Hlavní navigace

Regulační požadavky rostou, firmám se však nechce zvyšovat investice do řízení rizik

Oddělení IT jsou stále více žádána o oceňování a měření rizik spojených s finančními funkcemi. Role CIO poroste, 23 % evropských firem ale nebude v příštím roce dělat žádné změny ve výši investic do řízení rizik a 30 % nechce zvyšovat investice do zajištění shody s předpisy.
Pavel Houser 22. 3. 2008

Sdílet


Průzkum společnosti McAfee ukazuje, že ředitelé IT hrají ve vedení firmy stále druhé housle. Ačkoliv je IT považována za strategickou funkci podnikání, CIO nemají odpovídající vliv. Takové jsou alespoň výsledky průzkumu, který mezi manažery oblasti EMEA provedla na objednávku McAfee firma Economist Intelligence Unit.

Ve vnímání IT se projevuje posun od tradičního důrazu na cenovou efektivitu. 42 % respondentů nyní IT vnímá primárně jako strategickou funkci vlastního podnikání. Společnosti se stále více soustředí na plnění regulačních požadavků, zajištění shody s předpisy, kvalitní dozor a řízení rizik. Oddělení IT jsou v souvislosti s tím stále více žádána o oceňování a měření rizik spojených s finančními funkcemi.

Téměř třetina (30 %) respondentů se domnívá, že oddělení IT je primárně odpovědné za podpůrné systémy a síťovou bezpečnost, což upevňuje roli ředitele IT v zjištění kvalitních dozorových funkcí. 31 % respondentů se navíc přesvědčeno, že úlohou IT oddělení je také pomáhat firmě zvyšovat příjmy. 83 % dotázaných souhlasí s tvrzením, že v důsledku toho roste vliv a úloha CIO v rámci vedení firmy, a čtvrtina uvádí, že vztah ředitele IT s vedením firmy se v posledních dvou letech výrazně zlepšil.

Zajímavé je, že hlavní překážkou většího vlivu CIO je postoj finančních ředitelů (CFO), kteří ve velké většině (86 %) vnímají IT prostě jako podpůrnou funkci.
Nikdo z finančních ředitelů dotazovaných v průzkumu navíc nevnímal oddělení IT jako primárně odpovědné za generování příjmů a 71 % z CFO ho namísto toho pokládalo primárně za poskytovatele zabezpečení systémů a sítí. Protože průzkum vedl současně ke zjištění, že ve 20 % případů finanční ředitel zastupuje oddělení IT ve vedení společnosti, jejich skeptický pohled na význam IT lze vnímat jako závažný.

Na jedné straně lze předpokládat, že role CIO dále poroste spolu s tím, jak se bude zvyšovat význam zajištění kvalitních dozorových funkcí. Strnulost prostředí v některých firmách ale vede současně k tomu, že 23 % z nich nebude v příštím roce dělat žádné změny ve výši investic do řízení rizik a 30 % nechce zvyšovat investice do zajištění shody s předpisy. To znamená, že ačkoliv 82 % respondentů předpokládá, že míra regulace v příštích pěti letech poroste, investice zůstávají nízké a IT oddělení je tlačeno k tomu, aby rostoucí množství požadavků zvládalo pouze se stávajícími zdroji.