Hlavní navigace

Ověřené elektronické výpisy jsou krokem vpřed, ale... (komentář)

26. 3. 2007

Sdílet

Významnou součástí celého procesu zjednodušení a zvýšení efektivity výkonu veřejné správy je určitě větší rozšíření komunikace a výměny potřebných dokumentů elektronickou formou. Již dlouho se hovoří o tom, že úřady a další subjekty veřejné i státní správy by se měly snažit snižovat administrativu, nezatěžovat občany zbytečnou byrokracií a v rámci možností zjednodušovat veškeré procesy.

Významnou součástí celého procesu zjednodušení a zvýšení efektivity výkonu veřejné správy je určitě větší rozšíření komunikace a výměny potřebných dokumentů elektronickou formou. Již dlouho se hovoří o tom, že úřady a další subjekty veřejné i státní správy by se měly snažit snižovat administrativu, nezatěžovat občany zbytečnou byrokracií a v rámci možností zjednodušovat veškeré procesy.

Jedním z důležitých úspěchů Ministerstva informatiky ČR byl jeho podíl na přípravě legislativy, která umožňuje vydávání výpisů z některých stávajících registrů pomocí dálkového přístupu. Nebylo to úplně dokonalé, zpočátku chyběly prováděcí předpisy a jednotlivé vyhlášky si občas protiřečily, ale přesto to byl krok správným směrem. Koneckonců pracovníci MI ČR společně s Podvýborem pro informační systémy ve veřejné správě Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR získaly za tuto snahu v loňském roce cenu Český zavináč.

Jako člověka, který se v oblasti veřejné správy pohybuje již mnoho let, mě nyní potěšil fakt, že nová politická reprezentace tento moderní přístup k problematice výpisů z registrů nezavrhla, ale naopak jej dále rozvíjí jako projekt Czech Point. Jde především o to, aby občan měl možnost získat veškeré potřebné dokumenty na jednom místě, a to i v elektronické podobě, mohl je zde ověřit, stejně jako podat ke kterémukoli úřadu státní správy a získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobně vede stát.

Někdy kacířsky pomyslím na to, zda by nebylo ještě větším krokem kupředu nezdůrazňovat tolik možnost získání, ověření, podání apod. Zda bychom se neměli spíš snažit dospět k vyššímu stadiu vývoje – k tomu, aby se do věcí státu zasahovalo co nejméně a aby si naprostou většinu agend vyřídily příslušné úřady mezi sebou. Občan by pak nemusel běhat po úřadech nebo výdejních místech, procesy by byly plynulejší, úředníci by šetřili papír, klesly by administrativní náklady a kdoví, co ještě. A že to jde, ukazuje řada příkladů ze stavebních odborů městských úřadů při vyřizování stavebních povolení, z některých bankovních domů při schvalování hypoték a dobré zkušenosti s dálkovým přístupem do registrů mají notáři i pracovníci úřadů práce.

Na druhou stranu je samozřejmě nutné přiznat, že stoprocentního stavu se asi nepodaří dosáhnout nikdy – některé výpisy jsou komplikovanější, některé registry jako například Rejstřík trestů zase uzavřené a nutnosti dodat výpis jako přílohu třeba při výběrovém nebo nějakém jiném řízení se asi také nezbavíme.

Počátkem dubna tohoto roku se uskuteční jubilejní desátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, která je uznávanou nezávislou platformou, kde si zástupci státních orgánů i veřejné správy spolu s odborníky a dodavateli ICT technologií a služeb vyměňují zkušenosti a názory na aktuální problémy, definují další kroky a nezřídka i přímo určují směr, jakým se bude informatizace naší společnosti dále ubírat. Je jasné, že součástí diskusí bude i projekt Czech Point, stejně jako další plány ministerstev v oblasti informatizace veřejné správy. Všichni také očekáváme, co reorganizace dosavadního MI ČR a rozdělení kompetencí přinese. O to bude letošní hradecké setkání zajímavější!