Hlavní navigace

Nutnost zálohovat firemní data nezmizí, bude však sofistikovanější

Mathewa Lodgea, ředitele pro produktový marketing v Symantecu, jsme se zeptali na jeho názory na trendy v oblasti uchovávání a archivace firemních dat.
Martin Noska 27. 4. 2010

Sdílet

Jaké bývají nejčastější chyby firem při zálohování?
Seznam chyb by byl velmi dlouhý a řadě problémů jako je podceňování pravidelných záloh lze předcházet přísnější firemní politikou. Co se ovšem tímto způsobem dá těžko podchytit a co je spíše otázkou dlouhodobé strategie společnosti z hlediska nákupu IT, je využívání mnoha rozdílných produktů od různých výrobců v rámci jedné lodgeorganizace. To pak přináší problémy s administrací a vznikají tak často zbytečná opomenutí, než když je administrace jednotná.

Jak se díváte na argument, že dnešní hardware je spolehlivější a není se potřeba havárií tolik obávat?
Je pravda, že moderní hardware používaných v datových centrech je méně poruchový, než dříve. Rostou ale naopak hrozby ze strany uživatelů, které mohou být nevypočitatelné a jež nelze podceňovat. Řada firem také omezuje zálohy ne kvůli finanční stránce, ale prostě proto, že vysoké objemy dat si vyžadují poměrně velké časové okno. Tento problém řeší technologie deduplikace na zdroji, o které rozhodně stojí za to uvažovat v případě, že se čas na vytvoření záloh začne stávat omezujícím pro byznys firmy. Proto jsme tuto technologii také zařadili do nové generace našich zálohovacích řešení.

Jak podle vás ovlivní trh se zálohovacími řešeními nastupující trend cloud computingu?
Tento přesun je určitě významný, i když není pravděpodobné, že by firmy měly uložena všechna svá data u externích poskytovatelů služeb, na které by pak přenesly i všechny starosti spojené se zálohováním a archivací. Kritická data a aplikace bude chtít mít většina firem stále u sebe a organizace budou přemýšlet o aplikaci po aplikaci, zda ji provozovat interně nebo ji přesunout do externího cloudu. Nemám proto obavy, že by se zálohování dat ve firmách v následujících letech nějak výrazně omezilo, spíše bude vyžívat sofistikovanější technologie.

Tím máte na mysli již zmíněnou deduplikace, že? Nepřináší s sebou ale i některá nová rizika?
Samozřejmě že deduplikovaná data jsou náchylnější vůči chybám, neboť i jeden vadný blok na zálohovacím médiu pak může v důsledku ovlivnit velké množství souborů. Ale nejedná se o nijak nový problém, protože i dříve bylo potřeba mít více kopií důležitých souborů a v případě nasazení deduplikace je potřeba do plánů pro obnovu po havárii zahrnout i replikaci těch dat, která jsou pro firmu klíčová.

Jaké máte plány do budoucna pro rozvoj vašich zálohovacích produktů?
Zálohovací řešení se musí vyvíjet a reagovat na technologické změny i na potřeby zákazníků. V případě produktů Backup Exec 2010 a NetBackup 7 plánujeme rozšíření deduplikace na další platformy a také podporu dalších typů virtualizovaných prostředí, pokud o ni bude zájem ze strany zákazníků. Zatím se soustředíme na nejrozšířenější prostředí od VMwaru a Microsoftu, ale v případě poptávky uživatelů není vyloučena podpora i technologií např. od Citrixu.