Hlavní navigace

Privátní cloud od Microsoftu ochrání vaše investice do IT a ještě ušetří

23. 5. 2012

Sdílet

 Autor: © sellingpix - Fotolia.com

Řada středních a velkých firem se potýká se zbytečně vysokými náklady na svoji IT infrastrukturu. Privátní cloud od Microsoftu přitom dokáže provozní, ale i investiční náklady na servery snížit a ještě pomůže ochránit vaše stávající investice do IT.

 

Proč se zajímat o privátní cloud

Privátní cloud je zajímavý nejen pro firmy, které své servery počítají na desítky. Dokáže totiž zajistit bezproblémový chod všech klíčových IT aplikací při minimalizaci nákladů na jejich správu, údržbu a také zálohování. Zátěž administrátorů, nároky uživatelů na jejich čas i pravděpodobnost vzniku případných problémů roste exponenciálně s každým novým serverem. U privátního cloudu to však neplatí. Cloud zavádí řadu velice důležitých nástrojů pro automatizaci správy a údržby serverů, které odfiltrují od administrátorů zbytečné informace a naopak je upozorní na kritické události anebo na problémy, které teprve nastanou. Nejčastějšími komplikacemi jsou například ubývající místo na disku, přílišné zatížení určitého serveru a podobně. Privátní cloud současně umožňuje automatizovat velkou část úkonů, které na tyto události reagují. Díky privátnímu cloudu tak má firma možnost zvýšit dostupnost serverové infrastruktury a zajistit její vysokou flexibilitu – to vše bez rostoucích personálních nákladů souvisejících s IT, obvykle se navíc při pořízení serverů a storage řešení daří dosáhnout úspor.

 

MS cloud

 

Virtualizace serverů přináší vyšší dostupnost při úspoře na hardwaru

Privátní cloud vždy využívá virtualizovaného prostředí, které výrazně usnadňuje vytváření nových serverů a zároveň umožňuje maximalizovat využití dostupných hardwarových prostředků. Jednotlivé aplikace sdílejí fyzické hardwarové servery, čímž je zajištěno jejich efektivnější využití. Statisticky se totiž nestává, aby výkonové špičky nastávaly u všech aplikací zároveň. Virtualizace tedy přináší úspory u investic do hardwaru. Bez ní je nutné u každého jednotlivého serveru volit takovou konfiguraci, aby byl schopen výkonovou špičku sám zvládnout. U privátního cloudu je oproti tomu vždy využito více fyzických serverů (tak zvaných nodů) a tím je dosaženo vyšší dostupnosti a zajištění chodu serverové infrastruktury i v případě fyzické poruchy jednoho ze serverů. Privátní cloud od Microsoftu přitom může být postaven jak na vlastním virtualizačním prostředí Windows Server Hyper-V, tak na konkurenčních nástrojích VMware či Citrix. Základní filozofií Microsoftu je v tomto ohledu maximální ochrana již realizovaných investic zákazníka i za cenu toho, že všechny komponenty nebudou od Microsoftu.

 

Microsoft System Center snižuje provozní náklady a zavádí proaktivitu

Druhým důležitým stavebním kamenem je rodina nástrojů Microsoft System Center 2012 v edici Datacenter. Ta zajišťuje maximální dostupnost celé IT infrastruktury prostřednictvím nástrojů, jejichž společným jmenovatelem je maximální automatizace všech úkonů spojených se správou a údržbou serverů, například včetně zálohování a obnovy dat. System Center zajišťuje dohled nejen nad servery a jednotlivými aplikacemi, ale rovněž nad síťovými prvky, storage řešeními atd. To, co dřív administrátoři museli provádět ručně a v mnoha nejrůznějších aplikacích, zvládnou teď z jednoho prostředí. Úkolem System Center Orchestrator je realizovat automatizované úlohy napříč různými částmi IT infrastruktury, které mohou být nejen od Microsoftu, ale také od IBM, HP, VMware a dalších výrobců. Orchestrator v rámci infrastruktury realizuje připravené posloupnosti událostí, které by jinak museli provádět sami pracovníci IT.

 

MS cloud

 

Dalším krokem bude Windows Server 2012

Pro vybudování privátního cloudu budou moci zákazníci koncem letošního roku využít připravovaný Windows Server 2012, který bude obsahovat výrazně inovovanou virtualizační platformu Hyper-V. Ta bude mimo jiné podporovat virtualizaci sítí, vysokou škálovatelnost a migraci virtuálních počítačů za provozu mezi servery, které nemají sdílené úložiště dat.

ICTS23

Obrovskou výhodou privátního cloudu od Microsoftu je také licencování – platí se jen počet procesorů, které infrastruktura využívá. Žádné „sankce“ za velikost paměti ani počet virtuálních strojů jako u některých jiných řešení zde neexistují.

Více na www.microsoft.cz/privatnicloud.