Hlavní navigace

Praha zkouší pilotní projekt tísňové a zdravotní péče eHealth

 Autor: © Kurhan - Fotolia.com
Pomoc v tísni 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistence v náročných a krizových chvílích, zajištění kontaktu s lékařskou službou, monitoring tělesných funkcí. To vše a více poskytne projekt „Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče“, do jehož pilotního testování, které zajišťuje městská společnost Operátor ICT, se mohou nyní zájemci a zájemkyně bezplatně přihlásit.
-rd 29. 10. 2018

Sdílet

Praha spustila pilotní projekt metropolitního systému tísňové a zdravotní péče eHealth, zaměřený na obyvatele Prahy se sníženou soběstačností, zejména seniory a osoby se zdravotním omezením.

Městská společnost Operátor ICT zajišťuje pilotní projekt eHealth v rámci koncepce Smart Prague do roku 2030, kde je jedním z šesti klíčových témat právě oblast projektů zaměřených na obyvatele města a městské prostředí.

Chytré město je pro nás především město přívětivé pro lidi a věříme, že nové technologie, které v městském prostředí testujeme, mají primárně sloužit Pražanům. Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče eHealth je dobrým příkladem toho, jak moderní IT technologie mohou pomáhat,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT.

Služba přinese klientům jistotu rychlé pomoci kdykoli díky snadno ovladatelnému přístroji s SOS tlačítkem. Při pádu, nevolnosti, pocitu slabosti, osamění, duševní krize anebo přepadení či jiných nepříjemných životních situacích jim zařízení umožní spojit se s odborným personálem dispečinku připraveným okamžitě pomoci.

Následně je dle potřeby kontaktována zdravotní služba, blízká osoba, případně také městská policie. Dispečink vždy postupuje citlivě a kvalifikovaně podle konkrétní situace a individuálního nastavení služby, která je přizpůsobena specifickým potřebám každého klienta. V případě potřeby lze prostřednictvím GPS zjistit, kde se klient nachází, a urychlit tak příjezd pomoci.

Zapojení se do projektu je velmi jednoduché – zájemci vyplní přihlášku a předají ji svému ošetřujícímu lékaři. Poté už jen nosí hodinky anebo přívěsek s SOS tlačítkem a GPS. Na začátku jsou klienti samozřejmě proškoleni tak, aby všemu dobře rozuměli a věděli, jak v případě potřeby postupovat,“ vysvětluje Vladimír Zadina, ředitel úseku Smart Prague v Operátor ICT.

Cílem projektu eHealth je napomoci rozvoji komerčních služeb tísňové péče tím, že město vytvoří technické podmínky pro lepší napojení těchto služeb na systémy sociální a zdravotní péče, stanoví doporučené standardy k provozu těchto služeb a tím iniciuje masivní rozvoj služeb zlepšující kvalitu života seniorů a osob se zdravotními potížemi.

Pilotní provoz projektu bude probíhat od října tohoto roku do září 2019. Během tohoto období je služba zcela zdarma. Zájemci a zájemkyně o účast v projektu se mohou přihlásit na e-mailové adrese pomoc@operatorict.cz. Poté dojde k vyhodnocení fungování projektu.