Hlavní navigace

Obnova po havárii již nemusí být noční můrou

1. 3. 2011

Sdílet

Zajištění DR plánu již dávno není milionová investice a i s ohledem na možnosti virtualizace si ho dnes může dovolit drtivá většina firem.

Milan Mottl ze společnosti CA se s námi podělil o svoje postřehy a názory na stále zanedbávanou oblast zálohování a obnovy dat u mnoha firem.

Jaké jsou dnes požadavky malých a středních firem na datovou a aplikační dostupnost?
Potřeba dostupnosti dat je bez ohledu na velikost firmy více méně podobná, obecně jsme na obchodních datech existenčně závislí všichni, nicméně v praxi se reálná ochrana odvíjí od finančních a personálních možností dané firmy. U menších společností není stále výjimkou nesystémový přístup, kdy se zejména aplikační ochrana řeší ad hoc s operativními potřebami.

V daném segmentu firem je proto vhodné obrátit se na ověřeného a zkušeného dodavatele služeb, který navrhne řešení „na míru”, případně v rámci cloud computingu může dokonce převzít veškerou zodpovědnost za dostupnost dat na straně zákazníka a omezit jeho investice na běžné operativní náklady.

Které technologie jsou klíčové pro zajištění co nejvyšší datové a aplikační dostupnosti a má podle vás v blízké budoucnosti šanci se tato dostupnost ještě zvyšovat?
Pro mě osobně je překvapení, že velká většina firem stále ještě spoléhá na běžnou obnovu dat ze zálohy uložené na pásce, v lepších případech s mezizálohou na disku (strategie D2D2T). Nicméně naše zkušenost říká, že ne pro všechny obory podnikání je tento způsob dostačující. Tak například typicky výrobní podnik nebo e-commerce firma pravděpodobně přečká výpadek systému nebo produkční aplikace až do úplného obnovení z backup systému, avšak potřebný čas na zotavení a neaktuálnost obnovených dat se můžou nepříznivě projevit na obchodní produktivitě. Když už taková situace nastane, je třeba si uvědomit, že klasická technologie zálohy dat je omezena obnovou pouze z naposledy provedené zálohy, což znamená, že část dat je nenávratně ztracena.

Naštěstí se na trhu nabízejí technologie řešící tato omezení, jež pomohou poskytnout vyšší stupeň především aplikační dostupnosti. V závislosti na potřebné době obnovy (recovery time objective) a požadovaném bodu obnovy (recovery point objective) se pak nabízí technologie častých snapshotů na disk, případně realtimové replikace s nepřetržitou ochranou dat (continuous data protection). Ještě vyšším stupněm ochrany může být například okamžité převzetí běhu aplikace/služby na DR lokalitě v případě výpadku na produkčním serveru.

Co by neměly firmy opomíjet ve svých plánech pro obnovu po havárii? Respektive kde vidíte nejčastěji chyby?
V první řadě je třeba analyzovat a následně kategorizovat svoje data. Podle jejich důležitosti pak nastavit patřičnou politiku ochrany a vybrat vhodnou technologii, jež požadavky na RTO a RPO dokáže naplnit. Důležitým faktorem disaster recovery plánování je samotné testování obnovitelnosti, což bývá v praxi největší kámen úrazu. Zajištění DR plánu přitom již dávno není milionová investice, spojená s nákupem hardwaru a modernizací infrastruktury, a i s ohledem na možnosti virtualizace si ho dnes může dovolit drtivá většina firem ze segmentu SMB.