Hlavní navigace

Připravte svou síť na BPO

Jak by se vám líbilo, kdybyste mohli dát podklady pro své daňové přiznání na desku úředníkova stolu, ať si s tím poradí za vás? To ale bohužel nejde. Veškerá práce – roztřídění a seřazení veškerých daňových dokladů a vyplnění všech možných formulářů – totiž připadá na daňové poplatníky. Pokud daňoví poplatníci všechno nepřipraví s předstihem, riskují nedorozumění, nepřesnosti, zmeškané termíny a pokuty – a hrozí, že výsledek nebude dobrý.
Patrik Khudhur 11. 10. 2007

Sdílet


Jak by se vám líbilo, kdybyste mohli dát podklady pro své daňové přiznání na desku úředníkova stolu, ať si s tím poradí za vás? To ale bohužel nejde. Veškerá práce – roztřídění a seřazení veškerých daňových dokladů a vyplnění všech možných formulářů – totiž připadá na daňové poplatníky. Pokud daňoví poplatníci všechno nepřipraví s předstihem, riskují nedorozumění, nepřesnosti, zmeškané termíny a pokuty – a hrozí, že výsledek nebude dobrý.

To samé ale platí i v případě, kdy v obchodním styku společnost předá zodpovědnost za určitou oblast, například za zpracování výplat, poskytovatelům služeb označované jako BPO (Business Process Outsourcing). Společnosti ve stále větší míře outsourcují komplexní procesy mimo své kanceláře – ať už se jedná o zásobování, řízení vztahů se zákazníky (CRM), obchod a marketing nebo finance, tedy záležitosti, které bezprostředně ovlivňují jejich příjmy.

Protože jsou data pro tyto procesy rozptýlena mezi řadu různých systémů (například ERP SAP, databáze Oracle, systémy mainframe), mají i různé formáty a vazby. Riziko nasazení BPO se pak ještě zvýší, pokud jsou společnosti nuceny posílat svá data přes firewally mimo svá datová centra, neboť i v tomto případě je nezbytné dodržovat regulatorní normy typu Sarbanes-Oxleyova zákona ohledně auditu.

Přístup k datům a integrace

Prvním krokem je vytvoření nepříliš komplikovaného přístupu k aplikacím tak, aby byla možná výměna dat se subdodavateli. Společnosti si navykly pro přístup k datům používat vlastní programy vytvořené v Cobolu nebo v PL/SQL. Klíčovým důvodem, proč tolik firem provedlo datovou integraci, je úspora času (obvykle až 30 %) a nákladů na výše zmíněné ruční programování. Datová integrace využívá pro přístup k mnoha datovým zdrojům takzvané přednastavené konektory a nabízí rovněž mapování, které může být opakovaně použito i v jiných projektech. Integrace je také důležitá kvůli tomu, aby společnosti mohly vyhodnotit úroveň svého dedikovaného internetového připojení z hlediska množství přenášených dat a úrovně jejich dostupnosti.

Někteří dodavatelé outsourcingu zákazníkům nabízejí tzv. multitransportní síťové služby, kdy vedle standardních služeb privátních datových sítí jako Frame Relay nebo Ethernet přes IP páteř s podporou MPLS podporují i širokou škálu přenosových rychlostí. Vhodná úroveň šířky pásma spolu s flexibilními síťovými technologiemi zajistí dynamické fungování podniku a také možnost dodatečného rozšiřování v závislosti na zvyšování požadavků trhu a na růstu objemu dat.

Kvalita dat

Jakmile společnost vytvoří svůj framework pro outsourcing dat, potřebuje, aby její síťová data byla konzistentní a přesná. Ta jsou totiž obvykle „špinavá“, s chybějícími elementy, což může přerůst ve velké problémy, zejména v souvislosti s BPO.

V první řadě by se společnosti měli zaměřit na témata související s kvalitou informací, a to prostřednictvím profilace dat, do nichž spadá analýza jejich obsahu, struktury a kvality. Následným pročištěním se provede standardizace a validace dat, odstraněny budou duplicity a jiné problematické prvky, jako například rozpory v definicích pojmů „produkt“ nebo „zákazník“. Pokud zákazníci BPO nebudou věnovat pozornost kvalitě dat v maximální míře, vystavují se riziku naplnění jednoho počítačového axiomu: smetí dovnitř, smetí ven.