Hlavní navigace

První komerční 5G sítě budou za pět let

27. 6. 2015

Sdílet

 Autor: Fotolia
Zástupci operátorů, regulátorů a výrobců síťového vybavení na konferenci v Amsterdamu diskutovali o problémech, které bude třeba vyřešit u mobilních sítí páté generace. První 5G sítě by podle všeho měly být spuštěny již v roce 2020.

K vybudování sítí páté generace budou operátoři potřebovat nové frekvence, přičemž množství jim přiděleného spektra bude do značné míry determinovat to, jak rychle nové sítě poběží. Doposud byly pro mobilní sítě vyhrazovány pouze frekvence pod 6 GHz, které jsou schopné bez problémů pokrýt velké oblasti.

Jak se však tento týden na konferenci 5G World Summit v Amsterdamu shodli experti, pokud mají sítě páté generace umožňovat stahování rychlostí několika gigabitů za sekundu, bude nezbytné, aby pro ně regulátoři uvolnili pásmo mezi 6 GHz a 100 GHz.

I když spektrum mezi 6 a 100 GHz se u mobilních sítí nebude používat ještě minimálně dalších pět let, velké technologické společnosti se na něj již připravují. To bylo patrné i na konferenci v Amsterdamu, kde své pilotní projekty s využitím vysokých frekvencí představily společnosti Huawei Technologies a Samsung Electronics.

Cloud22

Jak uvedli představitelé Samsungu, k přenosu dat na frekvenci vyšší, než 6 GHz, bude třeba použít nové antény a systémy, jež budou schopné data na radiových vlnách při jejich přenosu efektivněji zabalit. Je třeba říci, že mobilní operátoři mohou zvýšit rychlost svých sítí i za použití stávajících frekvencí. Jak však dodal představitelé Samsungu, se sítěmi páté generace, jež budou využívat pásma nad 6 GHz, se tyto rychlosti nedají srovnat.

Vybudování nových sítí nebude jen o softwaru a hardwaru – své slovo zde budou mít i regulátoři. Jak uvedl na amsterodamské konferenci Andrew Hudson z britského Ofcomu, potřebu rozdělní vyšších frekvencí si již regulátoři z celého světa začínají uvědomovat. Ofcom v současné době podle Hudsona neřeší otázku, zda spektrum rozdělit, ale jak v rozmezí 6 a 100 GHz vymezit ty nejvýhodnější frekvence. Je totiž třeba zvolit spektrum „s dobrou kombinací fyzických vlastností a předpoklady pro mezinárodní harmonizaci“.

Konečné rozhodnutí týkající se toho, jaké pásmo bude sítím páté generace přiděleno, padne nejdříve v roce 2019. Očekává se, že první komerční 5G sítě budou spuštěny v roce 2020, avšak operátoři u nich zpočátku využijí frekvence pod 6 GHz.