohlášením HP, že hodlá převzít dodavatele řešení pro datové sklady a analýzu dat - firmu Vertica. Produkty Vertica mohou být nasazené ve fyzickém, virtuálním i cloudovém prostředí a jejich cílem je nabídnout analýzy dat v reálném case. Vertica patří mezi databáze , které ukládají obsah do sloupců namísto do záznamů formou řádků, jak je tomu u standardních databází technologie OLTP (Online Transaction Processing). Praxe ukazuje, že analýzy a kalkulace velkého počtu položek uložených ve sloupcích jsou řádově rychlejší, než u tradičních databází. Vertica svým řešením spadá do skupiny OLAP (Online Analytical Progressing) nástrojů a dnes je nedílnou součástí domény HP software označované information management.


Následovalo období ohlašování generačně nových verzí stávajícího software. K nejvýznamnějším patřilo uvedení Application Lifecycle Mangement (ALM) verze 11 a Business Services Management (BSM) verze 9.


Revolučním milníkem se však stalo srpnové oznámení HP, že se chce do budoucna plně věnovat vyrobě softwaru a poskytování služeb a ohlásilo akvizici společnosti Autonomy, producenta podnikových aplikací a specialisty na vyhledávání v nestrukturovaných datech. Cena transakce ve výši 10,3 miliardy dolarů byla třetí největší akvizicí v historii HP. Akvizice byla dokončena v říjnu 2011 a HP získalo dalších 25 tisíc zákazníků, kterým Autonomy dodávala vlastní infrastrukturní software. HP Autonomy je lídrem v oblasti vytěžování nestrukturovaných a semi-strukturovaných informací. Akvizice byla tak významná, že vyvolala zásadní změnu v organizační struktuře HP software.

Členění HP software
Software tvoří v rámci celosvětové struktury HP jednu organizační jednotku , která má dvě divize: HP software a AIM (Autonomy Information management)

Jednotlivé produkty tvoří ucelené, vzájemně propojené portfolio pokrývající nástroje pro strategii, plánování a řízení firmy přes bezpečnostní inteligenci a řízení rizik až po nástroje pro monitorování a následnou automatizaci úloh IT, získávání analýz napomáhajících ke kvalitativně vyšší organizaci a řízení denního rutinního provozu IT a pochopitelně práci s uloženými informacemi formou vyhledávání, zálohování či obnovy a dlouhodobé archivace dat Mapa produktů je uvedena na obrázku, přičemž červená, zelená a světle modrá pole patří divizi HP software, tmavě modrá pole pak divizi AIM.

HP IT Performance

 

Vzájemná propojenost produktů však neznamená, že jsou zákazníci nuceni vyměnit stávající implementace produktů třetích stran za nástroje z dílny HP. Nikoliv. Nespornou výhodou software HP je integrovatelnost s produkty jiných velkých softwarových výrobců a částečně i s produkty volně šířenými.


Svět se mění a software se mění s ním
Pokud budu hodnotit minulý rok z hlediska dynamiky růstu IT trhu, tak nejmarkantnější je nárůst počtu uživatelů internetu. Je to fenomén, který spojuje lidi, ať se nacházejí kdekoliv na této planetě a dává možnost ovlivňovat politické i ekonomické dění stejně jako život jednotlivců. Sociální sítě a přistup k informacím bezprostředně zasahuje do chování firem i jednotlivců a mají dopad i na fungování států. Gramotnost v oblasti informačních a komunikačních technologiích je ve vyspělých společnostech denní nutnosti a podvědomá závislost na přístupu k informacím, kdykoliv je potřebuji, nutí výrobce a poskytovatele nabízet nové obchodní modely a flexibilitu, která před rokem či dvěma byla nemyslitelná. Platit jen za to, co bylo spotřebováno, je heslo doby. HP jako klíčový světový výrobce a dodavatel technologií přímo i nepřímo ovlivňuje další vývoj v této oblasti, ve které má software roli základního kamene.

Ing. Jana Rešátková, HP software partner business manager