Hlavní navigace

Přichází nová generace ochrany koncových bodů

3. 9. 2016

Sdílet

 Autor: © Andrea Danti - Fotolia.com
Platformy nové generace ochrany koncových bodů (Next Generation Endpoint Protection, NGEPP) spíše, než by hledaly signatury malwaru, jak to dělá tradiční antivirový software, analyzují procesy, změny a připojení, aby tak rozpoznaly aktivitu, která naznačuje nečestné chování. Přestože je tento přístup lepší při zachytávání exploitů nultého dne, i zde existují problémy.

Potíže s novou generací ochrany mohou být různé. Například zprávy o činnosti zařízení lze shromažďovat pomocí klientského softwaru i bez něj.

Podniky se tedy rozhodují, zda použít řešení bez klienta a získávat méně podrobné informace o hrozbách, nebo shromažďovat bohaté podrobnosti, ale s nutností řešit problémy s nasazením, správou a aktualizací, spojené s instalací agentů.

Potom nastává volba, jak zjistit důkazy, že probíhá invaze, a jak se přitom neutopit v záplavě shromážděných dat. Jakmile dojde k odhalení útoků, musejí organizace najít způsob jejich nejrychlejšího zablokování.

Mezi dodavatele, kteří se snaží vyřešit tyto problémy, patří i společnosti se širokou řadou produktů, jako jsou například Cisco nebo EMC, zavedení dodavatelé zabezpečení, jako jsou Bit9+Carbon Black FireEye, ForeScout, Guidance Software, Trend Micro a další, a také novější firmy zaměřené na zabezpečení koncových bodů, jako firmy Cylance, Light Cyber, Outlier Security nebo Tanium.

Je to jen malý vzorek, protože je toto pole přeplněné a konkurenti přicházejí s různými způsoby, jak problémy zvládnout.

Hodnota platforem pro ochranu koncových bodů je v tom, že dokážou identifikovat specifické útoky a urychlit reakci na ně poté, co dojde k jejich detekci. Dělají to tak, že shromažďují informace o komunikaci mezi koncovými body a ostatními zařízeními v síti stejně jako změny vykonané v koncovému bodu samotném, které mohou znamenat ohrožení.

Databáze této telemetrie koncových bodů se potom stává forenzním nástrojem pro zkoumání útoků, mapování jejich rozvoje, zjišťování zařízení, která potřebují nápravu, a případnou predikci možných budoucích hrozeb.

 

Agent, nebo ne?

Hlavní averze vůči agentům obecně spočívá v tom, že jsou dalším softwarem, který je nutné nasadit, spravovat a aktualizovat. V případě nové generace ochrany koncových bodů poskytují obrovské množství jinak nezískatelných dat o koncových bodech, ale to může být také nevýhoda.

Agenti koncových bodů nashromáždí tolik informací, že může být obtížné odlišit útoky od tzv. šumu pozadí, takže je důležité, aby se práce těchto agentů podpořila analytickým strojem, který dokáže takový objem dat zvládnout, upozorňuje Lawrence Pingree, analytik Gartneru. Množství generovaných dat se liší podle agentů a typů koncových bodů.

Bez agenta mohou platformy ochrany koncových bodů stále shromažďovat cenná data o činnosti zařízení napojením se na přepínač nebo směrovač a sledováním síťových služeb Windows (Windows Network Services) a WMI (Windows Management Instrumentation).

Tyto údaje mohou zahrnovat informace, kdo je přihlášen k zařízení, co uživatel dělá, úrovně oprav, zda běží další agenti zabezpečení, zda jsou připojena USB zařízení, jaké běží procesy a podobně.

Analýza může odhalit, zda zařízení vytvářejí připojení mimo očekávaný rámec, což je možným příznakem bočního pohybu útočníků, kteří hledají způsoby napadení dalších počítačů a eskalace privilegií.

Použití agentů může znamenat nutnost mít další konzoli pro správu, což představuje větší složitost a potenciálně vyšší náklady, upozorňuje Randy Abrams, ředitel výzkumu ve společnosti NSS Labs, která zkoumá platformy NGEPP.

„V určitém bodě to povede i k rozdílu v počtu pracovníků,“ vysvětluje Abrams  a dodává: Pro správu všech konzolí může být třeba větší množství personálu, a to se promítá do vyšších nákladů.

Je to také záležitost kompatibility, tvrdí Rob Ayoub, také jeden ze šéfů výzkumu ve společnosti NSS Labs. „Jak zajistíte, aby libovolní dva agenti spolupracovali, a komu zavoláte, pokud kooperovat nebudou?“

Bezpečnost řízení a správy těchto platforem by se měla kontrolovat také, upozorňuje Pingree, aby se minimalizovalo ohrožení platforem samotných od interních útočníků.

Podniky by měly hledat produkty ochrany koncových bodů s nástroji, které umožňují různé úrovně přístupu pro personál IT, jenž má rozdílné role. Bylo by například užitečné povolit omezený přístup pro správce, zatímco inženýři reagující na incidenty by měli větší přístup, vysvětluje Pingree.

 

Analytické stroje

Analýza je nezbytná, ale také složitá, a to natolik, že to může být samostatná služba, jako je například ta, kterou nabízí společnost Red Canary.

Namísto shromažďování dat z koncových klientů pomocí vlastních agentů využívá senzory dodávané společností Bit9+CarbonBlack. Red Canary tato data obohatí o zpravodajské informace o hrozbách, získané od různých dalších komerčních bezpečnostních firem, vše analyzuje a generuje varování o narušeních, která najde v sítích svých zákazníků.

Tento analytický stroj označí potenciální problémy, ale kontrolu označených událostí vykonávají lidé – analytici, aby ověřili, zda jde o skutečné hrozby. To analytikům podnikového zabezpečení pomáhá omezit počet varování, na která musejí reagovat.

Nově vytvořená společnost Barkly zase uvádí, že pracuje na agentovi pro koncové body, který místně analyzuje situaci koncového bodu a automaticky blokuje škodlivé aktivity. O vykonaných akcích také informuje příslušného správce.

Tyto stroje potřebují připojení k větším zdrojům zpráv o hrozbách, kde jsou informace o charakteristice útoků z hlediska jejich šíření a o aktivitách vedoucích k narušení bez použití kódu, který by bylo možné označit jako malware, uvádí Abrams.

Většina z toho, co se ví o funkcích detekce v rámci koncového bodu a nástrojích reakce, je to, co o jejich schopnostech říkají ti, kdo je i vytvářejí. Pokud je to tedy možné, měli by potenciální zájemci použít zkušební verze, aby si funkce a efektivitu osobně ověřili ještě před nákupem. „Nevýhodou vznikajících technologií je, že nejsou dostatečně otestované,“ upozorňuje i Pingree.

 

Náprava

Nástroje detekce v koncovém bodu sbírají velké množství dat, která lze takticky použít k zastavení útoků, ale také k podpoře forenzního vyšetřování vývoje událostí – od průniků až po exploity. To může pomoci zjistit, jaká zařízení potřebují ošetření, a někteří dodavatelé se snaží tento proces zautomatizovat...

 

Tento příspěvek vyšel v Security Worldu 4/2015.Oproti této on-line verzi je výrazně obsáhlejší a přináší další poznatky a tipy, které lze využít při praktické implementaci u vás ve firmě.

Cloud22

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.