Hlavní navigace

Přechod na Windows 7 přinese tlak na firemní rozpočty

19. 10. 2010

Sdílet

Potřeba firem migrovat ze starších operačních systémů Windows 2000 a XP na nejnovější verzi Windows 7 způsobí podle analytiků Gartneru v letech 2011 a 2012 nedostatek kvalifikovaného personálu, schopného tuto migraci provádět.

Poptávka převyšující nad nabídkou zvýší cenu těchto služeb a přinese větší nároky na firemní rozpočty.

Podceňování situace
Analytici Gartneru proto tvrdí, že většina organizací bude nucena najít dodatečné finanční zdroje nebo je přesměrovat z jiných projektů, aby dokázala dokončit migraci včas. Charles Smulders, viceprezident společnosti Gartner, říká, že firemní IT oddělení obvykle preferují spojení migrace na nový operační systém společně s obměnou hardwaru v rámci běžných inovačních cyklů. Vzhledem k tomu, že většina organizací nehodlá začít s přechodem na Windows 7 dříve než ve čtvrtém čtvrtletí 2010, a vzhledem k tomu, že cykly obměny počítačů mají délku zhruba čtyři až pět let, může se stát, že mnoho z nich nestihne kompletní migraci dříve, než podpora Windows XP skončí. To by mělo nastat 14. dubna 2014, pokud se Microsoft nerozhodne z důvodu stále velkého využití tohoto OS tento termín prodloužit (podle údajů společnosti Qualys je penetrace Windows XP na firemních počítačích zhruba 80 %).

Smulders dodává, že organizace budou mít na výběr tři varianty, jak se s požadavky na urychlení migrace v následujících letech vyrovnat:

1. Akcelerace plánů na výměnu počítačů. Nákup nových PC firmám zajistí, že budou plně kompatibilní s Windows 7 a tento krok také zmenší počet reinstalací, kterým jsou počítače během svého života ve firmě vystaveny, a budou tak moci fungovat s novým operačním systémem prakticky po celou dobu, kdy budou využívány. Analytici Gartneru spočítali, že v prostředí s 10 000 počítači, kde dojde ke kompletnímu nákupu nových strojů s aktualizací OS, vyjde cena migrace na jeden počítač mezi 1 205 a 1 999 dolary podle toho, jak dobře je tamější IT prostředí spravováno. Díky výši investičních nákladů za hardware je potřeba pro tuto variantu počítat s největší výší rozpočtu.

2. Aktualizace dosavadních počítačů. Instalace Windows 7 na PC, která již firmy využívá, sice sníží investici do hardwaru (analytici Gartneru předpokládají, že upgrade hardwaru by potřebovala asi jen čtvrtina počítačů, které se ve firmách používají), ale naopak se přechod prodraží díky ceně práce s ní spojené. V prostředí s 10 000 počítači by se pak náklady na migraci jednoho PC měly pohybovat v tomto případě mezi 1 274 a 2 069 dolary.

Navíc se ale firmy i přes upgrade hardwaru některých počítačů nevyhnou tomu, že budou muset svůj počítačový park obměnit v horizontu dvou až tří let, a uživatelé tak budou  v horizontu čtyř let dvakrát podstupovat kompletní reinstalaci.

3. Zvážení částečné migrace. Další alternativa, zvláště pro zaměstnance pracující jen na určitém úkolu (jako je třeba zadávání dat), pak nabízí možnost kompletní migrace na hostované virtuální desktopy (HVD) místo na počítače s novým operačním systémem. To může zrychlit celou fázi přechodu, neboť virtuální desktop je nasazován centrálně z jednoho image. Ale ani od tohoto kroku nelze očekávat velké finanční úspory, protože současně vzrostou nároky na datové centrum a síťovou infrastrukturu a také na práci zaměstnanců s nasazováním HVD. Cenu migrace na jeden počítač v tomto případě Gartner neuvádí.

Počítejte s růstem výdajů
Steve Kleynhans, viceprezident pro výzkum v agentuře Gartner, pak předpovídá, že v souvislosti s migrací na Windows 7 budou muset firmy v letech 2011 a 2012 navýšit svoje rozpočty určené na výdaje do PC o 20 až 60 %. Vzhledem k tomu, že náklady na počítače tvoří v organizacích obvykle 15 % celkového rozpočtu na IT, dojde tak k celkovému navýšení tohoto rozpočtu v nejlepším případě o 18 %, v nejhorším pak o 24 %. Firmy proto musí s tímto nárůstem kalkulovat, aby nebyly nepříjemně překvapeny až ve chvíli, kdy budou konfrontovány s realitou.

Jak již bylo naznačeno, Gartner počítá s tím, že v následujících dvou letech vzroste i cena IT práce, a to právě díky rostoucímu zájmu o migrační služby, a tento trend bude pokračovat pravděpodobně i v roce 2013, kdy si řada firem uvědomí, že je s migrací na Windows 7 pozadu a že podpora Windows XP brzy skončí.

Charles Smulders odhaduje, že velké a střední organizace po celém světě budou migrovat na Windows 7 asi 250 milionů PC, a pro korporace, které chtějí na tuto akci využít externích služeb, dává smysl začít jednat s jejich poskytovateli co nejdříve a je také vhodné již uzavřít konkrétní smlouvy a domluvit pevné ceny, neboť ty během následujících let mohou výrazně vzrůst.

Řešení na poslední chvíli
Odkládání migrace ze starších verzí operačních systémů na novější až na poslední chvíli je poměrně typickým jevem, kterým se firmy vystavují zbytečnému riziku a časovému tlaku. Podobná situace totiž přišla i s ukončením podpory Windows XP SP2, jež nastala 13. července 2010, ovšem podle průzkumů společnosti Qualys běžel tento operační systém ještě na konci května na zhruba polovině ze stovek tisíc PC, která Qualys monitoruje, a Wolfgang Kandek, CTO této společnosti, říká, že řada IT oddělení začíná řešit tuto situaci až nyní, kdy už ve Windows XP SP2 existují neopravené zranitelnosti.

Migrace z Windows XP SP2 na SP3 je ovšem proti přechodu na Windows 7 značně méně náročná, protože není většinou potřeba obměňovat hardware ani reinstalovat používané aplikace.