Hlavní navigace

O přijetí BYOD často rozhoduje jednoduchost a bezpečnost

 Autor: © Paulus Nugroho R - Fotolia.com
Zařízení vlastněná uživateli jsou čím dál častěji používána k pracovním účelům a tlačí na signifikantní změny ve společnostech. Tyto změny jsou významně ovlivňovány konzumerizací IT a přijetí firemních politik Bring Your Own Device (BYOD) se pomalu stává nevyhnutelné. Přijetí politiky BYOD bude zaměstnancům umožňovat vybrat si zařízení podle vlastních preferencí a podpoří mobilitu a efektivitu zaměstnanců.
Eva Koutná 24. 1. 2013

Sdílet

Stále technologicky sofistikovanější pracovní síla vyžaduje větší flexibilitu v přístupu k podnikovým aplikacím, datům a informacím, aby byla zaručena co nejlepší kontinuálnost práce. Při možnosti používat vlastní zařízení mohou být lidé produktivnější a pracovat kdykoliv a odkudkoliv z jimi oblíbeného a jimi preferovaného smartphonu, tabletu nebo notebooku.

Taková vymoženost standardně způsobuje obavy IT týmu společnosti, který může mít i chybné pojetí politiky BYOD v souvislosti s pomyslnými složitostmi při schvalování připojování zařízení vlastněných uživateli do korporátní sítě. Jaké jsou klíčové elementy při uvažování o BYOD?

 

Nepovažujte BYOD za komplikované! Buďte připraveni, zaujměte všechny zainteresované strany a nastavte osvědčené postupy

Před interní diskuzí ve společnosti je nutné si připravit všechny potřebné informace i argumenty, abyste vhodně zaujali všechny zainteresované a objasnili jim osvědčené postupy jiných uživatelů a případů z praxe. Porozumění možnostem i fungování BYOD by mělo být východiskem pro jakýkoliv BYOD program.

Z reportu Citrix Workplace of the Future, který byl nezávisle realizovaný mezi 1900 senior IT decision makery v nejrůznějších státech, se ukázalo, že při zavádění BYOD jsou nejčastěji zahrnuté skupiny do rozhodování, vývoje i oficiálního zavádění politiky BYOD právě výkonní manažeři na C-úrovni (CIO, CEO, CFO...), IT manažeři i oddělení HR. Často přijímání BYOD vznikalo i tak, že firemní IT dělalo výjimky u několika manažerů, a protože se jejich počet neustále rozrůstal, hledalo se řešení pro umožnění zabezpečené mobility zaměstnanců a následně bylo BYOD implementováno celopodnikově.

 

Chybovat můžete v teorii, praxi zvládněte bez chyb a mějte ve všem jasno

Už od počátku je nevyhnutelné, aby všechny zájmové skupiny společnosti souhlasily s klíčovými kriterii pro úspěšné zavedení BYOD politiky. Bez zvážení následujících zásad je těžké, možná až nemožné, implementovat komplexní BYOD politiku.

Uvědomte si tedy způsobilost – kdo může být zapojen? Dále zařízení – jaká budou v rámci vašeho BYOD programu povolená? Následně vyřešte aplikace a data – jaká budou z mobilních zařízení dostupná? Nezapomeňte na podporu, tedy jaké služby budou k dispozici? Nastavte si i právní stránku a finanční stránka věci. Kdo jaká zařízení vlastní a kdo za co zaplatí? (zdali kupujete zařízení svým uživatelům a budou mít na výběr z nějakých možností nebo jestli jim dáte určitý příspěvek a oni si mohou sami vybrat zařízení dle jejich preferencí).

 

Nastavte podmínky a přizpůsobte si BYOD na míru

Budete-li mít jednotlivé aspekty nastavené, zrealizujte to. Bezpečná a jednoduchá BYOD politika je ta nejefektivnější. Organizace mohou jednoduše využít existující IT infrastruktury stejně jako implementovat software-as-a-service (SaaS) aplikace pro podporu bezpečného a efektivního rozvoje politiky BYOD. Pokud vše správně nastavíte, udržíte si důvěrnost dat a zajistíte bezpečnost citlivých podnikových informací.

 

Nemalou výhodou BYOD je skutečnost, že IT tým se už déle nepotřebuje zaměřovat na zprovozňování jednotlivých zařízení v rámci podnikové sítě, individuální nastavení ani jejich údržbu. Namísto toho se může zaměřit na nabízení zabezpečených služeb, bezpečného přístupu k virtuálním aplikacím a desktopům a cloudově založených služeb. Je přirozené, že lidé se také budou více starat o svá vlastní zařízení, než kdyby byla firemní, a daleko více porozumí jejich schopnostem. Nejen, že to sníží závislost na IT podpoře, ale umožní to organizacím nastavit a dosáhnout úsporného plánu zahrnujícího snížení nákladů na nákup zařízení a i jejich podporu.

Společnosti, které zavedly BYOD, uvádějí, že zaznamenaly u svých zaměstnanců zvýšení jejich efektivity a dosáhly ročního snížení provozních nákladů o 18 až 20 procent. Tato skutečnost je přesvědčivým faktem ve smyslu reálné hodnoty generované BYOD politikou. S důvěryhodnou a zabezpečenou IT infrastrukturou mohou organizace nastavit vše podle podnikových potřeb, ale současně umožnit například workshifting. Ten pomáhá organizacím přesunout práci a snížit náklady tak, že umožní lidem, aby si vybrali ideální čas a místo pro svoji práci. Podporuje tak pracovitost zaměstnanců dožadujících se pracovat kdykoliv a odkudkoliv a lidé mohou být kontinuálně plně produktivní.

 

A jaké jsou osvědčené postupy těch, kteří BYOD přijali?

-          Nebojovat proti konzumerizaci IT ani proti BYOD a uchopit flexibilitu, kterou BYOD nabízí.

-          Udržovat všechno jednoduché – nejlepší BYOD politika je ta nejjednodušší.

-          Zavedení self-service - nechat lidi zvolit si aplikace, zařízení a data, která chtějí a potřebují.

-     Zajistit bezpečnost informací – citlivé podnikové informace musejí být chráněny na centralizované a zabezpečené IT infrastruktuře.

-          Reálné snížení nákladů – BYOD má finanční význam jak pro organizace, tak pro zaměstnance; podporuje redukci nákladů, protože náklady na nákup nových zařízení jsou sdíleny a firemní zdroje ušetřeny.

 

Se strategickou BYOD politikou je tak možné zajistit, že všechny informace jsou dostupné vždycky a všude, když je potřeba, ale současně zůstávají maximálně chráněné. Mnoho organizací se dnes už bez kontinuálního přístupu k pracovním aplikacím a službám a BYOD programu nedokáže obejít a umožnění přístupu ke službám z jakéhokoliv operačního systému a jakéhokoliv zařízení za standardní. Organizacím se tedy nabízí možnost snížení nákladů, podpory plné produktivity i maximální ziskovosti.

 

 

Autorka je Channel Development Manager, Eastern Europe, společnosti Citrix Systems