Hlavní navigace

Podnikový tisk: Význam softwaru roste

 Autor: Sharp
Výrobci multifunkčních tiskových zařízení se stále více orientují na software a služby. Samotný tisk hraje oproti minulosti menší roli. Současným trendem segmentu jsou chytré multifunkce a podnikové inkoustové stroje.
Lukas Kriz 19. 3. 2016

Sdílet

Pozornost médií si v rámci tiskových technologií a řešení v posledních dvou letech uzurpoval trojrozměný tisk. Ačkoli jde nepochybně o významné téma, jeho dvourozměrný soukmenovec na svém významu nijak výrazně neztrácí. Ve druhém loňském  čtvrtletí odebral světový trh podle informací společnosti IDC o 5,9 procenta méně tiskových zařízení než ve stejném období vloni. V absolutním vyjádření šlo o 24,1 milionu kusů. Tržby dodavatelů se snížily o 3,4 procenta na 13,2 miliardy dolarů.

Ne všechny světové regiony ale vykázaly pokles. V Severní Americe a v západní Evropě došlo ve sledovaném kvartálu naopak k mírnému nárůstu poptávky.  A podobný výsledek analytici zjistili také ve střední Evropě. V rámci širšího regionu střední a východní Evropy ale vykázali meziroční pokles dodávek o 12 procent. Výsledky negativně ovlivňují hospodářské problémy zemí bývalého Sovětského svazu, nejvíce Ukrajiny a Ruska. V geografické oblasti známé pod zkratkou CEE – Central and Eastern Europe podle analytiků IDC klesají prodeje tiskových zařízení již čtvrtý rok v řadě.

Poptávka po tiskových zařízení ve většině postsocialistických států střední Evropy, konkrétně jsou zmiňovány Polsko, ČR a Maďarsko, ale kopíruje vývoj ve vyspělých zemích Evropské unie. Dvouciferný růst si v podnikovém sektoru připsaly laserové multifunkce střední třídy a inkoustová zařízení kategorie „byznys“. Právě jim analytici IDC věnují nemalou pozornost, protože představují nový trend v tržním segmentu. Výrobci tiskáren a multifunkčních zařízení se snaží vyrovnat s poklesem poptávky o inkoustové stroje ze strany domácností. Vytvářejí proto specifické nabídky pro kanceláře a menší firmy. V nich mají inkoustová zařízení konkurovat především nejlevnějším barevným laserovým strojům. 

Trendy v segmentu tiskových zařízení se podle letošních studií analytiků společnosti IDC nijak významně meziročně nezměnily. Hlavní hráči se stále více orientují na software a služby, protože hardwarové parametry jednotlivé nabídky příliš neodlišují. Tuto proměnu trhu mají na svědomí hlavně chytrá multifunkční zařízení, která vznikla na základy symbiózy hardwaru, softwaru a služeb. Analytici nyní hovoří o šíření tzv. architektury chytrých multifunkčních zařízení. Ta představuje součást kompletního ekosystému řešení, jež slouží primárně k pořizování a správě dokumentů, sekundárně k jejich vytěžení do podoby dat a informací, k integraci do informačních systémů a následně k analýze.

 

Rozkvět chytrých multifunkcí

Běžná multifunkční zařízení v sobě spojují funkce tiskárny, faxu, kopírky a skeneru. Výrobci se jim začali věnovat zpočátku hlavně kvůli úspoře místa, čímž reagovali na požadavky zákazníků. Zhruba od roku 2003 se začal rozvíjet segment „chytrých“ neboli „smart“ multifunkčních zařízení. Ta disponují vestavěným operačním systémem, jenž může být naprogramován pro specifické úlohy.  Vedle sledování využití zařízení a autentizace uživatelů při přístupu k němu nabízejí také možnost přímého napojení do kancelářských, informačních a komunikačních systémů.

Analytici společnosti IDC podotýkají, že v očích mnoha podnikových uživatelů se funkcionalita multifunkčních zařízení v průběhu let nijak nezměnila. Obvykle si nedokáží spojit rozšiřující se ekosystém softwaru a služeb, jenž současný provoz multifunkčních zařízení v organizacích doprovází a podporuje. Přínos chytrých strojů má podle analytiků brzy objevit také segment malých a středních firem.

Chytré multifunkce měly původně představovat a obsadit pouze specifický tržní výklenek. S postupným navyšováním jejich přidané hodnoty a rostoucí digitalizací podnikových procesů se staly významnou částí segmentu tiskových zařízení. Analytici společnosti IDC očekávají, že se chytrá multifunkční zařízení stanou základním prostředkem pro zpracování dokumentů v podnicích.  Napomohou tomu také řízené tiskové a dokumentové služby, které v mnoha ohledech vyhovují současnému přístupu organizací k financování jejich aktivit.

Role jednoúčelových zařízení se průběžně mění. Podle analytiků pro ně stále zůstává uplatnění ve specifických situacích, které obvykle spoléhají na tradiční vlastnosti tiskových zařízení, tj. na rychlost a kvalitu tisku nebo skenování.

Analytici společnosti IDC si v průběhu evoluce chytrých multifunkčních zařízení povšimli, že jejich významní výrobci se stávají rovněž silnými hráči na poli řízených tiskových a dokumentových služeb. V této souvislosti hovoří také o změně priorit na straně zákazníků. Ty již neuchvátí rychlost výstupů nebo úspornost tisku - pokládají je za samozřejmé, ale důraz kladou na ošetření jejich specifických požadavků. Výrobci tudíž ve svých softwarových sadách a službách musejí zajít mnohem dále či hlouběji, aby reflektovali specifika různých vertikál, odvětví a situací.