Hlavní navigace

Predikce CIO k transformaci IT v roce 2018

 Autor: Fotolia © borispain69
Každoroční predikce pro IT vydávám již řadu let. Loni jsem se oznámkoval průměrnou trojkou za to, jak spolehlivé byly moje předpovědi na rok 2016. Když se podívám na předpovědi na rok 2017, mám mnohem lepší pocit, protože většina trendů, které jsem očekával, se uskutečňuje.
Bask Iyer 16. 2. 2018

Sdílet

To mě povzbudilo ke zpracování výhledu na rok 2018 a dále. Vycházet budu z přístupu založeného na třech pilířích, který se běžně užívá: lidé + proces + technologie. Většina CIO uznává, že tyto pilíře dobře fungují společně. O každém z nich je nutné uvažovat v kontextu ostatních dvou, abychom dokázali komplexně podporovat úspěšné plnění pracovních úkolů a rozvoj profesní dráhy každého jednotlivce.

LIDÉ
1. Kvalifikovaní pracovníci budou stále častěji přicházet netradičními kanály (pro IT), včetně průmyslových škol, učilišť, různých vzdělávacích organizací mimo školský systém i z řad samouků. Potřebujeme lidi, kteří i ve snu vidí řádky kódu!

2. Kariérní dráha v IT bude formálněji vytyčená, jak naznačují trendy z nedávné doby. IT ředitelé budou považováni za vážné kandidáty na pozici generálního ředitele, zejména v technologických firmách a firmách, které se připravují na digitální transformaci.

PROCES

3. Stále více firem bude přijímat agilní přístupy a nasazovat malé týmy pro testování a urychlování inovací – bez ohledu na úspěch či neúspěch, neboť obojí skýtá poučení.

4. IT týmy budou dosahovat větších úspěchů zapojením zákazníků (externích i interních) v každém kroku. Posuneme se od vykazování dosažených milníků k průběžné spolupráci.

TECHNOLOGIE

5. Rychlé změny budou od IT týmů vyžadovat neustálé vzdělávání. IT pracovníci se budou učit ovládat nejnovější programovací jazyky a nástroje a průběžně se školit v běžných i online kurzech.

6. Podniky se budou stále častěji pouštět do transformace s využitím agilních metodologií a týmů DevOps k zavádění aplikací podle aktuálních obchodních potřeb. Preferovaným modelem budou mobilní aplikace založené na mikroslužbách využívající cloud.

7. Splaskne marketingová bublina okolo umělé inteligence a podniky ji začnou využívat k úlohám vyžadujícím interpretaci dat. Ano, UI nahradí některé typy práce, ale zároveň vytvoří nová pracovní místa, včetně nových rolí v IT, které budou vyžadovat tzv. měkké dovednosti. Klíčové bude pracovníky vyškolit, aby v takových nových rolích uspěli. Projekty digitální transformace budou užívat UI služby k zásadním rozhodnutím a instruktáži v reálném čase. A spojíte-li okraj sítě s UI (včetně strojového učení), získáte inteligentní okraj sítě, kde se budou nacházet autonomní vozidla a koncová zařízení IoT.

Žijeme v době zrychlujících změn. Technologie, které užíváme, způsob, jakým pracujeme a bavíme se, a to, jak spolu vzájemně komunikujeme – vše se mění. Změna vždy přináší nejistotu, ale já optimisticky věřím, že dokážeme spojit lidskou genialitu s novými technologiemi, abychom budovali lepší svět pro všechny.

Autor je CIO ve společnostech VMware a Dell