Hlavní navigace

Průzkum: Banky požadují mezinárodní spolupráci v boji s podvody

Specialisté z dvaapadesáti bank usilují o větší součinnost v ochraně před narůstající bankovní kriminalitou. Současně si uvědomují překážky, které této kooperaci stojí v cestě. Banky mají údajně největší obavy z nových metod podvodů. Internetové bankovnictví k nim totiž nabízí více příležitostí, možnost podvést více lidí současně a hlavně rychleji, a také menší riziko odhalení.
Patrik Khudhur 2. 4. 2007

Sdílet


Specialisté z dvaapadesáti bank usilují o větší součinnost v ochraně před narůstající bankovní kriminalitou. Současně si uvědomují překážky, které této kooperaci stojí v cestě. Banky mají údajně největší obavy z nových metod podvodů. Internetové bankovnictví k nim totiž nabízí více příležitostí, možnost podvést více lidí současně a hlavně rychleji, a také menší riziko odhalení.

Osmatřicet procent oslovených bankéřů z dvaapadesáti světových bank, specializujících se na bankovní bezpečnost v Evropě, na Středním východě a v Africe, upozorňuje na zvýšenou míru phishingových útoků a více než třetina se nyní stále častěji setkává s pronevěrou při internetovém placení typu CNP (Cardholder not present), tedy v případech, kdy platební karta není obchodníkovi fyzicky předložena.

Vyplývá to ze závěrů studie o bankovních podvodech ve výše uvedeném regionu, který zveřejnila společnost First Data International. Průzkum zadala firmě Olive Insight, která zkoumala zkušenosti a názory bankéřů na podvody v souvislosti s bankomaty, pokladními terminály v obchodech a v restauracích, službami internetového bankovnictví, zneužitím a paděláním platebních karet a další elektronickou bankovní delikvencí.

Zpráva dále uvádí, že 62 % respondentů věří, že bankovní podvody mají globální charakter, jsou dobře organizované a objevují se ve všech částech světa. To ovšem na druhé straně umožňuje je předvídat a připravit proti nim preventivní opatření. Překážkou v tomto směru je snaha bankovních institucí neohrozit své dobré jméno u klientů (vyzrazením, byť hypotetické možnosti narušení bezpečnosti), další bariérou je nedostatečná legislativa spojená s ochranou dat.

Padesátpět procent oslovených specialistů je přesvědčeno, že v boji bankovních domů s podvody pomáhají předpisy. Jiní, zejména respondenti ze západní Evropy, se však obávají, že v rychle se měnícím kriminálním prostředí mohou být naopak předpisy limitujícím faktorem.

Pro více než 50 % dotazovaných jsou hlavní prioritou v boji proti bankovní kriminalitě moderní technologie. Mnoho bank proto instaluje antiskimmingová zařízení zabraňující skenování karet a neoprávněnému stahování jejich dat. Posuzují se i nové způsoby analyzování údajů, které by bankám mohly napomoci sjednotit analýzy podvodné činnosti zaznamenané v různých organizacích a lépe vyhodnotit náklady na implementaci technologie jak z hlediska finančních ztrát z podvodů, tak i z hlediska dopadu na důvěru zákazníka v bankovní služby.

Zavedení jednotné platební euro zóny – Single Euro Payments Area (SEPA) - v Evropě by podle autorů průzkumu mělo poskytnout novou dimenzi pro zvyšující se platby mezi jednotlivými zeměmi. To pak údajně vyvolá potřebu užší mezinárodní spolupráce a vzniku multinárodních databází za účelem boje s bankovní kriminalitou.


Foto: IDG