Hlavní navigace

Pagingové služby a vše okolo

1. 8. 1998

Sdílet

... že by konec mobilních telefonů? Naopak! Pagingové služby a pagery nejsou v dnešní době rozhodně něčím ...


... že by konec mobilních telefonů? Naopak!


Pagingové služby a pagery nejsou v dnešní době rozhodně něčím
novým ani převratným. Co však nové je, a v této oblasti natolik
významné jako v mobilních telefonech nástup GSM, je systém ERMES.
Důležité je také to, že společnost Radiokontakt Operator již
není jediná, kdo jej může provozovat, a my "obyčejní" uživatelé
se již teď můžeme těšit na výsledky konkurenčního boje se
společností Multitone CZ, která je druhým držitelem licence na
onen systém. V tomto článku se dozvíte vše o problematice
pagingových služeb, o využití a přínosu pageru, a o možném
ideálním spojení s mobilním telefonem.

Poněvadž jsme se v PC WORLDu tomuto tématu doposud ještě
nevěnovali, přinášíme nyní kompletní přehledový článek.

Ačkoli pagingové služby v České republice jsou již nabízeny
přibližně pět let, může se stát, že jste s jejich nabídkou ještě
nepřišli do kontaktu. Do nedávné doby je zde poskytovala pouze
jediná společnost Radiokontakt Operator, která nabízela systém
RDS. V současné době se zde buduje pagingový systém nový, zvaný
ERMES, na nějž získala licenci i společnost Multitone CZ.
Začněme však od počátku.

Co je to pager

Pager, někdy též nazývaný "pípák", jste už určitě někde zahledli
-- je to malá krabička s LCD displejem, která se díky pouzdru s
klipem může bezpečně nosit na opasku. Přesněji se jedná o malý
osobní přenosný radiový přijímač o velikosti cca dvou krabiček
od zápalek, napájený ve většině případů jednou tužkovou baterií.

Hlavním principem pagingových služeb je odeslání numerických
nebo textových zpráv přes síť vysílačů na zmíněný pager.
Odeslané vzkazy se po přijetí zobrazí na displeji pageru a jsou
současně uloženy do jeho paměti. Pro zvýšení spolehlivosti
služby je každý vzkaz vysílán dvakrát (ERMES) nebo třikrát (RDS)
po určitém časovém úseku, aby se v maximální míře zamezilo
nedoručení.

Každý pager má svoje vlastní volací číslo, pod nímž je
identifikován. Je možné i několika pagerům přiřadit další
(druhé) volací číslo, které je společné pro určitou skupinu
účastníků. Vzkazy lze tedy vysílat buď pro jednotlivé pagery,
nebo je lze poslat předem vytvořené skupině pagerů.

Pagery se podle svých funkcí dělí na dvě skupiny, a to textové a
numerické. Rozdíl mezi nimi je takový, že numerické pagery mohou
přijímat pouze číselné vzkazy, kdežto pagery textové mohou
přijímat jak textové, tak i číselné vzkazy. V praxi se numerické
vzkazy užívají pro zaslání telefonního čísla, na které má
dotyčný vlastník pageru zatelefonovat.

RDS a ERMES

Pagingové služby pracují ve dvou systémech, RDS (Radio Data
System) a ERMES (Enhanced Radio MEssage System). RDS je klasický
systém, pracující v pásmu od 87 - 108 MHz , který pokrývá
signálem prakticky celou Českou republiku. ERMES je moderní
celoevropský systém, pracující v pásmu od 169,425 - 169,800 MHz,
jenž je v současné době zaváděn jak u nás, tak i ve většině
evropských zemí a v budoucnosti umožní zasílání zpráv po celé
Evropě. Inovací oproti předchozímu systému je především možnost
mezinárodního roamingu, dlouhé alfanumerické vzkazy od 20 číslic
do 9 000 znaků, transparentní přenos dat až 64 000 bitů, menší
velikost a hmotnost pagerů a dlouhá doba provozu na baterie (až
šest měsíců). Mezi země, jež v současnosti již využívají systém
ERMES, patří Francie, Finsko, Švýcarsko, Holandsko, Maďarsko,
Saudská Arábie, Ukrajina a samozřejmě Česká republika. Země,
které v nejbližší době uvažují o využijí pagingového systému
ERMES jsou například Německo, Dánsko, Švédsko, Velká Británie,
Belgie a další.

Zaslání vzkazu

Způsobů, jak zaslat vzkaz na pager, je mnoho a dle mého názoru
je asi v této oblasti nejvíce zřetelný pětiletý pokrok, který
učinila společnost Radiokontakt Operator od spuštění první
pagingové služby RDS.

Nejpoužívanější službou pro odesílání zpráv na pagery je
spojovatelské pracoviště. Vše probíhá tak, že spojovatelce
nadiktujete volací číslo pageru a požadovaný vzkaz. Ta jej
v průběhu telefonního hovoru zadá do terminálu a okamžitě odešle.

Číselné vzkazy máte možnost odesílat přímo přes svůj telefonní
přístroj, bez nutnosti spojovatelky. Podobný telefon však musí
být vybaven tónovou volbou DTMF nebo musí být doplněn o adaptér
tónové volby. Odeslání numerického vzkazu tónovou volbou je
možné i z mobilního telefonu.

Vzkazy lze odesílat z webovské stránky www.operator.cz
společnosti Radiokontakt Operator. Zde v přehledném formuláři
vyplníte volací číslo pageru, text zprávy a odešlete jej. Služba
je omezená na maximálně pět vzkazů za minutu na jeden pager.

V případě, že běžně využíváte pro komunikaci elektronickou poštu
(e-mail), můžete zaslat vzkaz na pager i tímto způsobem. Volací
číslo je při tom součástí adresy.

Zprávy lze zasílat i pomocí přímého modemového přístupu na
pagingovou ústřednu. K tomuto je zapotřebí pouze počítač s
modemem. Po připojení můžete prostřednictvím protokolu TAP
manuálně komunikovat s pagingovou ústřednou a na daný pager si
nechat zasílat nejrůznější informace, například automatická
hlášení síťových serverů, bezpečnostních ústředen a podobně.

Asi nejzajímavější způsob zaslání vzkazu na pager může být
pomocí mobilního telefonu GSM a služby krátkých textových zpráv
(SMS). Zde stačí napsat: "OPE cislo_pageru text_zpravy" a
odeslat na 999 111 v případě Eurotelu, nebo "OPcislo_pageru
text_zpravy" a odeslat na 4616, jestliže máte Paegase, a zpráva
bude zaslána.

V případě, že by vám nestačil numerický ani textový vzkaz,
přichází poslední možnost, a to zanechat mluvený vzkaz na
hlasovém záznamníku, který má v ústředně přidělen každý pager.
Ihned po uložení vzkazu je majitel pageru na zprávu upozorněn.

Konkrétní služby

Jelikož komunikace mezi ústřednou a pagerem je jednosměrná, tedy
od ústředny k pageru, nemá ústředna žádnou možnost ověřit si, zda
zpráva opravdu dorazila. Z toho důvodu se zasílání zprávy
opakuje. Stane se však, že se můžete pohybovat v místech, kde
signál není nebo budete mít pager vypnutý, a tudíž v tu dobu
odeslané zprávy nedostanete. Pro tyto případy poskytuje
společnost Radiokontakt Operator velmi zajímavou službu --
poštovní schránku . Tato schránka je část paměti počítače
přidělená každému pageru v ústředně, v níž je vždy uloženo 10
naposledy odvysílaných vzkazů. Tyto vzkazy si z ní lze vybírat
telefonicky, nebo přes webovské stránky společnosti Radiokontakt
Operator ( www.operator.cz ).

Všechny textové pagery v systému ERMES společnosti Radiokontakt
Operator bez ohledu na typ předplacené služby poskytují zdarma
základní informační službu " Ranní novinky" . Jsou vysílány každý
den a obsahují stručný přehled informací o předpovědi počasí,
kurzovní lístek vybraných měn a stručný výtah z ranních zpráv
tiskových agentur.

V případě, že používáte elektronickou poštu, tak máte možnost
využít službu avízo elektronické pošty . V rámci této služby pak
budete na pager dostávat informaci o příchodu nového e-mailu.
Avízo se skládá ze dvou částí, a to z elektronické adresy
odesílatele a z předmětu (Subject) daného e-mailu.

Poslední nabízená služba společnosti Radiokontakt Operator se
nazývá MailEcho. Ta umožňuje přes protokol TAP (Telocator
Alphanumeric Protocol) a zmíněné modemové připojení automatické
odeslání potvrzujících informací (dále jen echo) na libovolnou
schránku elektronické pošty Internetu o předání pagingového
vzkazu na pagingovou ústřednu. Praktické využití uvedené služby
můžeme demonstrovat na příkladu Compaq Insight Manageru, kterým
lze přesměrovat SNMP trapy ze sítě LAN/WAN na pager. Taktéž i
samotné servery Compaq mohou v případě technických problémů
informovat obsluhu hlášením na pager. U serverů Hewlett Packard
je možné využít HP Remote Assistant, případně výrobek firmy
Intel - LANDESK Server Manager.

Použití v praxi

Tento odstavec se týká zkušeností z používání pageru od
společnosti Radiokontakt Operator, a tudíž veškeré zde zmíněné
klady, ale i zápory jdou na účet zmíněné firmy.

Pořízení pageru je až neuvěřitelně jednoduché. V prodejně pagerů
si zvolíte systém jaký chcete používat (RDS, ERMES), vyberete
příslušný model pageru a nezbytnou textovou nebo numerickou
službu. Sepíšete smlouvu, zaplatíte, a domů již odcházíte
s aktivovaným a plně funkčním pagerem. V případě rozšíření o další
služby je nutné podepsat dodatkovou smlouvu.

Velice musím ocenit základní informační službu Ranní novinky, i
když stručný výtah z ranních zpráv tiskových agentur je někdy až
velmi stručný. Velké plus si také získá služby poštovní schránky
a její možný výběr na Internetu.

Na druhou stranu mám výhrady k vybírání ať hlasové či poštovní
schránky přes telefon, které je zmatené a zpočátku užívání bych
ho nazval i "uživatelsky nepřátelské". Vše je však otázkou
zvyku, a v případě nutnosti si klávesové zkratky uvedené v manuálu
budete muset zapamatovat, nebo ho budete muset nosit stále při
sobě jako "povinnou výbavu". Dalším zprvu poněkud nepříjemným
zlem je nutnost zapamatovat si minimálně tři telefonní čísla a
samozřejmě volací číslo na váš pager.

Poslední vlastnost, u které se zastavím, a která zároveň
v kladném směru přebíjí všechny zmíněné nedostatky, je pořizovací
cena a měsíční provoz. Pořízení nejlevnějšího numerického pageru
TUTY s nejjednodušší numerickou službou vás přijde na pouhých 300
korun českých, a zasílání číselných vzkazů je již poté ZDARMA.
Vzkazy budou platit ti, kteří vám je budou muset posílat přes
operátorku, takže je jeden vzkaz vyjde na 4 až 6 korun.

Co se týče kvality služeb a spolehlivosti systému, měl jsem
možnost prověřit jak poskytované služby, tak i kvality podaných
informací na lince Hot-line, a ke svému překvapení jsem byl
nadmíru spokojen.

Poskytovatelé

Licenci na poskytování pagerových služeb v systému ERMES mají
v současnosti v České republice dvě společnosti, Radiokontakt
Operator a Multitone CZ. Připomíná mi to podobnou situaci v době
zrodu mobilních telefonních sítí GSM, kdy už také existovala
jedna zavedená společnost se systémem, který již poskytoval
celorepublikové pokrytí, a poté společně s konkurencí začali
budovat systém nový.

Jelikož společnost Multitone CZ zatím nezačala poskytovat svém
služby, tak nám nezbývá nic jiného, než počkat. Uvidíme, zdali
nová a mladá firma bude také využívat nejmodernějších
technologií a nebude se bát radikálních řešení, což konečném
výsledku může přinést koncovým uživatelům jen a jen kvalitní a
pestré služby za slušných cenových podmínek.

Místo na slunci

V oblasti pagingových služeb cítí poskytovatelé na prvním místě
v žebříčku konkurenčních zařízení jednoznačně mobilní telefony. I
když jsou tato zařízení od sebe značně odlišná, v zásadě nic
nebrání mobilním telefonům poskytovat obdobné služby jako
poskytují pagery pomocí služby SMS. V jejich případě se však
jedná o funkci doplňkovou, kdežto pager je pro tyto účely přímo
navržen, a tudíž v dané oblasti může nabídnout více možností.

Mobilní telefon poskytuje plně obousměrný přenos. Otázkou je,
kdy potřebujeme skutečně obousměrnou komunikaci - pro důležitý
hovor, pro datovou komunikaci (informace z Internetu,
elektronická pošta), pro vyžádání konkrétních informací (SMS
info).

Proč se nad tím pozastavuji? Obousměrná komunikace obecně
vyžaduje přijímač a především vysílač. Ten v případě mobilního
telefonu do jisté míry zatěžuje jednu z nejchoulostivějších částí
lidského organizmu -- mozek. Když jsem se pídil po podrobnějších
informacích, týkajících se právě oné zátěže a vlivu na člověka,
dospěl jsem pouze k neúplným a ještě neověřeným údajům, které se
oháněly tím, že mobilní telefonie je pro medicínskou oblast
velice mladá na to, aby mohly být předloženy prověřené výsledky
testů vlivu na lidský organizmus a především na jeho mozek.
Obecně se však odborníci shodují na faktu, že tato zátěž na náš
mozek existuje. Co nám to za nějakých 30-40 let přinese, nikdo
ještě neví.

Pager komunikuje jednosměrně, přijímá rádiový signál vysílaný
z vysílače, a tudíž nemá na lidský organizmus vliv. Faktem je, že
se bez mobilních telefonů v dnešní době neobejdeme a používat je
budeme i nadále. Ani já ho používat nepřestanu. Co však mohu
vřele doporučit, je vlastnictví mobilního telefonu a pageru
zároveň. Veškeré potřebné informace si můžete nechat poslat na
svůj pager, a v případě, že nemáte možnost zavolat si z pevného
telefonu, tak můžete použít vlastní telefon mobilní.

Na závěr se zde hodí uvést sice velmi omšelou, ale zato stále
pravdivou frázi, a to: "Čas jsou peníze a peníze se musí
vydělávat, ne utrácet."

Závěr

Ač zde pagingové služby fungují již 5 let, stále jsou v oblasti
šíře nabízených služeb, zejména těch informačních, ještě
v plenkách a na své vetší rozšíření čekají. Bylo to dáno
především tím, že doposud neměl Radiokontakt Operator
konkurenta. Můžeme jen doufat, že příchodem společnosti
Multitone CZ s licencí na provozování systému ERMES se tyto
pagingové služby více zpopularizují a vzniknuvší konkurenční
prostředí rozšíří a zpestří nabídku pro koncové uživatele, a to
jak v oblasti služeb, tak i v nákladech na provoz.

Tento článek rozhodně nechce nikoho odrazovat od mobilních
telefonů, jelikož jejich používání je v dnešním podnikatelském
světě nepostradatelné. Chce jenom upozornit na další možné směry
v mobilních komunikacích, které mohou přinést úsporu nejen
finanční, ale i časovou.Vložená tabulka:

Vlastnosti pagerů ERMES

Textový přijímač ACYCLON AE2200

Systém: ERMES (Enhanced Radio MEssage System)

Kmitočtový rozsah: 169,4125 - 169,8125 MHz

Zobrazení: čtyřřádkový LCD displej (20 znaků/řádek) s možným prosvětlením

Kapacita paměti: celkem 7 500 znaků, až 60 vzkazů

Signalizace: akustická (8 různých tónových signalizací)
vibrační

Napájení: jeden napájecí článek 1,5 V, typ AA

Doba provozu: s alkalickou baterií přibližně 2 měsíce

Rozměry (d x š x h): 54,5 x 78,1 x 18,2 mm

Hmotnost (s baterií a bez spony): 94 g

Další funkce:

stopky

2 budíky

možnost individuálního nastavení adres

Výrobce: ACYCLON Belgie

Textový přijímač ERMES NEC 26B

Systém: ERMES (Enhanced Radio MEssage System)

Kmitočtový rozsah: 169,4125 - 169,8125 MHz

Přenosová rychlost: 6 250 bit/s

Počet adres: 8

Zobrazení: čtyřřádkový LCD displej (20 znaků/řádek) s
automatickým prosvětlením

Kapacita paměti: celkem 16 448 znaků

Signalizace:

akustická

vibrační

Napájení: jeden napájecí článek 1,5 V, typ AA (tužková baterie)

Doba provozu: s alkalickou baterií přibližně 2 měsíce, popř. 6 měsíců v úsporném režimu

Rozměry (d x š x h): 50,5 x 76,8 x 18,3 mm

Hmotnost: 70 g (včetně baterie)

Další funkce:

signalizace naladění (přítomnosti či nepřítomnosti signálu)

signalizace vybití baterie

ochrana vzkazu proti smazání přeplněním paměti

uložení času a data příjmu zprávy

informace o datu, čase a dni v týdnu

připomínání nepřečtených zpráv

minutka (časovač)

budík

Výrobce: NEC - Japonsko

Numerický přijímač NEC 2B -- TUTY

Systém: ERMES (Enhanced Radio MEssage System)

Kmitočtový rozsah: 169,4125 - 169,8125 MHz

Přenosová rychlost: 6 250 bit/s

Zobrazení: 12místný jednořádkový displej s přídavnými symboly a s nočním osvětlením

Maximální délka vzkazu: 20 znaků

Kapacita paměti: 16 vzkazů po 20 znacích

Signalizace:

akustická tónová
akustická hudební (16 melodií)
vibrační

Napájení: jeden napájecí článek 1,5 V, typ AAA

Doba provozu: přibližně 2 měsíce

Barevné provedení: černá

Rozměry (d x š x h): 63 x 45 x 20 mm (bez spony)

Hmotnost: 56 g (bez baterie)

Další funkce:

signalizace naladění

signalizace stavu baterie

ochrana vzkazu proti smazání přeplněním paměti

uložení času příjmu zprávy

hodiny

připomínání nepřečtených zpráv (interval 2 min.)

budík

Výrobce: NEC - Japonsko