Hlavní navigace

PRO-DOMA: dostupnější zboží a zvyšování kvality zákaznického servisu

Snížení zásob na maloobchodních prodejnách, celkové zefektivnění práce a další možnosti rozšiřování společnosti o další maloobchodní prodejny.
Zuzana TulisováPR 14. 5. 2012

Sdílet

Takové přínosy znamenalo nasazení ERP řešení CCV Stavebniny u společnosti PRO-DOMA, která působí na trhu již 20 let jako prodejce stavebního materiálu a potřeb pro řemeslníky.

Zabývá se velkoobchodním i maloobchodním prodejem napříč Českou republikou, má více než 40 maloobchodních středisek a dodává stavební materiál do dalších více než 200 tuzemských stavebnin. Za dobu svého působení si vybudovala na trhu pozici jednoho ze tří nejsilnějších stavebninových řetězců.

 

Cesta k expanzi vedla přes podnikový systém

Když se vedení společnosti PRO-DOMA rozhodovalo o nasazení podnikového informačního systému, stála firma na prahu plánované expanze. Ta vyžadovala uzpůsobení celé koncepce nákupu a prodeje tak, aby se procesy implementované v informačním systému staly katalyzátorem další prosperity. Hledal se takový informační systém, který by byl dostatečně výkonný, odpovídal všem oborovým potřebám a zároveň účinně podpořil firmu v dalším rozvoji. „Naše rozsáhlá síť potřebovala systém na míru oboru stavebních hmot, naše práce je díky tomu mnohem efektivnější než dříve. Došlo k poklesu zásob na maloobchodních prodejnách a jsme schopni nabízet našim zákazníkům ještě kvalitnější služby,“ říká Jan Mařinec, manažer provozu společnosti PRO-DOMA.

PRO-DOMA

 

Oborově upravený systém řeší i velmi specifické požadavky

Výsledkem implementace je systém schopný řešit i velmi specifické požadavky, například v oblasti cenotvorby, logistiky a šíře sortimentu. Každý prodejce má okamžitý přístup k úplné obchodní informaci dodavatele, což ústí ve velmi rychlé zpracování nabídek. Aby se redukovaly dopravní náklady, došlo též k vyčlenění částí sortimentu s povinností sdružovat nákupní požadavky a realizovat objednávky z jednoho místa prostřednictvím centrály. Systém ve společnosti PRO-DOMA podporuje také zvláštní způsob obchodování, tzv. tranzitní prodej. V této situaci odběratel sice objednává zboží přímo u jeho výrobce, ale z důvodu výhodných obchodních podmínek je zboží fakturováno v linii výrobce - velkoobchodní společnost - odběratel.

 

Zásoby klesly o 15 % a produktivita stoupla o 30 %

PRO-DOMA může nyní také detailně sledovat efektivnost jednotlivých sortimentních položek. To směřuje k optimalizaci maloobchodně nabízeného sortimentu, a tím k poklesu zásob na maloobchodních prodejnách až o 15 %, aniž by byla dotčena šíře sortimentu. Díky zautomatizování procesu se zjednodušil, zrychlil a zefektivnil průběh tranzitních obchodů. Obsluha dosahuje vyšší produktivity a je schopna zpracovat o 30 % více obchodních případů. Součástí řešení je také na míru upravený manažerský reporting pro kontrolu běžných statistik a marží, přes složitější analýzy každého obchodního případu, kreditní informace až po manažerské „makro“ výstupy v celé škále pohledů. V systému je také připravena agenda na dvoustranné i trojstranné zápočty. Díky tomu je společnost schopna jakýmkoliv způsobem navrhovat a provádět srovnání salda se svými obchodními partnery.

PRO-DOMA

 

Skladové a paletové hospodářství

Kromě skladových zásob, logistiky a dopravy poskytuje systém také agendu paletového hospodářství. Je tak možné přesně vyhodnocovat počty nakoupených a prodaných palet a mít tak přehled o stavu svého paletového konta vůči dodavatelům a odběratelům. Systém k položkám obalů automaticky eviduje a účtuje opotřebení, které vzniká používáním obalů. Pro rychlejší a přesnější práci pracovníků skladů je implementováno využívání radiofrekvenčních terminálů, které přednostně podporují procesy inventur zásob, příjmu na sklad a nákupu.

 

Dostupnější zboží znamená levnější zboží

CCV Stavebniny na platformě Microsoft Dynamics NAV podporuje standardizaci procesů ve firmě a tím přináší možnost efektivního a rychlého růstu. PRO-DOMA otevřela zákazníkům za poslední rok 12 nových maloobchodních prodejen a plánuje další expanzi. „Uvědomujeme si, že na prodávaných stavebních hmotách bývá zásadní nákladovou položkou samotná doprava. Její vliv lze eliminovat přiblížením zboží zákazníkovi prostřednictvím rostoucího počtu našich poboček, a dále zrychlením a zautomatizováním toku zboží, které je navíc okamžitě dostupné,“ vysvětluje obchodní ředitel Daniel Křížek.

S růstem firmy dochází také k dalšímu postupnému rozvoji samotného systému, od pravidelného přechodu na nové verze až po rozvoj elektronické výměny dokladů s obchodními partnery, které zahrnuje jak možnosti standardní EDI fakturace (Electronic Data Interchange), tak PDF fakturace odběratelům s využitím elektronického podpisu. „Náš systém umožňuje mít kontrolu nejen nad tím, co se stalo, nebo momentálně děje, ale také nám umožňuje předvídat, co se stane. Je podporou růstu, prosperity a nebrání akvizicím. Jeho hlavní devizou je uživatelská přístupnost, schopnost zvládat procesy napříč obchodní sítí s jistotou a stabilitou. Tuto devizu pak podtrhuje jeho pravidelná inovace. Nepřímo tak určuje naši konkurenceschopnost, produktivitu a podporuje nás v dalším růstu,“ uzavírá Petr Vaněrka, generální ředitel společnosti PRO-DOMA.

 

Vybrané přínosy řešení

Položková evidence zásob a pohybu zboží, sledování obrátky zásob - pokles zásob na maloobchodních prodejnách až o 15% díky optimalizaci maloobchodně nabízeného sortimentu

Vyhodnocení obchodního případu v okamžiku jeho vzniku – udržení a zvýšení marže

Automatizace procesů tranzitního obchodu – obsluha je schopna díky automatizaci procesu zpracovat o 30% více obchodních případů

 

Více informací o řešení CCV Stavebniny

 

Profil ERP řešení CCV Stavebniny

  • Produkt: Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5
  • Dodavatel: CCV Informační systémy, www.ccv.cz
  • Odvětví: výroba, distribuce a prodej stavebních materiálů