Hlavní navigace

Překážkou pro veřejné cloudy není bezpečnost, ale myšlení IT oddělení

21. 2. 2011

Sdílet

Překážkou pro přijetí veřejných cloudů je myšlení IT oddělení, nikoliv nedostatečná důvěra v technologii. Odhalila to nová studie IDC sponzorovaná společností VMware.

Studie varuje, že přechod na cloud computing jako na skutečný alternativní model současného IT bude možný až ve chvíli, kdy dojde k překonání technologických a vnitřních bariér firem. Většina technologických pochybností, které se týkaly privátního cloudu, byla již odstraněna a pouze malá část firem vnímá bezpečnost, výkon a dostupnost – hlavní požadavky při přechodu na veřejný cloud – jako podstatnou obavu, která by je držela zpět. Místo toho jsou to sporné otázky v rámci organizace, které přechod brzdí.

cyber23

Studie upozorňuje právě na tyto interní překážky, které se pohybují od psychologických bariér spočívajících v pocitu, že data a aplikace jsou fyzicky umístěny „někde jinde", nejasných rolí mezi správci infrastruktury a aplikací, které vedou k případnému odporu uvnitř IT oddělení, až po nátlak, kterému musí čelit vedoucí IT oddělení i jeho zaměstnanci, když mají zajistit, aby jejich IT služby byly stejně tak efektivní a nákladově výhodné jako ty, které jsou nabízeny externími poskytovateli služeb.

„Technologických bariér u cloudu, kde IT může být doručeno jako služba, skutečně ubývá, ale to je teprve první krok na cestě ke cloudu ve většině firem," říká Frederik Sjostedt, ředitel pro produkty a řešení, EMEA, VMware. „VMware hybridní cloud prosazuje pro jeho pružnost a ekonomickou výhodnost při splnění firemních požadavků na bezpečnost, kontrolu a požadovaný stupeň servisu. Víme ale také, že je třeba organizacím pomoci změnit celkové uvažování o jejich IT, aby změnily způsob, jakým jej zapojují do své činnosti. Změna celé této kultury je stejně důležitá jako samotné zavedení nové technologie."

Byl pro vás článek přínosný?