Hlavní navigace

Ovládne OpenStack firemní IT?

23. 10. 2016

Sdílet

 Autor: Fotolia © Vladislav Kochelaevs
Posloucháte-li humbuk obklopující platformu OpenStack, vypadá to na všelék nabízející rychlé a poměrně snadno použitelné ekonomické nástroje pro nasazení podnikových aplikací v podobě cloudových služeb. Někteří analytici jsou ale mnohem méně optimističtí – vytvoření privátního cloudu pomocí OpenStacku podle nich představuje poměrně náročný úkol.

Computerworld vyzpovídal průkopníky technologie OpenStack ve velkých podnicích, jako jsou Walmart, Time Warner nebo PayPal. Vesměs prohlašují, že OpenStack je už pro nasazení v produkčním prostředí připravený – pokud ale firma chápe potenciální úskalí a překážky.

K implementaci takového řešení totiž potřebujete vhodný personál a musíte začít v malém. Musíte být rovněž připraveni zvládnout případné problémy v oblastech upgradů, škálovatelnosti a snadnosti použití.

 

Obtížná implementace

„Myslím si, že je problematické tvrdit, že má OpenStack nějaké nedostatky, které zpomalují jeho přijetí v podnikové sféře, protože už existují tisíce nasazení v oblasti privátního cloudu. Také je ale pravda, že mnoho z nich je chaotických. Existují samozřejmě problémy, takže vytvoření privátního cloudu představuje poměrně těžký úkol,“ říká Randy Bias, viceprezident technologií společnosti EMC a šéf nadace OpenStack Foundation.

Zajišťujete konvergenci úložišť dat, sítí, výpočetního výkonu a přidávání řady služeb nové generace, jako jsou například vrstvy softwarově definovaných sítí (SDN, Software Defined Networking), objektová úložiště, sítě na vyžádání úrovní 4 až 7 a komoditní přepínání,“ vysvětluje Bias.

Vše uvedené podle něj kombinujete ve svém vlastním datovém centru dohromady, podobně jako to dělají Amazon Web Services nebo Google Cloud. Je to obtížné a vyžaduje to hodně schopností. Je to velká výzva i nehledě na to, zda k tomu použijete právě OpenStack.

Ve společnosti Time Warner Cable zvládl tým starající se o OpenStack složitost této platformy a spustil služby privátního cloudu, které zlepšily služby této společnosti pro zákazníky.

„OpenStack je už vyzrálým cloudovým operačním systémem a ve správných rukách ho lze použít k vytvoření a podpoře privátního cloudu  určeného pro potřeby podniků,“ tvrdí Matt Haines, tamější viceprezident cloudového návrhu a provozu.

Na cestě však podle něj existují překážky. Pro návrh, nasazení a podporu privátního cloudu založeného na OpenStacku jsou potřeba odpovídající znalosti, a dodavatelé se teprve snaží vyrovnat tempo. Pokud se však rozhodnete to zvládnout sami a máte k tomu i odpovídající odborné znalosti, stále nabízí nejlepší dostupnou kombinaci kontroly a podpory.

Tým OpenStack ve firmě PayPal také musel překonat některé překážky, když vytvářel svůj privátní cloud a narážel mj. na nesoulad s existující infrastrukturou IT. Zvládli to díky tomu, že projekt zaváděli pomalu, dokud neměli plně funkční produkční prostředí. „Nebylo to snadné,“ popisuje Jigar Desai, viceprezident cloudu a platforem v PayPalu.

Podle něj zde existuje několik problémů s přijetím technologie OpenStack. Vyžaduje to základní konfiguraci, která nemusí spolupracovat s vaším současným prostředím. V případě PayPalu prý začali s malým rozsahem infrastruktury založené na technologii OpenStack a postupně budovali důvěru přesunem dalšího provozu během následujících let.

„V tomto procesu jsme řešili problémy se škálovatelností a spolehlivostí přímou úpravou kódu OpenStack nebo ve vrstvě PaaS, která je nad ním. V současné době provozujeme veškeré produkční zátěže a pracovní úlohy střední vrstvy právě na OpenStacku,“ popisuje Desai.

Navzdory těmto případům ale analytici mají stále své pochybnosti o připravenosti této platformy pro podniky.

„OpenStack je společným dílem mnoha inženýrů. Je tak velmi obtížné se ve výsledku dobře orientovat.Je to také pokus dokázat konkurovat třem největším poskytovatelům cloudových služeb – společnostem Amazon, Microsoft a Google,“ tvrdí Lydia Leongová, analytička Gartneru.

Podle ní ale tito klíčoví cloudoví provideři rozvíjejí své nabídky velmi rychle a v důsledku chtějí v podnicích nahradit velkou část jejich datových center a firemního IT. Na rozdíl od těchto služeb ale OpenStack prý není vhodný pro vytváření něčeho, co je zcela nové.

„Jedním z velkých problémů je, že lidé přemýšlejí o OpenStacku jako o službách Amazon Web Services v roce 2008. Ale Amazon, Microsoft a Google se přesunuly na mnohem vyšší úroveň tím, že vybudovaly celé platformy a mají i produktové manažery. Vývoj neurčuje nějaká komise. Jsou cílevědomější a zaměření na výsledek,“ popisuje Leongová.

Pro IT manažery, kteří mají na starost finance i personál a jednají v souladu s vizí přínosu služeb open source privátního cloudu pro své organizace, zejména pokud chtějí odstřihnout pupeční šňůru k externímu poskytovateli cloudové služby, není zapojení více dodavatelů špatná věc.

WalmartLabs, oddělení e-commerce ve společnosti Walmart, používá OpenStack k vývoji částí svých produktů open source. Silná komunita OpenStack může IT manažerům pomoci zorientovat se ve složitostech, uvádí Amandeep Singh Juneja, tamější šéf návrhu a provozu cloudu.

„Pozitiva projektů typu open source jsou dosažitelná jen s investicemi do získávání i podpory růstu talentovaného personálu. Pro mnoho podniků je problémem ztráta komfortu plynoucího z péče a podpory, kterou jim dává velký dodavatel při procesu implementace,“ vysvětluje Juneja.Podle něj se ale v poslední době tato situace zlepšuje s tím, jak roste počet firem zvučných jmen, které se projektů OpenStack účastní, přispívají do nich a podporují je. To podnikům pomohlo překonat počáteční překážku experimentování s OpenStackem.

„V prvních iteracích jsme měli určité problémy s integrací prostředí OpenStack do námi vytvořené hardwarové infrastruktury. Také přechod z vyhrazené na sdílenou infrastrukturu byl velkým posunem v kultuře vývoje. A další ztížení vznikalo v důsledku nedostatečného množství monitorovacích a řídicích nástrojů,“ popisuje Juneja.

Jakmile se jim však podařilo překonat tuto překážku, začaly prý počet a rozsah problémů klesat. Například jejich upgrade z verze OpenStack Havana na variantu Juno byl bezproblémový a nedošlo k žádným neplánovaným výpadkům ani prostojům.

Je rovněž důležité mít na paměti, že společnosti jako EMC, Time Warner, PayPal či WalMart mají dostatek financí na potřebné zaměstnání nových pracovních sil a přeškolení personálu pro implementaci nových technologií...

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 12/2015.Oproti této on-line verzi je výrazně obsáhlejší a přináší další poznatky a tipy, které lze využít při praktické implementaci u vás ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.