Hlavní navigace

Projekt digitalizace zpráv šifrovaných Enigmou

Během druhé světové války byli v Bletchey Parku soustředěni britští matematici a kryptologové, aby se zde pokusili prolomit šifru kódovanou německým strojem Enigma. Informace o projektu byly sice ještě dost dlouho po válce udržovány v tajnosti, nakonec však byly uvolněny.
Pavel Houser 21. 6. 2010

Sdílet

Průběh války s Enigmou byl od té doby několikrát zpracován v populárně-vědecké literatuře, beletrii i filmu, především jako součást životního příběhu hlavního aktéra celé záležitosti Alana Turinga.

Předpokládá se, že prolomení německé šifry trvání války podstatně zkrátilo. Spojenci takto např. v roce 1944 zjistili, že Německo neprohlédlo jejich lest a počítá s tím, že vylodění bude provedeno jinde než v Normandii.

Budovy, kde se v Bletchey Parku vše odehrálo, jsou dnes v katastrofálním stavu. Uvažovalo se i o tom, že objekty budou zbourány, aby posloužily jako místo pro novou zástavbu. Nadace, která se stará o záchranu areálu, měla co dělat, aby tomu předešla. Nyní se však její úsilí rozšíří a soustředí se na jádro celého příběhu: zachycované zprávy. Rozšifrované zprávy jsou v budově stále uloženy v papírové podobě jako archy nalepované do jakýchsi knih. K vlastním zprávám jsou k dispozici i „kartičky“ fungující jako rešerše a rejstříková hesla.

Americký Computerworld uvádí, že díky sponzorům by nyní tyto zprávy mohly být digitalizovány. Skenery, úložná zařízení a servery potřebné pro tuto práci věnovala společnost Hewlett-Packard. Vzhledem ke stavu původních dokumentů bude projekt vyžadovat dost lidské práce (knihy jsou příliš křehké a bude třeba listy otáčet ručně apod.), kterou provedou dobrovolníci. Dosud nebylo rozhodnuto, jak by výsledná digitální podoba měla být uspořádána, ale ihned po tomto rozhodnutí by se digitalizace měla rozběhnout.

Materiály by měly být také převedeny do čistě textové podoby pomocí OCR, aby v nich bylo možné jednoduše vyhledávat.

 

Na okraj: Na téma projektu v Bletchey Parku i úvaha o tom, jak s prolomenou šifrou dále zacházet. Protivník přece nesmí zjistit, že jeho kód byl prolomen. "Operátorky, které v Bletchley Parku zjišťují aktuální nastavení Enigmy, jsou neobyčejně vysoké (aby s kolíčky mohly dobře obsluhovat maketu stroje). Co ale pokud by se Němci dostali k této informaci? Nemohli by z výšky operátorek něco uhodnout? Křivku výšky je proto třeba zahladit, to se ale nedá docílit tak, že se třeba na úklid budou přijímat ženy speciálně malé..."  Scienceworld