Hlavní navigace

Nový start pro 10gigabitový ethernet

 Autor: © adimas - Fotolia.com
10gigabitový ethernet o své místo na slunci stále ještě bojuje. Ale možná se snažil příliš špatným směrem...
zap 7. 8. 2013

Sdílet

Přenosové schopnosti jednotlivých typů kabeláže se neustále zlepšují, velmi často nová norma vypadá velmi působivě a její parametry až zbytečné. Faktem ale je, že její cesta na trh trvá tak dlouho, že se požadavky uživatelů, na které je cílena, stihnou posunout až k hranicím jejích možností. Můžeme to pozorovat na různých standardech pro přímé připojování ukládacích zařízení. Ať už jde o verze kabelů SCSI, SATA, USB či jiné, neustálý nárůst objemu dat způsobuje, že jejich přenosové rychlosti nejsou nikdy dostatečné.

Situace je samozřejmě mnohem komplikovanější pro síťové trasy, kdy je třeba obdobné či větší množství dat přenášet na řádově větší vzdálenosti. Norma ethernetu 10GBase-T (která se týká přenosů po kroucených měděných párech vodičů) je tu již sedm let, ale předpovědi jejího prudkého nástupu na trh se stále nějak nerealizují. Přitom je skutečně více než potřeba.

Rychlost ukládacích zařízení prudce vzrostla v průmyslu i v domácnostech, i zápisová rychlost běžně dostupných SSD dnes přesáhla 500 MB/s. Rychlost klasického gigabitového ethernetu přitom stěží přesáhne 100 Mb/s, to znamená, že nemusí vyhovovat ani potřebám malé firmy, která potřebuje během krátké doby zálohovat velké množství dat.

Řešením měl být právě 10GBase-T, ale v rozšíření mu dosud bránila vysoká cena, ale také energetická náročnost provozu. Teprve v poslední době se objevují základní desky pro servery, které jej již mají integrovaný, ale špatně cenově dostupné zůstávají aktivní síťové prvky.

Jak se ale ukazuje, důvodem může být špatný odhad potřeb trhu. Technologie se snaží řešit stejné zadání jako starší verze ethernetu, garantovaný přenos dat na vzdálenosti mezi aktivními prvky až 100 metrů. A podle expertů je technicky náročných právě posledních 20 metrů. Podobné řešení ale nejvíce potřebují současná datacentra, která řeší nenáročné propojení prvků v rozváděčích, kde jsou vzdálenosti jen málokdy větší než 5 metrů. A větší vzdálenosti se prakticky vždy překlenou optickým vedením.

Pracovní skupina IEEE 40GBase-T (pracující na 40gigabitovém ethernetu) si to uvědomuje a dopracovává variantu 10gigabitového ethernetu, která by podporovala pouze kratší kabely, do cca 10 až 30 metrů. Tuto variantu normy kratšího dosahu bude výrazně snadnější implementovat, tedy i levnější a s podstatně menšími nároky na příkon. Současně by postačovala pro 99 procent současných zákazníků.