Hlavní navigace

Outsourcing ve víru softwarově definovaných technologií

 Autor: © Tommi - Fotolia.com
SDE (Software-Defined Everything), tedy kompletní softwarově definované IT prostředí, představuje využití softwaru k provisioningu a správě téměř veškeré infrastruktury IT. A SDE může v některých případech výrazně usnadnit outsourcing pro určité typy zátěží.
Robert Scheier 25. 2. 2018

Sdílet

SDE dokáže zrychlením a automatizací správy snížit potřebu manuální IT práce, a tím i cenu outsourcingových smluv jen na základě nižších nákladů za zahraniční pracovní síly.

Usnadněním škálování infrastruktury směrem nahoru i dolů SDE zjednodušuje individuální přizpůsobení nákupů služeb od poskytovatelů cloudu a provozování některých zátěží interně a vytváření hybridních cloudů. V důsledku toho se poskytovatelé cloudu, jako jsou třeba Amazon Web Services (AWS) nebo Microsoft Azure, stávají rozumnými alternativami k běžnému outsourcingu.

K získání této flexibility však podniky potřebují nové nástroje pro správu svých softwarově definovaných prostředí, schopnosti rozhodnout o vhodném umístění zátěží a nové multifunkční týmy pro správu svých softwarově definovaných infrastruktur.

 

Dopad SDE

SDE se točí kolem softwaru, který definuje i zajišťuje provisioning a také umožňuje spravovat servery, úložiště, sítě a zabezpečení. Namísto toho, aby správci psali příkazy či klikali na obrazovce, vykonává SDE tyto funkce rychleji a důsledněji (a často automaticky) pomocí softwaru.

To samozřejmě snižuje náklady na provoz IT, umožňuje podnikům rychleji vyladit svá IT prostředí k uspokojení měnících se potřeb a zvyšuje to i výkon a bezpečnost.

Před deseti lety „mělo mnoho zákazníků velký zájem o outsourcing IT provozu kladoucího vysoké nároky na pracovní síly – jako byly správa zátěže, provisioning zdrojů a celková správa systémů a řešení problémů, popisuje David Angradi, šéf softwarově definovaných datových center u poskytovatele služeb Logicalis.

„Mnoho z nich však nakonec zjistilo, že nedošlo k získání větší efektivity ani agility,“ vysvětluje Angradi.

SDE naproti tomu „podnikům umožňuje využívat vlastní či outsourcingové zdroje, škálované a placené podle jimi nastavené úrovně“, uvádí Robert Stroud, analytik ve společnosti Forrester Research.

SDE a využití cloudu umožňují podnikům automatizovat funkce, které se dříve často outsourcovaly, a tím narušují tradiční jádro podnikání off-shoringových poskytovatelů, uvádí Bill Huber, výkonný ředitel poradenské společnosti Alsbridge.

Podle něj v důsledku toho se mnoho dodavatelů outsourcingu stále více zaměřuje na oblasti, jako jsou migrace, integrace a rozšíření využívání cloudu, a na služby šité na míru vertikálnímu trhu a dalším specifickým potřebám.

Nenaabízejí také více smluv na základě toho, kolik k dané službě poskytují lidí, ale poskytují je spíše z hlediska přínosu pro zákazníka, vysvětluje Huber. A konečně mnoho z nich vyvíjí software, který využívá umělou inteligenci k efektivnější správě infrastruktury.

V oblasti úložišť umožňuje flexibilita SDE zákazníkům uchovávat citlivá data ve svých infrastrukturách, zatímco rutinní záležitosti správy řešit přes poskytovatele outsourcingu.

Ukládání ve vlastní infrastruktuře nyní tvoří u firmy Zadara Storage 35 % z obratu úložišť poskytovaných jako služba. Mezi zákazníky jsou například vládní úřady, které zde ukládají citlivá videa z kamer nošených na těle a platí firmě Zadara za jejich správu namísto toho, že by si na tyto účely najímaly interní personál, uvádí Noam Shendar, provozní ředitel Zadara Storage.

Různí zákazníci budou zavádět SDE různým tempem a různými způsoby. Rafi Khan, dřívější ředitel IT a současný konzultant, oceňuje, že SD-WAN (softwarově definované sítě WAN) mnohem rychleji poskytují spojení službám, jako jsou například SaaS (software jako služba), e-mail a hlasové služby.

Namísto několikaměsíčního čekání, než dodavatel širokopásmového připojení udělá vše potřebné, lze s pomocí SD-WAN integrovaných se širokopásmovým připojením LTE zajistit vše potřebné za jediný den.

Yugal Joshi, šéf outsourcingové společnosti Everest Group, čeká, že se většina korporací obrátí na poskytovatele služeb se žádostí o pomoc s interním nasazením SDE, než že by využívaly outsourcovaná prostředí.

Konzultant Rafi Khan tvrdí, že hyperkonvergované appliance pro zpracování dat, úložiště a sítě, které poskytují funkce jako zálohování a pokročilou ochranu dat za nižší cenu než tradiční datová centra, by mohly povzbudit spíše interní nasazení SDE než využívání služeb poskytovatele outsourcingu.

Například úřad GSA (General Services Administration) vytvořil svou vlastní platformu softwarově definovaných služeb, kterou využívá 50 softwarových vývojářů, jak popisuje David Shive, tamější ředitel IT.

SDE jim podle něj poskytuje větší kontrolu nad zabezpečením, náklady a implementací aplikací, snižuje dobu vývoje, poskytuje bezpečnostnímu personálu lepší vhled do prostředí, které je zapotřebí chránit, a omezuje počet konfigurací, které musí spravovat provozní tým.

 

Nejlepší pracovní zátěže

Aplikace, které mohou nejvíce těžit z automatizace a rychlosti SDE, jsou ty, které jsou méně přizpůsobené a více virtualizované – jinými slovy méně závislé na konkrétní hardwarové platformě a s častými změnami nároků na zdroje.

Marc Fleischmann, šéf firmy Datera, která je dodavatelem softwaru pro úložiště, uvádí jako příklad aplikace pro zpracování objednávek při více prodejích či marketingových kampaních během roku, nebo když se testuje řada různých nápadů, abyste viděli, jaký z nich funguje nejlépe.

SDE podle něj umožňuje tyto pracovní zátěže zvětšovat i zmenšovat, přesouvat je ze své provozovny do cloudu a po celém světě – dynamicky a neustále.

Aplikační prostředí vytvořené jako mikroslužby (každá poskytuje funkci jako například zabezpečení nebo přihlášení uživatele) namísto dosavadních konvenčních aplikací bude snadnější přesunout na nová hostitelská místa jako například do cloudu.

Důvodem je flexibilita: Nemají závislosti na konkrétních aplikačních platformách a hardwaru, popisuje Derek Yoo, technologický šéf Fuze, globálního dodavatele služeb pro spolupráci a audiovizuálních řešení.

Dalším dobrým kandidátem je DevOps (praxe kombinování vývoje a provozu za účelem urychlit uvedení nových aplikací na trh). Podle zjištění GSA je namísto čekání, až oddělení IT nakonfiguruje nový hardware pro urgentní projekt, vhodnější využít SDE, které definuje „známou dobrou konfiguraci“, jež interní a externí vývojáři musejí pro vývoj a testování použít, popisuje Chris Riley, analytik specializující se na DevOps.

Zda může být noha (úložiště) patřící k židli (infrastruktuře) softwarově definovaná, závisí na aplikaci, uvádí Stroud z Forresteru. Aplikace vyžadující velmi složité relační databáze se pro SDE nemusejí hodit z důvodu škálování, ale i to by se podle jeho názoru mohlo časem zlepšit.

 

Správa a zabezpečení

Správa softwarově definované infrastruktury může vyžadovat nové nástroje, které dokážou vidět a spravovat pracovní zátěže ve veřejných, privátních a hybridních cloudech.

Angradi ze společnosti Logicalis tvrdí, že existuje mnoho sad plně integrovaných produktů, které mohou zákazníci rychle použít. Patří mezi ně například nástroje firmy ServiceNow, stejně jako VMware vRealize Suite, podniková sada pro cloud a automatizaci HP Enterprise nebo sada Cisco One Enterprise Cloud Suite.

Skutečnou výzvou je pak schopnost vytvořit týmy, které jsou zodpovědné za to, aby různé oblasti jako například síťová infrastruktura a aplikace spolupracovaly a udržovaly životně důležité služby v chodu, tvrdí Angradi.

Jejich postoj musí být „už nejsem odpovědný jen za IT nebo jen za vývoj – jsem odpovědný za poskytování služeb“, dodává Angradi.

Po zpracování dat, úložištích a sítích je zabezpečení čtvrtou IT komponentou v oblasti SDE. Zákazníci zvažující přesun do cloudu se o to už významně zajímají, ale v hybridním a rychle se měnícím softwarově definovaném prostředí to představuje nové výzvy.

Když se aplikace hostují v cloudu, aby k nim měli partneři, zákazníci a zaměstnanci snadný přístup, „nedává pojem tradiční hranice v podobě firewallu či VPN brány už žádný smysl“, uvádí Junaid Islam, spolupředseda pracovní skupiny Software Defined Perimeter Working Group z aliance Cloud Security Alliance.

Nově vznikající koncept nazývaný softwarově definovaný perimetr (SDP) se snaží vyřešit tuto výzvu tím, že například umožňuje...

 

Tento příspěvek vyšel v tištěném Computerworldu 4/2017. Oproti tomuto příspěvku je podstatně obsáhlejší a přináší spoustu dalších tipů, jak vylepšit firemní IT.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.