Hlavní navigace

Reportáž: Alcatel-Lucent Dynamic Tour 2012

29. 5. 2012

Sdílet

 Autor: CIO Business World
Enterprise divize společnosti Alcatel-Lucent odstartovala v německém Düsseldorfu celosvětovou šňůru partnerských a zákaznických setkání s podtitulem Build Your Own Destiny, která se věnuje aktuálním trendům na poli podnikové komunikace.

Přítomné partnery a zákazníky na konferenci, která ve dnech 21. a 22. května proběhla v hotelu Maritim v Düsseldorfu, přivítal Gerry de Graaf, senior viceprezident Enterprise divize pro střední, severní a východní Evropu. Úvodní keynote následně započal Michel Emelianoff, prezident Alcatel-Lucent Enterprise.

Gerry de GraafNosným tématem jeho proslovu se stal důsledek současných podnikových trendů, mezi něž spadá BYOD ruku v ruce s voláním uživatelů po smartphonech a tabletech, snadno dostupných aplikacích a multimediální spolupráci, a sice zásadní přeměna podnikové komunikace a vstup do tzv. „post-PC“ období a éry privátního cloudu.

Klíčovou odlišností nastíněné přeměny od všech předešlých jsou dle Emelianoffa její hybatelé – sami uživatelé a zaměstnanci (díky nimž se zároveň stává nevyhnutelnou), jimž se do rukou dostávají vysoce výkonná a přitom dostupná zařízení – multimediální tablety s  rozsáhlým aplikačním ekosystémem. A i když dle jeho slov uživatele přestává zajímat, jak dané technologie fungují, moc dobře si uvědomují, co všechno pro ně mohou udělat.

„Spojení konzumerizace na jedné straně a rychlého technologického vývoje na straně druhé otevírá dveře do nové éry. Éry privátního cloudu,“ pronesl Emelianoff a přesunul se k další části svého proslovu, pojednávajícího o přesunu do této éry v několika bodech.

Buy Your Object of Desire

Prvním krokem v jeho režii není BYOD v již zažitém smyslu Bring Your Own Device, ale Buy Your Object of Desire. Není třeba sáhodlouze ospravedlňovat, proč je to ve většině případů právě iPad. Přesto si uveďme například nedávnou studii IDG Connect, která ukazuje, že 91 % business a IT profesionálů po celém světě využívá větší či menší měrou své iPady pro pracovní komunikaci.

Michel Emelianoff„Stejně rychle jako celá řada dalších spokojených uživatelé iPadů jsem si začal uvědomovat, že skutečná hodnota netkví v zařízení samotném, ale v obsahu, ke kterému lze prostřednictvím iPadu přistupovat, v dostupných aplikacích a v zásadě ve skutečnosti, že iPad doslova otevírá dveře do cloudu ohromných možností,“ nechal se slyšet Emelianoff, který si údajně iPad pořídil kvůli snadné a interaktivní komunikaci s dětmi, jelikož se často nachází na cestách.

Dále následuje druhý BYOD krok, tentokrát již v zažitém smyslu Bring Your Own Device, na který již v dnešní době, ve které dle společnosti Accenture 45 % zaměstnanců považuje osobní zařízení za daleko užitečnější než ta podniková, zkrátka nelze reagovat slovy: „Promiňte, toto zařízení u nás není podporováno.“

Transformace přináší uživatelům celou řadu výhod, pro IT oddělení však dle Emelianoffa představuje sérii migrén, řadu otázek a spoustu obav týkajících se šířky pásma, bezdrátového pokrytí, výkonu, aplikační architektury, kontroly, podnikové politiky a zabezpečení.

Samotné zařízení podle Alcetel-Lucentu není klíčem k této transformaci, ale pouhým symptomem daleko větší transformace do privátního cloudu, přičemž se do středu dění dostávají namísto zařízení služby. Pokud chtějí firmy transformaci úspěšně absolvovat, měly by dle Emelianoffa učinit zásadní krok, a to BYOD – Build Your Own Destiny – iniciativně se chopit nevyhnutelné transformace, všech jejích aspektů a nabídnout uživatelům služby, které vyhledávají a snaží se je dotáhnout za brány podniku.

Pomoc přichází ve třech rovinách

Jak následně oznámil Emelianoff, v Alcatel-Lucentu jsou připraveni společnostem s touto transformací pomoci ve třech základních rovinách. První z nich spočívá v přesunu ke komunikačním službám a druhá rovina se dotýká rozvoje plynulé aplikační sítě, která je v tomto případě esenciálním předpokladem. V rámci třetí roviny je pak firmám nabízena pomoc s implementací cloudového modelu - privátního, veřejného nebo hybridního.

Michel Emelianoff a Eric PenissonPodrobněji na téma komunikačních služeb a personalizované sjednocené komunikace a spolupráce postavené na platformě OpenTouch promluvil Eric Penisson, generální manažer divize produktové komunikace Alcatel-Lucent Enterprise.

Letošní novinkou v této oblasti se stal klient OpenTouch Conversation, jež má firmám pomoci sjednotit komunikaci a využít přitom výhod rychle se šířícího BYOD trendu a zpřístupnit podnikové komunikační služby, mezi něž řadíme instant messaging, sdílení dat, hlasové hovory nebo obrazovou spolupráci, také na osobních zařízeních zaměstnanců.

Tzv. souvislým předáváním konverzace z platformy na platformu dává OpenTouch Conversation zaměstnancům možnost započít hlasový hovor na pevném kancelářském telefonu, následně přenést konverzaci do podoby video hovoru na PC nebo tabletu a dokončit cestou k automobilu na osobním mobilním telefonu, a to bez jakéhokoliv rušení či opětovného navazování spojení.

Aplikace je vyvedena v uživatelsky přívětivém a jednoduchém „drag and drop“ rozhraní, které se chová a vypadá obdobně napříč všemi zařízeními. Stejně jako lze během probíhající konverzace přidávat další členy, může také její zakladatel konverzaci opustit a zbylí členové v ní dále směle pokračovat.

V první fázi bude business aplikace OpenTouch Conversation dostupná pro iPad, následně bude dostupnost rozšířena na platformy Windows, Mac OS, Android, BlackBerry a Windows Phone. Aktuálně je testována v reálném podnikovém prostředí a společnosti ji budou moci začít nasazovat od léta letošního roku.

cyber23

Změny v oblasti datových center

Stephane RobineauNastínit výzvy spojené s rostoucími nároky na plynulou aplikační síť a bezpečnostní politiku přišel v další částí keynote Stephane Robineau, generální manažer síťové divize Alcatel-Lucent Enterprise. Řeč byla o uživatelských profilech, zabezpečení zařízení, výkonu sítí a přetváření datových center (pro něž Alcatel-Lucent nabízí komplexní infrastrukturu) s cílem zvýšit jejich rychlost, reakční dobu a flexibilitu – nezbytné předpoklady pro lepší podporu datově náročných real-time aplikací pro obrazovou spolupráci, virtualizaci desktopů a rychle se rozrůstající portfolio cloudových služeb.

Aby se o představených tématech Dynamic Tour 2012 jen neteoretizovalo na přednáškách expertů z Alcatel-Lucentu, zástupců z řad CIO hovořících o svých reálných zkušenostech a externích hostů, byla pro partnery a zákazníky po celou dobu připravena také rozsáhlá demonstrace klíčových produktů a technologií společně se stánky jednotlivých partnerů, prezentujících svá řešení. Více o atmosféře samotné konference i doprovodného programu vám prozradí série fotografií v galerii pod článkem.

Byl pro vás článek přínosný?