Hlavní navigace

Opera: Nepřívětivost mobilního internetu je jen mýtus

S Katrin Jaaksonovou, manažerkou pro komunikaci společnosti Opera Software, jsme při její návštěvě Prahy pohovořili o současnosti a budoucnosti mobilního internetu a o aktuálních plánech její firmy.
Martin Noska 20. 12. 2010

Sdílet

Společnost Opera Software uvedla nedávno svůj mobilní browser Opera Mobile pro Android, kde vůbec poprvé využívá akceleraci vykreslování obsahu. Proč jste se rozhodli s touto funkcionalitou přijít poprvé právě u Androidu a ne u jiných platforem?
Android je v současnosti hodně populární mobilní platforma a i my v Opera Software s ní máme velmi dobré zkušenosti. Důležitá je i naše dlouhodobá spolupráce s Googlem (např. v desktopových prohlížečích Opera lze najít box pro vyhledávání pomocí Googlu). Na Androidu dříve chyběla možnost volby prohlížečů, byl zde jen Chrome a máme opravdu silnou zpětnou vazbu od uživatelů, kteří Operu pro Android chtěli. Právě dialog s uživateli a s komunitou je pro nás velkou inspirací pro vývoj našich produktů a Opera Mobile pro Android je jedním z jejích výsledků.

Jak se podle vašich statistik liší využívání mobilního internetu lidmi z vyspělých a rozvojových zemí?
Hlavním rozdílem je to, že v rozvojových zemích jsou primárním nástrojem pro přístup k internetu mobilní telefony (zhruba z 90 %), zatímco ve vyspělých státech jsou tyto přístroje spíše doplňkem. Z toho vyplývá i četnost použití, neboť v těch zemích, kde se musí uživatelé spoléhat jen na svoje mobily a málokdo vlastní plnohodnotné PC, přes ně k internetu přistupují po celý den, zatímco třeba v našich podmínkách je to nejvíce ráno a večer. V rozvojových zemích má také šíření znalostí o mobilním internetu hodně komunitní charakter a důležitou roli tam hrají fanoušci, kterých má Opera celou řadu.

Co je podle vás největším omezením při mobilním přístupu k webu?
Podle mě je mobilní internet stále opředen takovými mýty, jako že je pomalý, drahý a uživatelsky nepřívětivý a lidé jsou k němu obecně často skeptičtí. Ale to není vůbec pravda. V poslední době došlo k výraznému posunu a funkce mobilních browserů (alespoň u Opery) jsou již téměř shodné, jako ty, na které jsou uživatelé zvyklí z desktopových verzí. Výhodou pro uživatele také je, že naše prohlížeče jsou si velmi podobné i na různých mobilních platformách a Opera Software se snaží o srovnatelný uživatelský zážitek bez ohledu na platformu, na níž tento prohlížeč běží.

Co plánujete dělat pro zvýšení podílu na trhu u vašeho desktopového browseru, jehož jedenáctá verze byla nedávno uvedena na trh?
Předem je potřeba říci, že i když se obecně prezentuje, že podíl Opery na trhu je v rámci jednotek procent, existují i země, jako třeba Bělorusko, kde máme více než polovinu trhu s webovými prohlížeči. To je dáno zejména silnou komunitou, která zde funguje. Také v případě našich mobilních prohlížečů pozorujeme téměř spontánní nárůst a každým měsícem přibývá asi 5 milionů nových uživatelů. V každém případě oblast desktopových browserů je vysoce konkurenční oblastí a my se chceme zaměřit jak na inovace, týkajících se jak funkcí, tak i vzhledu a rychlosti, kterými věříme, že se nám podaří uživatele oslovit (příkladem může být zmíněná Opera 11, která obsahuje řadu novinek, jako podporu doplňků, pokročilých gest pomocí myši pro pohodlnější ovládání či spojování panelů pro větší přehlednost), tak chceme i klást důraz na osobní přístup a navázání vztahů s lidmi.

Jak je to s doplňky pro Operu 11? Vyvíjí je jen třetí strany nebo i vy sami? Plánujete nějaký doplněk pro podporu sociálních sítí s podobnou funkcionalitou, jako má třeba nedávno ohlášený prohlížeč Rockmelt a nebo doplněk F1 od Mozilly?
Doplňky vyvíjí jak externí vývojáři, tak Opera Software. Je jich aktuálně k dispozici již 215 a vznikaly již během vývoje Opery 11, ale nyní po uvedení její plné verze toto číslo rychle roste. Na sociálních doplňcích pro Operu 11 také pracujeme, k dispozici jsou již extenze s názvem Facebook, umožňující přidat do nástrojové lišty browseru přístup ke všem funkcím této sociální sítě, a pak je také k dispozici rozšíření Facebook ad Blocker, umožňující blokaci reklam na Facebooku.

Co vidíte jako největší zlom na trhu s webovými browsery v uplynulém roce?
Určitě jde o potvrzení významu trendu mobilního webu, který je spojen zejména s nárůstem počtu používaných smartphonů. Dá se říci, že rok 2010 je možné označit za rok mobilních browserů a budoucnost bude pokračovat směrem k mobilitě. V oblasti desktopových prohlížečů pak narostla konkurence, ale to je pro nás příznivá zpráva, protože je potřeba, aby se lidé zajímali o to, jaké prohlížeče jsou k dispozici a co umí a aby se nespokojili s tím, který byl na jejich počítači od začátku nainstalovaný. Takže diskuze o nových prohlížečích Opeře určitě pomáhá, podobné je to i s mobilním internetem po uvedení Opery Mini pro iPhone, kdy uživatelé těchto smartphonů začali zjišťovat, že mohou používat i jiný browser, než je ten, který mají ve svém telefonu standardně.

Jaké jsou vaše plány pro rok 2011 a co vidíte jako nejdůležitější trendy pro blízkou budoucnost?
Rok 2011 bude u Opera Software ve znamení pokračujících inovací, důrazu na webové standardy a podpoře co nejvíce platforem. Jako velmi důležitý vidím segment televizorů, neboť stále více se budou objevovat televizní přístroje umožňující přístup na internet. Pro nás bude také důležitá kooperace s mobilními operátory, která by měla být další úrovní, v níž chceme působit. A samozřejmě i nadále pokračovat v komunikaci s uživateli a v podpoře komunit Opery po celém světě.