Hlavní navigace

Prosadí se umělá inteligence ve veřejném sektoru?

1. 2. 2023

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Veřejný sektor disponuje obrovským množstvím dat, a proto je potenciál využití umělé inteligence (AI) v této oblasti mnohem větší než v soukromém sektoru.

„Je nezbytné, aby veřejné organizace začaly ve stále větší míře používat umělou inteligenci,“ tvrdí Petr Šlajchrt, Country Director tuzemské pobočky firmy SAS Institute.

Využití AI ve veřejném sektoru

0 %
67 %
33 %
Odpovědělo 6 čtenářů.

Spolupráce veřejného sektoru a byznysu ohledně AI je podle něj nezbytná jak z hlediska výměny znalostí, tak tvorby právních předpisů, které budou garantovat využívání umělé inteligence etickým způsobem, respektujícím právo na soukromí.

Využití AI ale může přinést státu i občanům řadu měřitelných výhod. Umělá inteligence umožňuje mimo jiné rychlé a přesné rozhodování, odhalování zneužití veřejných prostředků a zlepšování úrovně veřejných služeb.

Aplikace založené na AI a pokročilé analytice lze využít například v oblastech veřejných financí, zdravotnictví, sociální péče, bezpečnostního sektoru a justice.

Umělou inteligenci lze také využít například při automatizované analýze dokumentů. Systémy specializované na tuto oblast umí skenovat obsah dokumentů, porovnávat je s jinými dokumenty, identifikovat klíčová slova a kategorizovat korespondenci.

Algoritmy mohou zachránit životy

Obor, ve kterém se práce specialistů na datovou vědu již hojně využívá a má ještě větší perspektivu, je zdravotnictví. Využití umělé inteligence může mít významný vliv na zlepšení efektivity celého systému zdravotní péče díky lepšímu pochopení potřeb pacientů a efektivnějšímu řízení celého systému.

Kromě toho mohou řešení AI zlepšit efektivitu administrativních činností, podpořit lékaře v diagnostice a přijímat lékařská a organizační rozhodnutí.

Cloud23

Algoritmy umožňují např. efektivnější vyhodnocování CT snímků v onkologii. Posouzení nádorů vhodných
k chirurgickému odstranění provádí zpravidla radiologové ručně. Jedná se o zdlouhavý proces, který může způsobit mnoho chyb a opomenutí.

Pokročilé technologie AI, např. modely rozpoznávání obrazu, poskytují informace o celkovém objemu nádoru a vytvářejí jeho trojrozměrné zobrazení. Lékaři tak mohou přesněji určit, zda je život zachraňující operace proveditelná, nebo zda je třeba zvolit jinou léčebnou strategii.

 

Computerworld si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným měsíčníkem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computerworldu je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.