Hlavní navigace

Problémy, s nimiž se dnes potýkají datová centra

8. 9. 2022

Sdílet

 Autor: © .shock - Fotolia.com
Poruchy napájení zůstávají hlavní příčinou výpadků datových center, vyplývá z výročního průzkumu institutu Uptime.

Majitelé a provozovatelé datových center čelí rostoucí složitosti a provozním výzvám při hledání způsobu, jak zlepšit odolnost IT při podpoře edge computingu a v neposlední řadě také při udržování si schopného personálu ve vypjaté situaci na trhu práce.

Navíc přitom roste využití veřejného cloudu pro kriticky důležité pracovní zátěže, uvádí Uptime Institute, a to i přes to, že mnoho podniků chce získat o provozu cloudových poskytovatelů více informací.

Jak spravujete více cloudů ve vaší firmě?

Přinášíme zde nejdůležitější závěry globálního průzkumu společnosti Uptime zaměřeného na datová centra (Global Data Center Survey), který sleduje trendy v nárůstu kapacity, investičních výdajích, přijetí technologií a personalistice.

Co se dozvíte v článku
  1. 1. Méně výpadků datových center, vyšší náklady
  2. 2. Více kriticky důležitých zátěží v cloudu
  3. 3. Repatriace z veřejného cloudu ve většině podniků neprobíhá
  4. 4. Edge computing expanduje
  5. 5. Zajištění personálu je stále problém
  6. 6. Zanedbaný vliv datových center na životní prostředí

1. Méně výpadků datových center, vyšší náklady

Ve svém průzkumu Uptime sleduje počet a závažnost výpadků během tříletého období. Z hlediska celkového počtu výpadků zažilo 69 % majitelů a provozovatelů dotazovaných v roce 2021 nějaký výpadek v posledních třech letech, což je proti roku 2020 pokles.

Uptime poznamenává, že zlepšení počtu výpadků lze přičítat provozním změnám vyvolaným pandemií. 

„Nedávné zlepšení může být částečně přisuzováno vlivu pandemie covid-19, která navzdory očekáváním vedla v roce 2020 k menšímu počtu výpadků datových center. Bylo to pravděpodobně způsobeno snížením aktivity podnikových datových center, menším počtem přítomných osob, nízkým počtem modernizací a snížením úrovně zátěže a provozu v mnoha organizacích současně se zvýšením využití aplikací ve veřejném cloudu,“ uvádí Uptime.

Z hlediska závažnosti výpadků způsobuje přibližně polovina všech výpadků datových center významné ztráty příjmů, času a poškození pověsti, konstatuje Uptime. V nejnovější zprávě je pětina výpadků hodnocená jako závažné organizacemi, které je zmínily. Přibližně 60 % významných výpadků uváděných v průzkumu 2021 způsobilo náklady vyšší než 100 tisíc dolarů.

2. Více kriticky důležitých zátěží v cloudu

Majitelé a provozovatelé datových center stále častěji přesouvají kriticky důležité zátěže do veřejného cloudu, popisuje Uptime, přestože někteří současní i potenciální uživatelé cloudu postrádají dostatečný rozsah viditelnosti.

Při dotazu, zda mají kriticky důležité zátěže ve veřejném cloudu, odpověděla třetina respondentů „ano“ (nárůst z 26 % v roce 2019) a 67 % uvedlo „ne“ (pokles ze 74 %).

Odpověď „ano“ respondentů se dělila na ty, kdo mají podle svého úsudku dostatečnou viditelnost provozní odolnosti služby (18 % všech respondentů), a ty, kteří považují viditelnost za nedostatečnou (15 %).

Odpověď „ne“ byla také různorodá: 24 % uvedlo, že by s větší pravděpodobností přesunuli kriticky důležité pracovní zátěže do veřejného cloudu, pokud by existovala větší úroveň viditelnosti provozní odolnosti služby, zatímco 43 % uvedlo, že kriticky důležité pracovní zátěže do veřejného cloudu nepřesunou.

„Cloudové společnosti začínají reagovat na požadavek lepší viditelnosti v rámci svého úsilí získat více velkých komerčních zákazníků. Tento trend směrem k lepšímu přístupu a auditovatelnosti je stále v počáteční fázi a bude pravděpodobně v následujících letech zesilovat, jak poroste konkurence a požadavky na dodržování předpisů,“ uvádí Uptime.

Procesorů se prodává rekordně málo, stolních CPU dokonce nejméně od roku 1984 Přečtěte si také:

Procesorů se prodává rekordně málo, stolních CPU dokonce nejméně od roku 1984

Navzdory obavám týkajícím se viditelnosti a provozní transparentnosti se domnívá 61 % respondentů (kteří mají své pracovní zátěže rozložené nejen ve vlastní infrastruktuře, ale také ve veřejném cloudu a pronajímaných provozovnách), že distribuce jejich pracovní zátěže napříč těmito místy celkově zvýšila odolnost.

Pouze necelá jedna desetina podniků si myslí, že jejich odolnost v důsledku využití těchto architektur klesla. A přibližně 30 % uvedlo, že nevědí.

3. Repatriace z veřejného cloudu ve většině podniků neprobíhá

Výzkum Uptime ukázal, že zátěže přesunuté do cloudu už tam obvykle zůstávají. Při dotazu, zda došlo k přesunu jakýchkoli pracovních zátěží či dat z veřejného cloudu do privátního cloudu či do prostředí ve vlastní či pronajaté infrastruktuře, odpověděly více než dvě třetiny respondentů, že nikoli.

Mezi 32 % respondentů, kteří naopak odpověděli kladně, byly nejčastějším hlavním důvodem pro repatriaci zátěže zpět do datového centra náklady a potřeba dodržování předpisů. Další důvody zahrnovaly problémy s výkonem a obavy o bezpečnost.

Webcast: Ransomware v roce 2022 Přečtěte si také:

Webcast: Ransomware v roce 2022

Skutečná narušení bezpečnosti měla za následek jen jedno procento repatriovaných pracovních zátěží, uvádí Uptime.

„Když organizace něco nasadí ve veřejném cloudu, obvykle tam jejich pracovní zátěže zůstávají, a to i navzdory spekulacím o bezprostřední vlně přesunů z cloudu zpět,“ uzavírá Uptime.

4. Edge computing expanduje

Většina respondentů očekává, že poptávka po edge computingu poroste: více než třetina respondentů uvedla, že očekává nějaký růst požadavků na edge computing, a dalších 26 % očekává výrazný růst.

Při pohledu do budoucna očekává největší procento respondentů (40 %) využití převážně svých privátních datových center pro edge computing a 18 % očekává kombinaci vlastních a pronajatých infrastruktur. Zbytek plánuje využití pronájmů (7 %), outsourcingu (3 %) nebo veřejného cloudu (2 %).

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Uptime upozorňuje, že se tyto plány mohou časem změnit: „Zatím jsme stále v časné fázi této nové generace budování infrastruktury edge computingu a očekávání se pravděpodobně budou měnit s rostoucím objemem provozovaných pracovních zátěží.“

Podle expertů společnosti Uptime mohou větší roli časem hrát sdílené infrastruktury, jak porostou požadavky. Kromě zlepšení flexibility podnikání a nízkých investičních výdajů patří mezi výhody sdílených infrastruktur edge computingu také snížení složitosti ve srovnání se správou většího počtu geograficky roztroušených provozů.

5. Zajištění personálu je stále problém

Přilákání a udržení personálu je pro mnoho vlastníků a provozovatelů datových center stále velmi náročné. Mezi respondenty uvedlo 47 % potíže s nalezením kvalifikovaných kandidátů pro neobsazená pracovní místa a 32 % uvádí, že jejich zaměstnanci odcházejí jinam, často ke konkurenci.

Z širší perspektivy Uptime předpovídá, že požadavky na personál globálně porostou z ekvivalentu cca dvou milionů pracovních pozic na plný úvazek na téměř 2,3 milionu v roce 2025.

Nový personál bude podle institutu Uptime potřebný na všech pracovních místech a ve všech geografických regionech. A na vyspělých trzích datových center v Severní Americe a v Evropě existuje další hrozba – stárnoucí pracovní síla, kdy se mnoho zkušených profesionálů ve stejné době blíží důchodovému věku.

Američané omezují vývoz AI čipů do Číny Přečtěte si také:

Američané omezují vývoz AI čipů do Číny

Budou tak vznikat další nezaplněná pracovní místa a nový personál nebude mít dostatek zkušeností. Všeoborová potřeba získání většího počtu personálu s větší rozmanitostí tak přinese rozsáhlé změny.

6. Zanedbaný vliv datových center na životní prostředí

V sektoru datových center roste význam pojmu udržitelnosti, ale většina organizací nevěnuje dostatečnou pozornost svému vlivu na životní prostředí, konstatuje Uptime.

Respondenti průzkumu byli požádáni o informaci o metrikách používaných pro IT a datová centra z hlediska udržitelnosti. Nejsledovanější metrikou udržitelnosti je přitom spotřeba energie – uvádí ji 82 % respondentů.

Efektivita využití energie (PUE, Power Usage Effectiveness) je metrika používaná k definování účinnosti datového centra hned na dalším místě – sleduje ji 70 % respondentů.

Mnoho datových center rovněž pracuje s velkým množstvím vody, uvádí Uptime, ale spotřebu této komodity sleduje jen polovina majitelů a provozovatelů. Ještě méně respondentů uvedlo, že monitorují využití serverů (40 %), emise vyvolané IT či datovým centrem (33 %) a elektronický odpad či životní cyklus vybavení (25 %).

V menších a soukromých podnikových datových centrech je stále běžné, že faktury za spotřebu elektrické energie se platí z rozpočtu správy nemovitosti, která má často jen malý zájem či vliv na způsob budování a provozu výpočetní infrastruktury.

CS24

Toto nepropojení může vysvětlovat, proč většina provozovatelů stále nesleduje využití serverů, tedy pravděpodobně nejdůležitější faktor v celkové efektivitě digitální infrastruktury, upozorňuje Uptime.

„A ještě méně provozovatelů sleduje emise a likvidaci zařízení na konci životnosti, což podtrhuje celkovou nezralost sektoru datových center v oblasti zavádění komplexních postupů udržitelnosti.“

 

Computerworld si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným měsíčníkem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computerworldu je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Byl pro vás článek přínosný?