Hlavní navigace

QlikView: Direct Discovery jako cesta k zapojení velkých objemů dat

18. 3. 2013

Sdílet

 Autor: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Dnešní organizace dokáží uchovávat a zpracovávat více dat než v minulosti, a to rychleji a levněji. V současné době se tzv. big data vnímají tak trochu jako pracovní oblast, sloužící k dočasnému uchovávání a vyhazování obrovského množství dat. Otázka ovšem zní, jestli více znamená vždy lépe.

Skutečnost, že informační technologie umožňují ukládat petabajty dat, neznamená mnoho pro business uživatele, pokud nemohou těžit z větší relevance dat. Dokud business uživatelé nemohou hladce analyzovat velké objemy dat spolu s dalšími informacemi důležitými pro své rozhodování, dokud nemohou získat odpovědi na své dotazy bez podpory IT experta, který jim vždy musí vytvořit nový report či vizualizaci, větší objem dat jim nepřináší žádnou přidanou hodnotu.

Při použití aplikace QlikView dokáže i ten technicky nejméně nadaný uživatel získávat odpovědi na dotaz za dotazem a sám si vytvářet svou cestu k vhledu do problematiky. Uživatelé mohou svobodně prozkoumávat informace a klikat na hodnoty políček, provádět vyhledávání a mnoho dalšího. Funkcionalita Direct Discovery, která je součástí QlikView od verze 11.2, vnáší schopnosti Business Discovery do analýzy velkých objemů dat. Direct Discovery představuje hybridní přístup, který zpracovává jak in-memory data, tak data, která jsou dynamicky dotazována z externího zdroje. QlikView udržuje všechna propojení mezi daty, bez ohledu na to, kde jsou uložena.

QlikView s funkcionalitou Direct Discovery si dokáže získat jak business uživatele, tak IT profesionály. Velké objemy dat se jeho zásluhou stávají uživatelsky přívětivou záležitostí. Díky Direct Discovery stačí IT pracovníkům pouhé dny, aby zpřístupnili zdroje velkých dat ve stávajících QlikView aplikacích a umožnili business uživatelům zapojit tato data do svých Business Discovery analýz. Navíc mohou sledovat, s pomocí aplikace QlikView Data Governance Dashboard, jak se stávající firemní data využívají v kombinaci s novými zdroji velkých objemů dat. Rozpoznání vysoce frekventovaných dat umožní jejich správcům vytvořit komplexnější firemní datový plán. Mohou snadno identifikovat vzorce použití dat v rámci prostředí QlikView a rozhodnout, jak nejlépe obohatit stávající datové zdroje o velkoobjemová data.

ICTZ23

Chcete se dozvědět více o řešení QlikView, které ve vaší firmě zvýší efektivitu tvorby plánu? Zúčastněte se webináře, pořádaného společností Ness Technologies, globálním poskytovatelem komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií. Registrujte se na Ness Up Webinars!

Autor Jakub Truschka