Hlavní navigace

Problémy s dostupností brání digitální transformaci a každoročně stojí firmy 21,8 miliónů dolarů

26. 4. 2017

Sdílet

 Autor: © CenturionStudio.it - Fotolia.com
Na 96 procent organizací má ve svých plánech digitální transformaci a více než polovina z těchto transformačních iniciativ již probíhá. Mezi podniky existuje obrovský zájem o využívání inovací za účelem získání konkurenční výhody, a to s cílem zdokonalit svůj provoz a zajistit neustálý přístup k informacím – kdykoli a odkudkoli – což ale klade obrovské nároky na IT infrastrukturu.

Podle nejnovějších dat zveřejněných společností Veeam Software existuje velký rozpor mezi očekáváním uživatelů a tím, co může IT nabídnout. A důsledkem tohoto stavu je zpomalení inovací.

Ve skutečnosti celých 82 procent podniků přiznalo, že jejich podniková informační architektura tímto rozdílem, který je označovaný jako Availability Gap (rozdíl mezi požadavky uživatelů a schopností IT tyto požadavky naplnit), a jenž každoročně způsobuje podnikatelské ztráty ve výši 21,8 miliónů amerických dolarů, trpí. Téměř dvě třetiny respondentů uvedlo, že jde o stav, který brzdí inovační úsilí.

Již šesté vydání každoroční zprávy Veeam Availability Report vychází z průzkumu mezi více než tisícovkou vedoucích IT představitelů z 24 států. Veeam Availability Report pro rok 2017 konstatuje, že 69 procent celosvětových podniků si uvědomuje dostupnost, která představuje nepřetržitý přístup k IT službám, jako předpoklad pro úspěšnou digitální transformaci – nicméně většina dotázaných (66 procent) má za to, že neplánované výpadky služeb způsobené kybernetickými útoky, selháním infrastruktury, výpadky sítí a přírodními pohromami transformační úsilí brzdí (neplánovaná nedostupnost serverů v průměrné délce 85 minut ročně).

A zatímco mnoho organizací si svoji digitální transformací stále „plánuje“ nebo „s ní právě začíná“, více než dvě třetiny účastníků průzkumu souhlasí s tím, že tyto iniciativy jsou pro vrcholový management i pro vlastní podnikání kritické nebo velmi důležité.

Zpráva Veeam Availability Report pro rok 2017 opět potvrzuje negativní vliv výpadků na podnikání. I když se náklady související s nedostupností liší, tak data ukazují, že každou organizaci zařazenou do studie společnosti Veeam stojí tyto výpadky průměrně 21,8 miliónů amerických dolarů – o 5,8 miliónu dolarů více než loni.

Výpadky a ztráta dat dnes také vedou k tomu, že se podniky musí vypořádávat s reakcemi veřejnosti, které ne vždy lze měřit penězi. Letošní studie ukazuje, že téměř polovina firem zažila ztrátu důvěry zákazníků a 40 procent společností se setkalo s negativními dopady na integritu značky. Tedy s vývojem, který nepříznivě ovlivnil pověst značky i přízeň zákazníků. Z pohledu interních důsledků uvedla třetina respondentů, že došlo k poklesu důvěry zaměstnanců, a 28 procent společností muselo využít projektové zdroje k „uklidnění“ situace.

Není žádným překvapením, že cloud a jeho různé modely využití mění způsob, jakým podniky svá data chrání. Ze zprávy vyplývá, že stále více společností zvažuje cloud jako životaschopný odrazový můstek pro zajištění jejich digitální agendy – s tím, že během následujících 12 měsíců očekávají růst investic do software jako služby o více než 50 procent.

Ve skutečnosti se téměř polovina IT lídrů (43 procent) domnívá, že poskytovatelé cloudových služeb mohou lépe v rámci jejich interních IT procesů zajistit nejdůležitější data. Investice do zálohování jako služby (Backup-as-a-Service, BaaS) a zotavení po havárii jako služby (Disaster Recovery as a Service, DRaaS) pravděpodobně porostou, podobně jako využívání těchto služeb ve spojení s cloudovými úložišti.

Celých 77 procent podniků si uvědomuje, že i oni se potýkají s problémy, které společnost Veeam shrnula pod pojmem Protection Gap (neschopnost IT chránit data převyšuje toleranci k jejich ztrátě). Očekávání těchto firem z pohledu doby provozu jsou stále nenaplněné, a to díky nedostatečným mechanismům ochrany dat a odpovídajících politik. Ačkoli společnosti uvádějí, že mohou v rámci důležitých aplikací tolerovat ztrátu dat jen 72 minut ročně, společnost Veeam zjistila, že respondenti mají reálnou zkušenost až skoro o hodinu horší – 127 minut. Pro všechny firmy jde o významné riziko, které se na podnikání může projevit negativně mnoha různými způsoby.

Cloud22

 „Dnes je okamžitá dostupnost neuvěřitelně důležitá a zákazníci mají nulovou toleranci k jakýmkoli výpadkům. Ať již jde o podnikové aplikace nebo jejich soukromé životy,“ řekl Peter McKay, prezident a COO společnosti Veeam Software. „Firmy se maximálně zaměřují na zajištění co nejlepšího uživatelského prožitku a bez ohledu na to, zda si to uvědomují nebo ne, je v centru tohoto snažení právě dostupnost. Cokoli horšího než dostupnost dat a aplikací v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce je nepřijatelné. Nicméně naše zpráva uvádí, že možnost neustálého přístupu odkudkoli je pro mnoho organizací pouhým přáním.“

„Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že většina firem, a to včetně velkých mezinárodních korporací, i nadále naráží na nedostatečné základní zálohovací/obnovovací schopnosti, což ovlivňuje nejen produktivitu a ziskovost, ale brání i novým strategickým iniciativám jako je digitální transformace,“ uvedl Jason Buffington, hlavní analytik pro oblast ochrany dat společnosti Enterprise Strategy Group. „Vezmeme-li v úvahu překvapivé nedostatky v oblasti dostupnosti a ochrany, které dnes převládají, IT neplní potřeby svých obchodních týmů. A právě tím by se měli intenzivně zabývat vedoucí IT oddělení a ti, kteří se zodpovídají představenstvu firmy.“