Hlavní navigace

Pět klíčových trendů pro budoucnost ICT

31. 10. 2011

Sdílet

 Autor: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Ekonomická krize, vývoj nových technologií a rychlejší globalizace působily jako katalyzátory pro celý svět IT. Experti společnosti T-Systems stanovili pět hlavních trendů, které v nejbližší době budou ovlivňovat ICT.

Především ICT manažeři by neměli tyto trendy propásnout.

Tam, kde jiná oddělení podniku strádají, ICT kvete: máme na mysli úspory, škrty, snižování rozpočtů. Zatímco jiná oddělení tím trpí a často to má negativní dopad na jejich práci, IT hledá nové směry. Ty jsou efektivnější, levnější a ve výsledku přinesou více za méně. Trend efektivity byl nastartován a bude pokračovat. Dobrý IT manažer tyto trendy sleduje a využívá možností přechodů na nové technologie. Takto vypadají trendy, které ovlivňují současné potřeby firem.

1. Dynamické síťové služby
ICT služby se stále více opírají o cloud a dynamické služby. Tyto platformy ovlivňují pružnost podniku, a tím také jeho produkci a konkurenceschopnost. ICT zdroje okamžitě kopírují požadavky procesů v podniku, nevznikají prostoje ani zbytečné náklady. Služby jsou dynamické, protože ICT manažer kupuje jen takové množství služby, jaké je v daný okamžik potřeba. To je maximálně efektivní. Služby jsou síťové, takže jsou dostupné odkudkoliv. Zaměstnanci pracují stejně efektivně z kanceláře, domova i z provozovny klienta či dodavatele.

Díky standardizaci a růstu výkonu datových center budou služby navíc čím dál levnější. Pro ICT manažera to znamená, že za stejné peníze bude dostávat stále více služeb. Podnik používající cloud těží z obrovské standardizace systémů. Nevznikají mu nečekané náklady, vše je na bedrech dodavatele služeb. ICT manažer jen vybírá správný mix služeb.

2. Hromadná spolupráce
Automobilky již tuto odzkoušenou metodu práce znají: výsledný produkt tvoří desítky i stovky součástí, které pro automobilku vytvářejí subdodavatelé. Je efektivnější, levnější a kvalitnější koupit produkt od firmy, která se na výrobu specializuje, než se snažit vytvořit produkt vlastní. To, co funguje na fyzické produkty (sedačky, světlomety, turbodmychadla…), bude v brzké budoucnosti fungovat také na služby. Společnost si vybere takový mix služeb, jaký potřebuje. Za stejné nebo nižší náklady dostane lepší nabídku služeb. Výhodou je, že právě u ICT služeb není rozhodující geografická poloha. Služby je možné dodávat na vzdálenost tisíce kilometrů.

Při hromadné spolupráci neplní úkoly jednotlivci, ale skupiny. Jednotlivé služby či procesy do sebe zapadají, vše je tedy třeba dělat v cloudu. Výhodou je, že při hromadné spolupráci je možné velmi jednoduše zapojit do vývoje produktu třeba i současné zákazníky.

3. Mobilní podnikání
Je jedno, jestli zaměstnanec sedí u svého stolu, domlouvá zakázku u klienta nebo jede v autě. Všude bude mít to, co potřebuje. Do SAP bude moci přistupovat okamžitě a odkudkoliv, bude moci poslat e-mail na tiskárnu ze svého telefonu, neustále bude k zastižení přes jakoukoliv formu komunikace. Porady nebo konferenční hovory bude možné provádět přes běžný mobilní telefon.

Na notebooku na letišti nebo v hotelovém pokoji bude moci sledovat připravovanou prezentaci, vkládat do ní poznámky, radit se s ostatními kolegy. Díky cloudovému způsobu práce bude možné odkudkoliv pracovat stejně plnohodnotně jako z kanceláře. Konferenční hovory nebudou omezeny na platformu – zvládnou je PC, smartphone, webová aplikace a v budoucnu třeba i palubní počítač v automobilu.

4. Bezpečnost
Úroveň zabezpečení je dnes ve firmách přímo tragická. Většinou si totiž ICT manažer pod pojmem „bezpečnost“ představí firewall, antivir, spamový nebo phishingový filtr. ICT manažer zkrátka dbá na bezpečnost sítě, dodržování licenčních podmínek, případně systém aktualizací operačního systému. Jen důsledné firmy si však také pod bezpečností představují ochranu obchodních procesů, šifrování dat nebo systém vnitřní kontroly systémů.

Důležité je nastavení personálních pravidel. Ukazuje se, že 70 % případů vyzrazení citlivých dat provedl zaměstnanec, který ve firmě pracoval deset let.

Současně se stále zpřísňuje regulační rámec a vliv legislativy na ICT se zvyšuje. Neplní-li se požadavky kladené na bezpečnost a správu definované státem, mohou být podniky vystaveny sankcím. Vybranými příklady jsou SOX, německá legislativa KonTraG, Basel II a SAS70. V dnešním propojeném světě budou bezpečnostní otázky více vnitřní než vnější. Proto má smysl implementovat personifikovaný přístup (role-based access) a přistupovat k bezpečnosti z komplexní perspektivy.

5. Green IT pro trvale udržitelný rozvoj
Ekologické obchodní procesy mají hned dvojí výhodu: šetří náklady za stále dražší energii a zlepšují pověst podniku tím, že je vnímán jako ekologicky šetrný, s nízkou uhlíkovou stopou. Cloud a dynamické síťové služby jsou nejjednodušší cestou pro ekologický posun firmy. Organizacím okamžitě klesá spotřeba elektrické energie díky odsunu serverů k dodavateli ICT služeb. S tím souvisí také nižší spotřeba klimatizací, protože právě serverovny jsou obrovským generátorem tepla, které je nutné odvádět, tedy servery chladit klimatizací.

Dodavatel ICT služeb používá moderní a ekologická datová centra, která jsou stavěna s maximální efektivitou. Používá se moderní hardware s maximální možnou účinností a teplo, které je servery generováno, se dále zpracovává a slouží pro vytápění nebo ohřev vody.

Autor pracuje jako head of corporate marketing & communications ve společnosti T-Systems Czech Republic.