Hlavní navigace

Proč chtít otevřený hybridní cloud?

11. 6. 2015

Sdílet

 Autor: © Red Hat
Abychom správně pochopili, proč jsou otevřené hybridní cloudy tak důležité, musíme se seznámit se základy této koncepce.

(Partnerský příspěvek)

Otevřené hybridní cloudy stojí celkem na pěti pilířích. Prvním z těchto pilířů je možnost nabídnout IT organizacím ty správné nástroje, které podpoří podnikání v éře cloudů. Druhý se týká podpory rozmanitosti IT v podnikovém prostředí. Třetí pilíř souvisí s možnostmi přizpůsobení současným IT znalostem a dovednostem dané firmy. Začtvrté jde o podporu široké škály hardwarových zařízení a nástrojů pro správu informační architektury včetně jejího snadného rozšiřování, a to pomocí modulární architektury a bohatého ekosystému partnerů. Posledním pilířem je samotná podstata open source technologií, které přináší inovace nezbytné pro úspěšnou transformaci IT prostředí do světa cloudů.

Cloudové služby jsme si v soukromém životě zvykli využívat kdekoli a kdykoli. Důvod je přitom velmi jednoduchý – ono to prostě funguje. Obdobně je tomu v případě uživatelů ve firemním prostředí, kteří oprávněně požadují, aby nové možnosti a výhody měli k dispozici také na pracovišti. Infrastruktura pro veřejné cloudy je navržená tak, aby mohla odstranit třecí plochy mezi jednotlivými systémy, podporovat agilní přístupy a byla nákladově efektivní.

Firemní IT se sice snaží veřejným cloudům konkurovat, ale mnozí manažeři nechtějí a nemohou čekat, než začnou požadované služby interně fungovat. A tak se větší a větší část podnikové informatiky a rozpočtu ocitá mimo hranice firmy. Důležitost interního IT pak neustále klesá a ohrožení firemních dat stále roste.

Proč hybridní cloud?

Firmy si moc dobře uvědomují, že jedinou správnou cestou pro úspěšnou podporu klíčových podnikatelských činností je zvýšení pružnosti jejich IT. A i když je veřejný cloud skvělým přístupem pro řešení některých situací, stále ještě není tato technologie dostatečně zralá na řešení všech firemních IT potřeb a pro provoz kritických aplikací.

S největší pravděpodobností tak budou IT organizace nuceny využívat kombinaci přístupů vhodných pro jednotlivé situace – tedy hybridní cloud. Mimochodem, doma také přece nepoužíváme na všechny možné opravy kladivo. Výhodou je, že transformaci do prostředí cloudů lze provést postupně. Organizace může přechod zahájit například provozem webového frontendu v prostředí horizontálně škálované IaaS nebo PaaS platformy, zatímco databázi a aplikační služby bude mít nadále na starosti virtualizované prostředí vhodnější pro vertikální škálování. Další prvky pak mohou být do cloudu převáděny postupně.

Využití více různých platforem ale není dostačující. Bez jednotné vrstvy pro správu budou IT organizace budovat stohovaná prostředí a budou muset pro každou platformu vytvářet ty samé politiky a automatizovat prakticky stále stejné procesy. Oproti tomu je právě jednotná platforma pro správu tím, co drží jednotlivé části stejné aplikace pohromadě a zajišťuje jejich konzistenci po celou dobu životního cyklu. Pojem hybridní tak ve skutečnosti znamená podporu rozmanitosti IT a udržení konzistence.

Proč otevřený cloud?

Veřejný cloud slaví úspěchy proto, že funguje. A funguje proto, že poskytovatelé cloudu inovovali a stále inovují všechny související IT prvky, od infrastruktury až po aplikace. Musíme si ale uvědomit, že tyto inovace jsou možné právě díky open source technologiím. Otevřený software přitom není pouze o dostupnosti zdrojového kódu. Více než o čemkoli jiném je o otevřené spolupráci. V roce 2014 se nejtalentovanější osobnosti naší doby spojily a začaly společně pracovat na řešení světových problémů, které ještě před deseti lety neexistovaly. A jako ideální platformu pro inovace si vybraly právě svobodný software. Podpora otevřené spolupráce tedy transformovala koncepci open source z podoby pouhého nahrazení proprietárních technologií do platformy, která je vhodná právě pro podporu inovací.

Mezi úspěšné firmy, které postavily svůj úspěch na open source, lze vedle stovek dalších zmínit například Facebook, Google, LinkedIn, Netflix či Yahoo. Informační architektury těchto firem obsluhují stovky miliónů (někdy i miliardy) konkurenčních uživatelů a open source je v těchto případech nejlepší možnou volbou. Proč? Protože proprietární řešení by znamenalo nejprve nalézt vhodný obchodní model.

Na rozdíl od výše uvedených společností si ale tradiční firmy nemohou dovolit využívat open source technologie v jejich syrové podobě. Velké společnosti vyžadují podporu dlouhodobého životního cyklu, certifikovanou integraci s produkty třetích stran, vzdělávání, ochranu investic, včasnou reakci na bezpečnostní incidenty apod.

K udržení konkurenceschopnosti tak firmy potřebují jak možnost inovace, tak i spolehlivého partnera. Takového, který pomůže se začleněním inovací do stávající infrastruktury a celkové kultury firmy.

 

Alessandro Perilli, hlavní manažer Red Hat pro otevřené hybridní cloudy