Hlavní navigace

Páskové jednotky aneb zálohování skutečně není přepychem

Sdílet

Masové nasazování výpočetní techniky a následně přenesení mnoha činností z papírové do elektronické formy, s se...
Masové nasazování výpočetní techniky a následně přenesení mnoha činností z
papírové do elektronické formy, s sebou sice na jedné straně přináší výraznou
úsporu času a zvýšení efektivity, ovšem na straně druhé často znamená daleko
vyšší nebezpečí ztráty mnohdy neocenitelných dat. Důvodem je skutečnost, že pro
ukládání nejen aktuálně potřebných datových souborů, ale v mnoha případech i
archivů jsou používány pevné disky. Nic naplat, ale ačkoliv se výrobci pevných
disků hodně snaží a doslova se předhánějí v co možná nejvyšší spolehlivosti
svých produktů, přece jen se tu a tam stane, že některý odmítne dále pracovat.
Páskové jednotky pro vaše data
Je pravdou, že používání moderních diskových polí dokáže mnoha katastrofám
spojených se ztrátou dat předcházet, ovšem i u nás jsou z poslední doby známy
případy (nejmenovaná veřejná e-mailová služba), kdy ani takováto bezpečnostní
opatření nepomohla. Pak by jistě správci ohroženého systému přišla vhod možnost
mít data po opravě počítačů odkud obnovit pokud ještě bude v pracovním poměru.
Protože ale pevné disky současnosti mnohdy dosahují kapacit až několika desítek
Gigabytů a následně pak spojeny do diskových polí ještě mnohem více, je nadevše
patrné, že s disketami pro zálohování již vystačí málokdo. Mimochodem jde také
o jedno z nejméně spolehlivých médií. A dokonce ani jiné podobně založené
systémy jako jsou jednotky ZIP, JAZ, magnetooptické mechaniky, CD-R, CD--RW
apod. nejsou buď z hlediska kapacit, nebo komplikovaného způsobu záznamu příliš
vhodné. Lze s nimi proto počítat spíše v individuálním nasazení, i když mohou
být v některých situacích také nepostačující. Co tedy zvolit pro případ, že jde
o časté zálohování jediného velkého disku nebo o diskové pole serveru, či
dokonce o celou skupinu firemních serverů. V této situaci ovšem často nejde již
jen o vhodnou kapacitu médií, ale i o možnost relativně častého přepisování dat
na nich a především o možnost automatického provozu.
Asi nejvhodnějšími systémy pro takovéto určení jsou v současnosti páskové
zálohovací jednotky. I když ne tak rychle jako je tomu u pevných disků, i v
tomto případě se za poslední rok vývoj výrazně posunul. K dispozici jsou v
současnosti kapacity páskových zařízení, které odpovídají parametrům disků a
navíc používají moderní verze komunikačních rozhraní, zajišťující vysokou
propustnost dat. To spolu zaručuje jednak vysokou rychlost operací a i nezbytný
prostor pro ukládání zálohovaných dat.
Seagate TapeStor Travan 20 GB
Zálohovací mechanika Seagate Travan, nabízející při využití hardwarové komprese
(2 : 1) kapacitu 20 GB, bude zřejmě vyhovovat spíše menším firmám se sítěmi
typu Peer-to-Peer nebo náročnějším individuálním uživatelům. Testovaná interní
varianta STT220000N-RTF s rozhraním SCSI-2 vybavená mimo jiné i jedním médiem a
programovým vybavením, je totiž u společnosti Servodata k dostání spolu s
dvouletou záruční dobou za 23 034 Kč vč. DPH. Samostatná média jsou pak
nabízena za cenu 1 818 Kč vč. DPH. Uváděná kapacita je přitom pouze teoretická
a v nejnepříznivějším případě dosahuje hodnoty 10 GB, zatímco u silně
komprimovatelných dat může být naopak i výrazně vyšší. V modelovém případě je
možné počítat s náklady na uložení 1 GB dat okolo 90,90 Kč vč. DPH. Podle
zvoleného režimu práce lze dosáhnout trvalé rychlosti ukládání dat na pásku v
rozmezí od 1 MB za sekundu bez komprese až po 2 MB za sekundu s kompresí.
Velikost instalované vyrovnávací paměti v testované verzi byla 2 MB. Během
pracovního režimu (zápis i čtení) se páska pohybuje vůči záznamové hlavě
rychlostí do 94 palců za sekundu (2,39 m/s). V případě pouhého převíjení nebo
při vyhledávání dosahuje rychlost pohybu konstantní hodnoty 100 palců za
sekundu (2,54 m/s). Střední doba mezi poruchami by se měla dle výrobce v
současnosti pohybovat okolo 330 000 hodin. Sice mezi méně sledované ale rovněž
zajímavé údaje patří odolnost jednotky, která během práce vydrží šok o hodnotě
3 G a v klidu až 100 G. Oba údaje odpovídají délce "šoku" 11 ms. Za plného
provozu je generována hladina hluku do úrovně 55 dB(A), v klidovém stavu je
neměřitelná.
Pro ukládání dat je primárně používán formát Travan 8 se serpentinovou metodou
záznamu 1,7 RLL a hustotou ukládání dat 100 400 bitů na palec. Zachována je ale
i plná kompatibilita se systémem QIC-3220 (Travan 5) a rovněž možnost čtení
pásek uložených ve formátech Imation, QIC-3095 a Imation Travan 20. Zakládání a
vyjímání pásky do mechaniky je čistě mechanické a protože jednotka není
vybavena žádným ovládacím prvkem, je kazeta vysunuta neustále částečně ven z
jednotky. Pásek se po celou dobu činnosti pohybuje pouze uvnitř kazety a
přístupovým otvorem je zajištěn kontakt se čtecí a záznamovou hlavou. Toto
řešení výrazně snižuje rizika "zamotání" pásky v mechanice.
Nároky na použití takovéto páskové jednotky jsou velmi elementární a kromě
příslušného SCSI řadiče a propojovacího SCSI kabelu je nutné mít k dispozici
již jen jednu volnou 3,5" pozici v počítači. Pomocí dodávaných redukčních prvků
lze využít i pozici pro 5,25" mechaniky. Testovaná verze zahrnuje i softwarové
vybavení v podobě diagnostických nástrojů a zálohovacího nástroje BackupExec
pro operační systémy Windows 95/98/NT. Po téměř samočinné instalaci obdrží
uživatel nástroj, v němž s pomocí přehledného prostředí může libovolně
zálohovat či obnovovat dostupná data. V případě potřeby lze ale v prostředí
Windows 98/NT spolehlivě využívat i standardně implementované nástroje pro
zálohování. Plná funkčnost je zajištěna i v nejnovější verzi Windows 2000.
Snad ještě pouze pro doplnění je možné uvést, že alternativním řešením může být
modifikace jednotky s rozhraním ATAPI, která dosahuje obdobných technických
parametrů, je ovšem určena spíše pro méně náročné úkoly a individuální nasazení.
HP SureStore T20xe
Podobně jako předchozí model je i produkt HP SureStore T20xe založen na
technologii Travan s kapacitou 20 GB. Stěžejním rozdílem, kromě značky výrobce,
je především externí forma jednotky. Naopak naprosto shodná je dostupná
kapacita, která rovněž počítá s hardwarovou komprimací 2 : 1. Tyto základní
parametry dávají tušit, že cílová skupina uživatelů je také totožná. Odlišné
jsou ovšem cenové relace, neboť model od HP je na trhu nabízen za cenu okolo 28
060 Kč vč. DPH a médium se pohybuje okolo 2 001 Kč vč. DPH, což představuje
náklady na uložení 1 GB dat okolo 100,05 Kč vč. DPH. Poskytovaná záruční doba
má sice trvání rovněž 2 roky, ovšem je realizována tzv. expresní výměnnou
formou. Vysoká příbuznost s předchozí jednotkou je mimo jiné dána i použitým
komunikačním rozhraním SCSI-2. Technologie Travan se odráží i na rychlosti
ukládání dat, která se opět pohybuje v rozmezí od 1 do 2 MB za sekundu.
Zbývající, již výše uvedené parametry, jsou rovněž totožné a není tedy nutné je
znovu vyjmenovávat. Jediná výraznější odlišnost ještě spočívá v udávané střední
době mezi poruchami, která činí "pouze" 250 000 hodin.
Shodný systém záznamu dat vyžaduje i shodný typ použitých kazet. Mechanika je
schopna číst i zapisovat data, ukládaná ve formátech Travan TR-5, QIC-3220 a
rovněž HP 14 GB. Pouze pro čtení lze také používat média s formáty TR-4,
QIC-3095 a HP 8 GB. Veškerá obsluha je logicky také shodná.
Drobná odlišnost v instalaci souvisí s nutností zajištění externího napájení,
zajištěného malým napájecím adaptérem a v použití externího SCSI kabelu.
Testovaný model T20xe rovněž doprovází jiný typ programového vybavení, nesoucí
název Replica Backup a zajišťuje tak použitelnost v prostředí serverů Novell
NetWare a Windows NT, včetně nejnovější verze Windows 2000. Stejně jako u
předchozího modelu lze ovšem bez komplikací používat i původní zálohovací
software ze všech verzí Windows.
Opět pro doplnění informací lze uvést, že varianta mechaniky, označovaná jako
T20, je navíc doplněna o programové vybavení HP Colorado II Backup, dovolující
nasazení i v prostředí Windows 95/98.
HP SureStore DAT 40i
Třetí ze dnes testovaných systémů využívá pro svou činnost technologii záznamu
DAT, konkrétně označovanou kódem DDS-4. Tato verze zaručuje možnost uložit buď
20 GB v nekomprimované, nebo až 40 GB v komprimované podobě. Jde tedy o
mechaniky, určené hlavně pro středně velké sítě s potřebou pravidelného
zálohování dat. Tomu pak odpovídá i výkon jak z hlediska komunikačního
rozhraní, tak reálného zápisu dat na pásku. O něco vyšší jsou přirozeně i
pořizovací náklady, dané prodejní cenou okolo 56 120 Kč vč. DPH. Ta ale u
testované verze zahrnovala kromě samotné interní varianty jednotky i jedno
datové médium, čisticí pásku a základní programové vybavení, spolu s tříletou
záruční dobou a případnou expresní výměnnou vadného zařízení. Náklady spojené
se záznamem dat vycházejí z prodejní ceny médií, která jsou nabízena za cenu
okolo 1 928 Kč vč. DPH. Z toho vyplývá, že pro uložení 1 GB dat je nutné
uvažovat o částce 48,20 Kč vč. DPH. Model, zaslaný firmou Hewlett-Packard, byl
konkrétně vybaven rozhraním LVD/SE Wide Ultra SCSI-2 se schopností přenést 6
MB/s v asynchronním a až 40 MB/s v synchronním režimu. Podle použitého režimu
zápisu dat se lze dostat na reálnou rychlost zápisu v rozmezí od 3 MB/s bez
komprimace až po 6 MB/s v případě maximální komprimace dat. Při obnově dat je
velmi zajímavá i průměrná doba pro vyhledání záznamu, která činí okolo 50
sekund, ovšem pouze za použití pásky standardu DDS-4. Maximální rychlost posuvu
pásky při čtení, resp. zápisu je dána 20,4 palci za sekundu (0,52 m/s), při
přetáčení, či vyhledávání pak až 400 palců za sekundu (10,16 m/s). S ohledem na
systém záznamu dat je důležitá i rychlost otáčení bubnu záznamové hlavy, která
činí maximálně 6 000 otáček za minutu. Ani v tomto případě nechybí vybavení
jednotky vyrovnávací pamětí, a to o kapacitě 2 MB. Z hlediska odolnosti vůči
otřesům je mechanika charakterizována hodnotou 10 G za provozu a 50 G v klidu.
Úroveň hluku za plného provozu dosahuje hladiny 50 dB(A). A nelze opomenout ani
hodnotu střední doby mezi poruchami, jež se u tohoto typu jednotek pohybuje
okolo 400 000 hodin.
Pro ukládání dat na datová média lze používat kromě již zmíněného základního
datového formátu DDS-4 i systémy DDS-3, DDS-2 a ANSI/ISO/EMCA, přičemž pro
ukládání je užita spirálovitá metoda (helical scan) R-DAT. Z hlediska
kompatibility starších pásek je možné využívat jak všechny 3 výše uvedené verze
DDS, tak i DDS-1, ovšem pouze s délkou 90 m, a to navíc jen ke čtení. Ještě
starší typy pásek (60 m) již není možné v mechanice tohoto typu vůbec používat.
Samotná páska je uložena v miniaturní kazetě, odkud je po vložení do jednotky
vytažena řadou kladek tak, aby bylo možné ve velmi velkém úhlu obepnout
rotující záznamovou hlavu. Tento systém sice nabízí možnost využívání
technologií s vysokou hustotou záznamu, ovšem v případě jakýchkoli komplikací
také poměrně složitou opravu. Kromě vysouvacího tlačítka je na čelním panelu
umístěna i dvojice LED diod, které jednak signalizují provozní stavy, ale i
potřebu použít čisticí kazetu, pokud se mechanika "necítí" dobře.
Použití tohoto typu páskových jednotek předpokládá buď použití odpovídajícího
SCSI adaptéru s normou LVD, nebo alespoň klasické verze SCSI a redukčního
prvku. Rozměrové parametry jednotky předpokládají montáž buď do 3,5" pozice,
nebo s dodávanými montážními prvky i do 5,25" slotu. Předpokládanému nasazení
odpovídá i dodávané programové vybavení, které zahrnuje podporu TapeWare Server
pro systémy Novell NetWare, Windows NT (oba včetně ovladačů), ale i Red Hat
Linux. Pro případ použití s Windows 95/98 je dodáván opět program HP Colorado
Backup II. Jako plně použitelné se ale v testech ukázaly i standardní
zálohovací nástroje Windows všech verzí, tedy i nejnovějších Windows 2000,
které kompatibilní ovladače již standardně obsahují.
TANDBERG SLR50
Z hlediska nabízené zálohovací kapacity je dalším účastníkem v pořadí jednotka
TANDBERG SLR50. Ta používá technologii shodně nazývanou (dříve MLR) a nabízí
prostor pro 25 GB dat v nekomprimované podobě a pro 50 GB s využitím hardwarové
komprese 2 : 1. Zaměření takovýchto typů jednotek bude nejspíše orientováno na
střední velikosti sítí. Stejně jako v předchozím případě tomuto tvrzení
odpovídá i reálný výkon zařízení. Celkem přijatelné jsou s ohledem na tyto
skutečnosti i pořizovací náklady. Ty v případě zapůjčeného kitu, obsahujícího
kromě samotné jednotky ještě pět datových, jedno čisticí médium a programové
vybavení ArcServe, činí 79 325 Kč vč. DPH. Samostatná datová média lze pořídit
za 3 550 Kč vč. DPH, což představuje náklady na uložení 1 GB dat okolo 71 Kč
vč. DPH. Na jednotku jako celek je poskytována tříletá záruční doba. Testovaná
interní verze mechaniky je stejně jako v minulém případě vybavena moderním
rychlým rozhraním LVD/SE Wide Ultra SCSI-2 s již zmíněnými přenosovými
parametry. V případě reálného výkonu během zápisu na pásku lze počítat s
rychlostí od 1 MB/s až do 4 MB/s při použití maximální hardwarové komprese. Čas
potřebný k vyhledání potřebného záznamu se u tohoto modelu pohybuje okolo 55
sekund. Nejvyšší rychlosti posuvu pásky jsou charakterizovány 103,4 palci za
sekundu (2,63 m/s) při čtení a zápisu a 120 palci za sekundu (3,05 m/s) při
převíjení a vyhledávání. Kapacita vyrovnávací paměti má u tohoto modelu
standardní hodnotu 2 MB. Úroveň hlučnosti je srovnatelná s mechanikami typu
Travan a pohybuje se tedy okolo hodnot 50 dB(A) v plném pracovním nasazení.
Udávaná střední doba mezi poruchami se v tomto případě pohybuje okolo 300 000
hodin.
Datové kazety jsou principiálně velmi podobně řešeny jako u systému Travan,
ovšem mají jiný tvar i kapacitu. Páska tedy při práci zůstává po celou dobu
uvnitř a přes přístupový otvor se jí pouze dotýká záznamová hlava. Podstatná je
kapacita 25, resp. 50 GB s kompresí a používání formátu dat MLR3. Ten používá
144 datových a 24 servisních stop a na jeden palec délky dovoluje uložit až 101
600 bitů. Plná kompatibilita je pro čtení i zápis zaručena se standardy SLR24,
SLR32 a QIC-5010DC (13 a 16 GB). Pouze pro čtení lze také využít média se
záznamem ve standardu SLR4 a SLR5. Byť je konstrukce pásky velmi podobná
systému Travan, je v tomto případě nutné pro vysouvání pásky použít ovládací
prvek, neboť záznamová hlava přistupuje k pásce z boku kazety a je nutné, aby
se nejprve zaparkovala. Mimochodem, v systému Travan přistupuje z čela, takže
by mělo být bez většího nebezpečí možné vyjmout kazetu i za chodu. Jediný
ovládací prvek doplňuje trojice LED diod, zajišťujících jednak indikaci
provozu, ale i potřebu očisty apod.
Rozměry interního modelu jednoznačně nepřipouštějí jiné použití než v 5,25"
slotu počítače. Podobně jako v minulém případě je k provozu nutné i použití
odpovídajícího SCSI řadiče s normou LVD nebo alespoň redukčních prvků, opět se
snížením reálného výkonu. Dodávané programové vybavení v testovaném kitu je
založeno na již uvedeném systému ArcServe ve verzi pro Windows NT i Novell
NetWare. Podpora ostatních operačních systémů je možná buď prostřednictvím
softwarů třetích stran, nebo využitím interních nástrojů, tak jako tomu je i v
případě poslední verze Windows 2000.
HP SureStore DLT 80e
Další v pořadí je poslední samostatná zálohovací jednotka, která zároveň v
rámci tohoto testu nabízí i nejvyšší kapacitu, konkrétně 40 GB bez komprimace a
až 80 GB s hardwarovou kompresí. Systémy takovýchto konstrukcí již jednoznačně
míří do větších sítí, o čemž svědčí i nabízené výkonové parametry, koneckonců i
ceny. Zapůjčená externí varianta, vybavená jednou datovou a jednou čisticí
páskou, externím propojovacím kabelem SCSI, terminátorem a programovým
vybavením, je na našem trhu nabízena za 207 400 Kč vč. DPH. Samostatné datové
kazety pak za cenu 4 161 Kč vč. DPH, což následně představuje teoretické
náklady okolo 52,01 Kč vč. DPH. Stejně jako u předchozího modelu je i zde k
dispozici tříletá záruční doba rozšířená o službu expresních výměn od HP.
Stejně jako u předchozí dvojice výkonných zálohovacích zařízení je i v tomto
případě použito moderní rozhraní LVD/SE Wide Ultra SCSI-2 s parametry,
popsanými výše. Reálná rychlost zápisu dat se ale v tomto případě pohybuje do 6
MB/s u nekomprimovaných dat a až do 12 MB/s v případě využití komprese.
Průměrná doba vyhledávacího času ani v tomto případě nepřekračuje jednu minutu.
Původ jednotky od firmy Quantum zpozorují uživatelé nejen během detekce ve
Windows, ale i z technických parametrů. Ty odpovídají modelu Quantum DLT 8000 a
představují rychlost komunikace 12 MB/s v asynchronním a 20 MB/s v synchronním
režimu. Z běžných provozních parametrů jsou k dispozici již jen životnost
jednotky mezi poruchami, která činí 250 000 hodin. Dále je to životnost
záznamové hlavy, jež u jednotky DLT8000 disponuje 50 000 hodinami a hodnota
akustického hluku se pohybuje na velmi nízké úrovni, přibližně okolo 45 dB(A).
Ukládání dat je zajištěno pomocí formátu DLTtape IV s označením "208 Track
Serial Serpentine". Hustota záznamu dat dosahuje 98 000 bitů na palec a
implementována je také kódovací metoda RLL 2,7 a komprimační systém DLZ.
Jednotka je schopna zvládnout i starší verze datových formátů DLT, jako je
DLTtape III (10/20 GB), DLTtape IIIXT (15/30 GB) a verze DLTtape IV s nižšími
kapacitami (20/40 a 35/70 GB). Uváděná trvanlivost média by se měla pohybovat
okolo milionu průchodů, což odpovídá 15 000 užití. V návaznosti na zmíněné
parametry je pak udávána délka života záznamů na pásce 30 let. Rozdíl oproti
všem předchozím typům médií je v tom, že kazeta obsahuje pouze jednu cívku a
druhá je pevnou součástí mechaniky. To znamená, že zaváděcí mechanismus
"vtahuje" pásku do jednotky tak, aby se navíjela na interní cívku a přitom
procházela okolo záznamové hlavy. Ačkoli jde zdánlivě o složitý systém, vedení
pásky v mechanice je velmi jednoduché a krátké, což znamená snížení rizik. Svou
činnost indikuje přitom jednotka celou sadou LED diod, z nichž každá je určena
pro zvláštní účel. To obsluze poměrně usnadňuje život, neboť si nemusí
pamatovat, jaký typ blikání které diody co znamená. Navíc i prostřednictvím
ovládacích prvků lze jednotce vnutit, jaký systém (kapacitu) ukládání dat má
používat.
Dodávané programové vybavení a tedy i možnosti využití jsou v tomto případě
naprosto identické jako u předchozího modelu HP SureStore DAT 40i a zahrnuje
systém TapeWare Server pro systémy Novell NetWare, Windows NT (oba včetně
ovladačů) a podporu pro Linux. Při snaze o použití ve Windows 95/98 je nutné
buď pracovat se systémy třetích výrobců, nebo lze pracovat s integrovanými
zálohovacími nástroji, což platí pro všechny verze Windows, včetně poslední
verze 2000.
HP SureStore DAT 40x6e
Poslední dnes představovaný model zálohovacího zařízení již míří do velmi
rozsáhlých sítí s náročnými zálohovacími cykly. Svědčí o tom nejen nabízená
kapacita 6 x 40 GB, ale i skutečnost, že jde o tzv. AutoLoader s automatickou
výměnou datových médií ze zásobníku se šesti médii. Veškeré základní technické
parametry, včetně použitého komunikačního rozhraní, systému záznamu,
zapisovacích i vyhledávacích rychlostí jsou naprosto totožné s již popisovanou
mechanikou HP SureStore DAT 40i a proto není nutné je znovu rozebírat.
Podstatnou odlišností je externí provedení jednotky. Celý komplet, tedy
AutoLoader s mechanikou DAT 40, zásobník s pěti datovými a jedním čisticím
médiem, propojovací SCSI kabel, terminátor a programové vybavení je na našem
trhu nabízeno za cenu 143 960 Kč vč. DPH. Náklady na uložení 1 GB jsou pak
stejné jako u mechaniky DAT 40, tedy 48,20 Kč vč. DPH. Ani v tomto případě
nechybí tříletá záruční doba s expresní výměnou. Poněkud odlišné jsou ale
parametry střední doby mezi poruchami, která činí pouze 100 000 hodin a
předpokládaná životnost výměnného mechanismu je 160 000 operací. K základním
charakteristikám však v tomto případě přistupuje i čas potřebný pro výměnu
jednotlivých médií, který se pohybuje okolo 14 sekund.
Použitelné typy médií a případné dodržování kompatibility se staršími formáty
je opět zcela shodné jako u modelu DAT 40i. Z uživatelského hlediska bude tedy
asi zajímavá již jen možnost i ručního ovládání výměnného mechanismu. To je
zajištěno jednak ovládacími tlačítky a malým LCD displejem se symboly, které
ukazují aktuálně do mechaniky zasunutou pásku, činnost, použití komprese a
další provozní informace.
Protože jde opět o externí verzi zařízení, komunikující přes rozhraní SCSI LVD,
je nutné pro použití disponovat příslušným adaptérem nebo alespoň redukčními
prvky pro standardní SCSI-2, opět s následným snížením reálného výkonu
zálohování. Stejně jako u modelu DLT 80e je zařízení vybaveno softwarem v
souladu s předpokládaným určením. V dodávce jsou zahrnuty dva CD-ROM disky,
které obsahují v podstatě shodné produkty jako u verze DLT 80e, tedy TapeWare
Server pro systémy Novell NetWare, Windows NT a Red Hat Linux. Ovladače pro
první dva jmenované systémy jsou ale navíc doplněny o verze, určené přímo do
Windows 2000. Naopak vlastní zálohovací systém, schopný plnohodnotně řídit a
ovládat systém plánovaných výměn a použití jednotlivých pásek, je prozatím k
dispozici pouze pro Novell NetWare a Windows NT. Verze pro Windows 2000 by měla
podle dostupných zpráv k dispozici v průběhu května letošního roku. Zatím se
tedy v tomto operačním systému nabízí možnost využívat pouze standardně
zahrnutý zálohovací nástroj, s jehož pomocí sice lze po jistých přípravných
operacích využívat dle potřeby přesně všechna dostupná média, ovšem nejde
zdaleka o způsob tak elegantní jako v případě originálního systému TapeWare.
0 0910 / or