Hlavní navigace

Novell představil Sentinel 6

4. 6. 2007

Sdílet

Společnost Novell uvedla na trh řešení Sentinel 6 pro správu bezpečnostních událostí v reálném čase.

Společnost Novell uvedla na trh řešení Sentinel 6 pro správu bezpečnostních událostí v reálném čase.

Verze 6 Sentinelu obsahuje vlastnosti, jako je zjednodušená platforma správy událostí či zlepšená správa pracovních postupů a sledování metod nápravy. Mimo to disponuje korelačním nástrojem pro účinnější monitorování bezpečnosti a snížení rizika a je úžeji integrována s řešeními správy identit Novellu (Novell Identity Manager a Novell Access Manager).

Sentinel 6 je podniková softwarová aplikace, která automatizuje proces shromažďování, analýzy, korelace a vytváření zpráv z dat o zabezpečení a shodě s předpisy. V rámci podniku poskytuje přehled o událostech, které se týkají bezpečnosti a shody s předpisy, a v jediné konzoli zobrazuje v reálném čase informace ze zařízení, aplikací a fyzických bezpečnostních zařízení. Řešení zároveň vytváří systém hlášení pro ověřování zákonných předpisů a pro podporu požadavků interního auditu.