Hlavní navigace

O2 obviňuje ČTÚ z pomalé práce, ten se brání

5. 1. 2016

Sdílet

 Autor: O2
Mobilní operátor tvrdí, že Český telekomunikační úřad je ve velkém prodlení s rozhodováním tisíců spotřebitelských sporů. Úřad se brání, že rozhodování zrychlil a že řadu problémů vyvolávají samotní operátoři.

Český telekomunikační úřad je podle operátora O2 ve velkém prodlení s rozhodováním tisíců spotřebitelských sporů.

Jen telekomunikační společnost O2 Czech Republic prý evidovala v polovině prosince 2015 více než 13 tisíc zahájených správních řízení, u nichž nebylo ani po šesti měsících vydáno žádné rozhodnutí.

„Výše škody, která kvůli nečinnosti Českého telekomunikačního úřadu operátorům vzniká, dosahuje řádu stovek milionů korun,“ uvádí operátor v tiskové zprávě. Jde údajně o jednoduché spory se zákazníky, kteří neplní své závazky a dluží za telekomunikační služby.

„Nejde o spory v klasickém slova smyslu. Většinou se jedná o jednoduché, nesporné nároky, jejichž důvodem je platební neschopnost nebo nevůle platit ze strany dlužníka. Dlužná částka většinou nepřesahuje deset tisíc korun,“ upřesňuje Michal Krejčík z právního oddělení O2 Czech Republic. Podle něj lze předpokládat, že podobný počet řízení nyní na ČTÚ leží také v případě ostatních telekomunikačních operátorů.

O2 Czech Republic proto na konci prosince 2015 vyzvala k nápravě předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka. 

„Žádáme o neprodlené vydání rozhodnutí v těchto řízeních,“ uvádí Krejčík. Operátor navíc tvrdí, že podle předběžných analýz je zřejmé, že dlouhodobé prodlení s vysokým počtem případů způsobilo v minulých letech škody v řádu stovek milionů korun. 

Jsme připraveni tuto náhradu škody vymáhat soudní cestou. Nárok se opírá o zákon upravující odpovědnost státu za nesprávný úřední postup," doplňuje Michal Krejčík.

ČTÚ se brání s tím, že počet nerozhodnutých sporů o peněžitá plnění dlouhodobě klesá.

„Českému telekomunikačnímu úřadu se tak daří postupně snižovat zátěž historicky pramenící z dřívějšího zastaveného převodu této agendy na obecné soudy. V roce 2015 ČTÚ rozhodl 162 tisíce sporů o nezaplacené faktury, což je třikrát víc, než kolik nových návrhů od operátorů v loňském roce obdržel. Měsíčně tak každý referent, který se věnuje této agendě, rozhodne v průměru 61 věcí,“ uvádí úřad ve svém prohlášení.

K 1. lednu 2016 úřad eviduje předběžně 115 tisíc nerozhodnutých návrhů. O rok dříve to přitom bylo 277 tisíc sporů. Operátoři loni uplatnili 56 tisíc nových návrhů. Údaje za rok 2015 zpřesní ČTÚ ve výroční zprávě.

Cloud22

Úřad navíc ústy svého mluvčího tvrdí, že ne všechny spory jsou tak jednoduché, jak uvádí operátor.

„Zdaleka ne všechny případy jsou tzv. nesporné, kdy pohledávku v dané výši účastník nepopírá. Operátoři stále častěji protiprávně uplatňují smluvní pokuty a obdobná příslušenství pohledávek, u kterých ČTÚ musí zkoumat, zda a případně v jaké výši na ně podnikatel má nárok. V těchto případech chráníme zákazníka před situací, kdy po něm operátor bezdůvodně vymáhá plnění, na které právo nemá,“ konstatoval Martin Drtina, mluvčí ČTÚ.