Hlavní navigace

Přechod na protokol IPv6 urychlí mobilní zařízení

1. 7. 2013

Sdílet

 Autor: © HAWISCHA - Fotolia.com
Populace obtěžkaná mobilními zařízeními potřebuje dostatek adres IP. Stejně jako internet věcí. To budou pravděpodobně dva nejsilnější motory pohánějící přechod na nový adresní protokol internetu.

V roce 2013 by měl počet mobilních zařízení překročit počet lidí na Zemi. Současná populace přesáhla 7 miliard a ačkoli ne každý jedinec vlastní mobilní zařízení, penetrace internetu pomalu roste. A každé z těchto zařízení potřebuje vlastní adresu IP, pokud se má připojit do Internetu, a její nepřetržitá dostupnost je stále nezbytnější. Původní protokol IPv4 nabízí pouze 4,2 miliardy adres a řadě provozovatelů jejich vlastní alokovaný prostor dávno došel.

Naštěstí většina nových softwarových i hardwarových klientů je kompatibilní s novým protokolem IPv6. Je ale třeba řešit, jak jim zpřístupnit většinu současného obsahu internetu, která je poskytována na adresách IPv4. S nimi ovšem adresy v prostoru IPv6 nedokáží přímo komunikovat, pouze s pomocí speciálních tunelovacích řešení, jako je Teredo nebo 6to4. S postupným růstem podílu IPv6 to přestane být důležité.

Realitou je, že jedinou metodou, jak bez problémů připojit miliardy nových zařízení, je pouze protokol IPv6. Různé techniky jako Toredo, 6to4 nebo NAT64/DNS64 a 464XLAT pouze přinášejí možnosti, jak oba světy propojit.

Internet věcí je termín označující nadcházející změnu způsobu, kterým je internet používán. Dnes to znamená především aplikační protokoly jako HTTP nebo STMP. Přibývá ale zařízení, která neslouží k propojení koncového uživatele s aplikací typu klient/server. Místo toho komunikují výhradně mezi sebou a ovládacími systémy. Tato komunikace typu M2M (machine to machine) nevyužívá tradiční přenosové modely a vlastní přenosy sestávají pouze z malého objemu dat.

Počet zařízení, která se stanou součástí budoucího internetu, bude růst daleko za počet uživatelů, protože nepůjde o čistě koncové terminály, ale i různé senzory a průmyslová zařízení, která již nebudou na konkrétního uživatele vázána.

Mezitím si mobilní zařízení razí cestu do korporátních sítí. Zaměstnanci preferují vlastní zařízení a mají – často oprávněný pocit –, že jsou s nimi produktivnější. Společnosti nejprve s tímto trendem bojovaly, ale následně přijaly strategie umožňující zapojení a dnes je aktivně spravují.

Oddělení IT si musí uvědomit, že naprostá většina těchto mobilních zařízení je schopná obou protokolů a i pokud je jejich interní síť postavená na protokolu IPv4, stále ještě v ní mohou koexistovat zařízení IPv6 pomocí zmiňovaných tunelovacích technik IPv6. Navíc zatím jen málo korporací počítá s tím, že jejich mobilní pracovníci potřebuji na svých cestách možnosti připojit se pomocí IPv6.

Byl pro vás článek přínosný?